Paternitātes noteikšana, ja bioloģiskais tēvs ir miris

"Man ir dēls kuru audzinu viena pati. Bērna dzimšanas apliecībā tēvs netika ierakstīts, jo biju lepna. Lieta tāda, ka bērna tēvs nomira 2014. gadā, kad mazajam bija 6 mēneši. Un es nevaru nekād pierādīt to, ka tieši viņš bija bērna tēvs. Bērna tēva māte par mums neko dzirdēt nevēlas. Viņa netic, ka mans dēls ir viņas mazdēls. Bet tas ir acīm redzams. Lūdzu iesakiet man ko darīt šādā situācijā. Esmu izmisumā," pie ģimenes portāla Mammammamuntetiem.lv pēc padoma vēršas kāda vientuļā māte. 

FOTO: Shutterstock.com

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 249.2 pantu, tā kā bērns tēvs ir miris, tad paternitātes faktu var konstatēt sevišķā tiesāšanas kārtībā.


Atbild zvērināta advokāte Dana Rone:

"Ir jāiesniedz tiesā pieteikums par paternitātes noteikšanu. Civillikuma 158. panta otrajā daļā ir noteikts, ka tad, ja persona, no kuras bērns cēlies, ir mirusi, bērna māte vai bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas var prasīt tiesas ceļā konstatēt paternitātes faktu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 249.2 pantu, tā kā bērns tēvs ir miris, tad paternitātes faktu var konstatēt sevišķā tiesāšanas kārtībā. Tas nozīmē, ka šis tiesvedības process nebūs prasības tiesvedības veidā (kur ir prasītājs un atbildētājs), bet gan sevišķās tiesāšanas veidā (kur ir pieteicējs un ieinteresētā persona – bērns).

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 290. pantu pieteikumu par paternitātes noteikšanu iesniedz tiesai pēc pieteicējas deklarētās dzīvesvietas. Pieteikums jāgatavo, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 254. pantu un 37. nodaļu. Mātei pieteikumā jāapraksta tiesai bērna ieņemšanas apstākļi, kā arī jāpievieno iespējami daudz pierādījumu, kas apstiprinātu šo aprakstu. Tāpat jānorāda, kāpēc paternitātes atzīšana netika nokārtota agrāk un kāpēc tas ir svarīgi šobrīd. Domāju, ka advokāts varētu palīdzēt šādu pieteikumu sagatavot, jo dokumenta rakstīšanā jāņem vērā ne tikai tiesību normas, bet arī tiesu prakse, kāda gadu gaitā izveidojusies šī veida lietās, piemēram, Augstākās tiesas 2004. gada izdotais tiesu prakses apkopojums “Tiesu prakse civillietu izskatīšanā par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, uzturlīdzekļu piedziņu no vecākiem bērna uzturēšanai, laulības šķiršanu un neesamību”.

Šis tiesvedības process nebūs prasības tiesvedības veidā (kur ir prasītājs un atbildētājs), bet gan sevišķās tiesāšanas veidā (kur ir pieteicējs un ieinteresētā persona – bērns). 

Valsts nodeva par šāda pieteikuma iesniegšanu tiesā ir 42,69 EUR. Tiesu portālā ir norādīts konts, uz kuru šī valsts nodeva pārskaitāma: www.tiesas.lv  norādījumu.

Reklāma
Reklāma

Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērnam ieraksta mātes uzvārdu (Civilstāvokļa akta reģistrācijas likuma 32. panta 1.-3. daļa). Ja vēlaties bērniņam to uzvārdu, kāds ir bijis Jums pirms laulībām, tad tas ir vispirms jānomaina pašai."

 

LASI ARĪ: Viss par paternitātes noteikšanu ar DNS testu

Kurš ir mana gaidāmā bērna tēvs? DNS analīzes

Vai gaidāmajam mazulim var mainīties DNS? Atbild ārste ģenētiķe