Viss par paternitātes noteikšanu ar DNS testu

Situācijas, kad nepieciešams veikt paternitātes DNS testu, ir ļoti dažādas, bet mērķis visos gadījumos ir viens - noskaidrot, vai testētais vīrietis ir bērna bioloģiskais tēvs. Tā nav analīze, ko veic atkārtoti katru gadu, tāpēc cilvēkiem ir daudz jautājumu gan par paternitātes testa veikšanas kārtību, gan par testējamiem paraugiem un nepieciešamajiem dokumentiem. Atbildes sniedz SIA "GenEra" speciālisti.

SIA GenEra paternitātes DNS testu veic jau 11. gadu – ir uzkrāta pieredze un izveidojusies laba sadarbība ar faktiski visām Latvijas tiesām, daudzām bāriņtiesām un citām institūcijām.

FOTO: Dana Romaņuka, http://www.photokidz.lv/

SIA GenEra paternitātes DNS testu veic jau 11. gadu – ir uzkrāta pieredze un izveidojusies laba sadarbība ar faktiski visām Latvijas tiesām, daudzām bāriņtiesām un citām institūcijām.

logo GenEra

SIA "GenEra" paternitātes DNS testu veic jau 11.gadu - ir uzkrāta pieredze un izveidojusies laba sadarbība faktiski ar  visām Latvijas tiesām, daudzām bāriņtiesām un citām institūcijām. "GenEra" laboratorijā strādā 3 sertificēti privātie tiesu eksperti specialitātē "Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana", kuri veic ekspertīzi un sniedz atzinumus.

 

Analīzes pamatā ir vienkārša patiesība - katrs cilvēks manto pusi savu DNS molekulu no mātes, otru pusi - no tēva. Salīdzinot bērna un vecāku DNS profilus (STR genotipus), var pārliecināties, ka māte un tēvs tiešām ir bērna bioloģiskie vecāki.


Mūsdienās par vislabāko metodi paternitātes pierādīšanai tiek atzīta vismaz 15 DNS rajonu (lokusu) testēšana un savstarpēja salīdzināšana iesaistītajām personām. "GenEra" laboratorijā tiek testēti un rezultāti salīdzināti 16 lokusos. 

 

Lai noteiktu paternitāti, laboratoriju parasti apmeklē:

1.Personas, kurām tests nozīmēts ar tiesas lēmumu. Visbiežāk tas ir gadījumos, kad sieviete no vīrieša pieprasa uzturlīdzekļus bērnam tiesas ceļā, vai civillietās, kad tiek šķirta laulība.

2. Lai savestu kārtībā dokumentus: piemēram - veiktu ierakstu vai labojumus bērna dzimšanas apliecībā vai iegūto atzinumu izmantotu mantojuma vai kādu citu juridisku jautājumu risināšanai.

3.Vīrieši, kuriem dažādu iemeslu dēļ radušās šaubas par to, vai viņi tiešām ir bioloģiskie tēvi saviem bērniem. 

 

Lai saņemtu juridiski derīgu paternitātes DNS testa atzinumu, jāievēro sekojoši nosacījumi:

- testā iesaistītajām personām analizējamie audu paraugi jānodod SIA "GenEra" laboratorijas telpās - Rīgā, Rātsupītes ielā 1. Kā testējamais audu paraugs parasti tiek ņemta uztriepe no mutes gļotādas (siekalu paraugs);

- visām testā iesaistītajām personām uz paraugu nodošanu jāierodas kopā. Atsevišķi drīkst nākt, ja nevienai no testā iesaistītajām personām nav pret to iebildumu. Ja paternitātes DNS tests ir ar tiesas lēmumu noteikta ekspertīze, tad jāierodas tajā datumā un laikā, ko norādījusi tiesa;

- visām testā iesaistītajām personām, kas sasniegušas 15 gadu vecumu, laboratorijas apmeklējuma laikā jāizlasa un jāparaksta piekrišanas veidlapa; 

- visām iesaistītajām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: personām no 15 gadu vecuma - pase, bērniem (0-14 g.v.) - pase vai dzimšanas apliecība. Jaundzimušajiem, kam dzimšanas apliecības vēl nav - ārstniecības iestādes izdota izziņa par bērna piedzimšanu jeb "Medicīniskā apliecība par dzimšanu".

 

Zīdaiņiem laika intervālam starp pēdējo ēdienreizi, kad uzturā lietots mātes piens, un parauga paņemšanas brīdi jābūt vismaz 1 stundai!

Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, paternitātes testā iesaistītās personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu, saņems eksperta atzinumu (atbilstošu Tiesu Ekspertu likuma 11.pantam) ar:

1.analīzes aprakstu, kurā minētas testā iesaistītās personas, ziņas par ekspertu, kurš veicis testēšanu, analīzes metodika, izmantotās ierīces un reaģenti;

2.analizēto STR lokusu alēļu salīdzinājuma tabulu mātei, bērnam/-iem un iespējamajam tēvam;

3.eksperta secinājumu: pozitīva rezultāta gadījumā - ar procentos izteiktu varbūtību, ka testētais vīrietis ir testētā bērna bioloģiskais tēvs, bet negatīva rezultāta gadījumā – ka paternitātes iespēja ir izslēgta.

 

Paternitātes testu var veikt jebkurā vecumā, arī tikko dzimušam zīdainim. Tā kā tiek ņemts tikai siekalu paraugs, tas bērniņam nav ne sāpīgi, ne bīstami.

 

Mūsdienās analīzes veikšanai pietiek ar dažiem simtiem šūnu, tādēļ uztriepe no mutes gļotādas jeb tā dēvētais siekalu paraugs atzīts par ērtāko, taču testēšanai var izmantot arī dažādus citus cilvēka šūnas saturošus paraugus  - matus ar sakni, ausu sēru, asins traipiņus, košļājamo gumiju, izsmēķus utt.

 

Šādi paraugi kā izsmēķi bieži tiek izmantoti anonīmu paternitātes DNS testu veikšanai un tos uz laboratoriju parasti atnes kāds no radiniekiem vai ģimenes locekļiem, kurš vēlas pārliecināties par paternitātes faktu, testējamajām personām to nezinot. Visi audu paraugi, kas nav paņemti "GenEra" telpās, pārliecinoties par personu identitāti, tiek klasificēti kā "nezināmas izcelsmes paraugi", līdz ar to iegūtais testa rezultāts nav juridiski derīgs - tajā nekur neparādās testējamās personas vārds, uzvārds vai personas kods un tikai testa pasūtītājs zina, kas ir šī testējamā persona. 

 

Pēc paraugu nodošanas paternitātes DNS testa veikšanai "GenEra" laboratorijā atzinums ir gatavs 5 darba dienu laikā. Paternitātes noteikšanas izmaksas (cena latos ar PVN):

Analīze 3 cilvēkiem (piem. māte, bērns, iespējamais tēvs): 245 lati

Analīze 4 cilvēkiem (piem. māte, 2 bērni, iespējamais tēvs): 310 lati

Analīze 2 cilvēkiem (bērns, iespējamais tēvs): 210 lati

Par katru papildus paraugu: 90 lati

Ja vien paternitātes ekspertīze nav noteikta ar tiesas lēmumu, "GenEra" laboratorijas apmeklējumam jāpiesakās, zvanot pa tālruni: 67425241 vai rakstot uz e-pastu: info@genera.lv. 

Vairāk informācijas par SIA "GenEra" laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem: http://www.genera.lv, par paternitātes noteikšanu lasiet http://www.genera.lv/dns-testi/

Reklāma
Reklāma