Kas ir STEAM izglītība, par kuru visi runā?

STEAM ir zinātnē (Science), tehnoloģijās (Technology), inženierzinātnēs (Engineering), mākslā (Arts) un matemātikā (Math) balstīta mācīšanās metode, integrējot minētās disciplīnas.
STEAM metode mudina sadarboties, lai tiktu radīts patērētājam pēc iespējas vieglāk un saprotamāk lietojams produkts – aplikācija.

FOTO: Publicitātes foto

STEAM metode mudina sadarboties, lai tiktu radīts patērētājam pēc iespējas vieglāk un saprotamāk lietojams produkts – aplikācija.

Līdz šim labāk zināma bija STEM metode, bet šobrīd arvien populārāka un piemērotāka skolēnu izglītībai kļūst STEAM metode. Atšķirība starp šīm abām ir mākslas (Arts) pievienošana STEM izglītībai. 

 

Māksla šajā terminā ietver daudz plašāku spektru, ieskaitot humanitārās zinātnes, mūziku un sociālās prasmes, kā arī radošumu. Kā piemēru var minēt produkta radīšanu – tiek radīts produkts, pieņemsim, aplikācija, ar labu un precīzu funkcionalitāti konkrētu uzdevumu veikšanai. 

 

Tik tālu piepildās STEM nosacījums, bet, ja aplikācija būs neērta lietošanā un būs vizuāli nepievilcīga, lietotāju nebūs daudz. Risinājums ir māksla (Arts), jo izstrādātājam ir jāprot izveidot vizuāli pievilcīgu aplikāciju (Māksla) ar ērtu lietotāja saskarsmi (Sociālās zinības) – no cilvēka cilvēkam. Tādējādi STEAM metode mudina sadarboties, lai tiktu radīts patērētājam pēc iespējas vieglāk un saprotamāk lietojams produkts – aplikācija.
 


 

Turpinoties mākslīgā intelekta (MI) uzvaras gājienam, ir jābūt kritiskiem, lai mūsu bērni mācītos STEAM metodikā un pārzinātu plašu spektru ar zinātnēm, lai viņi nebūtu patērētāji MI radītajam produktam, bet gan prastu MI izmantot kā rīku jaunu produktu radīšanā. 

 

Minētais nenozīmē, ka bērniem būtu vairāk jāmācās, bet gan tas jādara caur STEAM metodes pieeju. Tas pats, bet integrētā veidā, kas cita starpā ietver Latvijas valsts jauno izglītības standartu – kompetencēs balstīta izglītība, kur skolēns saprot savu iegūto zināšanu jēgu un spēj tās pielietot ikdienas dzīvē. 

 

 

Kopumā STEAM mācīšanās palīdz skolēniem  attīstīt plašas prasmes, kas nepieciešamas 21. gadsimta izglītībā un darba tirgū. 

 

Reklāma
Reklāma

Šī pieeja motivē bērnus un pusaudžus radīt gan jēgpilnus projektus, gan darboties komandās.

 

STEAM izglītība ir pieejama visā pasaulē, Latvijā to jau vairāk kā 7 gadus nodrošina “Starptautiskā Inovāciju skola” gan klātienē vispārizglītojošās izglītības iestādēs (saraksts pieejams ŠEIT), gan tiešsaistē. 

 

Mūsu mērķis ir veicināt radošumu, kritisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes un inovāciju bērnu vidū, vienlaikus piemērojot jēdzienus, kas saistīti ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm, mākslu un matemātiku. 

 

 

Vairāku gadu laikā kā efektīvākais rīks sevi ir pierādījis mācīšanās ar spēļošanas palīdzību – šajā gadījumā, izmantojot “Minecraft Education” platformu un “Roblox studio” spēļu izstrādes rīku. Iepazīties ar apmācībā pielietotām metodēm, saturu un reģistrācija programmai “Tehnoprātnieks Minecraft pasaulē” iespējama ŠEIT, savukārt par to, kā kļūt par datorspēļu inženieri, izmantojot "Roblox Studio” platformu, uzzināt un reģistrēties var ŠEIT

 

Jauniešiem no 12 gadu vecuma, kuri domā par nākotnes izglītību un veiksmīgu karjeru, tiek nodrošinātas “3D dizaina” apmācības STEAM balstītā pieejā, izmantojot “Blender” platfomu. Vairāk informācijas par “3D dizaina” kursu ŠEIT.

 

Starptautiskā Inovāciju skola – izzinām pasauli kopā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas!

www.inovacijuskola.lv

Saistītie raksti