Vai skola ir tiesīga prasīt izziņu par bērna potēšanu pēc vakcinācijas kalendāra?

Kāda Mammamuntetiem.lv lasītāja raksta, ka skolas medmāsa izsūtījusi vēstuli ar atgādinājumu par vakcināciju viņas 14 gadus vecajam bērnam un pēc tam lūdz atnest izziņu uz skolu, ka bērns poti saņēmis. "Kāpēc skola prasa informāciju par bērna potēšanu un kādas ir sekas, ja viņš nav vakcinēts?" jautā mamma.
14 gadu vecumā ir paredzēts saņemt kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu, lai pusaudža organisma imūnsistēma uzturētu pietiekamu imunitāti pret attiecīgajām infekcijas slimībām, tādējādi “noslēdzot” bērnu vakcinācijas kalendāru.

FOTO: Shutterstock.com

14 gadu vecumā ir paredzēts saņemt kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu, lai pusaudža organisma imūnsistēma uzturētu pietiekamu imunitāti pret attiecīgajām infekcijas slimībām, tādējādi “noslēdzot” bērnu vakcinācijas kalendāru.

Bažīgā mamma atsūtījusi skolas medmāsas vēstuli: "Atgādinu, ka Jūsu bērnam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.330 no 26.09.2000 „Vakcinācijas noteikumi” par valsts budžeta līdzekļiem 14 gadu vecumā nodrošināta vakcinācija pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu.

Vajag  nokārtot potēšanu,  ja vēl nav uztaisīta šī pote. Vakcīnas saņemšanai jāgriežas pie sava ģimenes ārsta. Par veikto vakcināciju, lūdzu, skolā iesniegt ģimenes ārsta izziņu vai potēšanas kartes/pases kopiju."
 

“Vai vispār ir likumīgi prasīt šādu izziņu?” jautā 14 gadus vecā skolēna mamma. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) Mammamuntetiem.lv uzzināja, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” par izglītojamā uzņemšanas kārtību izglītības programmā paredz, ka iesniegumam par bērna uzņemšanu mācību iestādē pievieno:

  • 4.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), uzņemot izglītojamo speciālās pirmsskolas izglītības grupā vai vispārējās izglītības programmas 1.–12. klasē, iesniedzot to līdz lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu izglītības programmā...

 

IZM rīcībā nav informācijas par likuma normām, kas noteiktu, ka skolai būtu jāprasa bērna potēšanas pase un jāuzkrāj šī informācija. 

 

“Ieteikums vecākiem – jebkuru šaubu gadījumā noteikti vajag jautāt skolai, uz kāda normatīvā akta pamata izglītības iestāde vēlas apstrādāt minētos personas datus. Tātad, ja tiek prasīts kāds dokuments, kas skar personas datus un to apstrādi, izglītības iestādei jāpamato (ar normatīvajiem aktiem vai citiem dokumentiem) personas datu apstrādes pamatojums, un vecāki ir tiesīgi šo pamatojumu prasīt,” skaidro IZM.

 

Arī Veselības ministrijā (VM) Mammamuntetiem.lv norāda – bērna uzņemšanai izglītības iestādē nepieciešams iesniegt dokumentus, kuriem pievieno arī Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). Tā satur informāciju, piemēram, par izslimotajām infekcijas slimībām, bērna padziļināto apskati pie ģimenes ārsta, kā arī tiek sniegti norādījumi sporta un citām nodarbībām, ēdienkartei un īpašiem apstākļiem, kas izglītības iestādei nepieciešamības gadījumā būs jānodrošina. 

 

Vienlaikus Bērna medicīniskajai kartei ir jāpievieno Profilaktiskās potēšanas kartes kopija, kas ir neatņemama Bērna medicīniskās kartes sastāvdaļa. 

 

“Tādējādi, kad bērns uzsāk skolas gaitas vai maina skolu, izglītības iestādei līdz ar citiem dokumentiem tiek iesniegta Bērna medicīniskā karte un Profilaktiskās potēšanas kartes kopija, kas satur informāciju par bērnam veiktajām vakcinācijām. Bērna medicīnisko karti aizpilda ģimenes ārsts. Profilaktiskās potēšanas kartes kopija tiek pievienota, lai ģimenes ārstam Bērna medicīniskajā kartē nebūtu jāpārraksta informācija par bērnam veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām. Šāda kārtība pastāv jau daudzus gadus,” pauž VM. 
 

Reklāma
Reklāma

Latvijā vakcinācija nav obligāta, līdz ar to bērnus izglītības iestādē uzņem arī tad, ja līdz ar Bērna medicīnisko karti iesniegtā Profilaktiskās potēšanas karte (kopija) nav pilnībā aizpildīta.

 

Tāpat VM atgādina vēl nesenu praksi, kad izglītības iestādes vadītājs organizēja izglītojamo vakcināciju un vecāku informēšanu par plānoto vakcināciju. Šī prasība tika atcelta 2021. gadā, jo reizi gadā ģimenes ārstam ir jāveic bērna profilaktiskā apskate, kuras ietvaros ģimenes ārstam jāveic arī vakcinācija atbilstoši vakcinācijas kalendāram.

"Tādēļ nav nepieciešamības noteikt dubultu normatīvo regulējumu attiecībā uz bērnu profilaktiskajām pārbaudēm un izglītojamo vakcināciju skolā, attiecīgi veicinot valstiski koordinētu profilaktiskās aprūpes nodrošināšanu, kā arī vienlaikus atslogojot izglītības iestādes vadītājus no bērnu profilaktisko apskašu un vakcinācijas jautājumu risināšanas. 

 

Līdz ar to izglītības iestādes māsai vairāk nav jāprasa informācija par bērna potēm," skaidro VM.

 

Tomēr, neskatoties uz to, ka izglītības iestādei šāds apliecinājums vairāk nav jāiesniedz, Veselības ministrija vēlas atgādināt, ka Latvijas vakcinācijas kalendārs ir veidots ar mērķi pasargāt iedzīvotājus pret nopietnām un dzīvībai bīstamām infekcijas slimībām. Vakcīnas nodrošina savlaicīgu un pienācīgu aizsardzību pret tām vakcīnregulējamajām infekcijas slimībām, kuru izraisītāji var radīt smagas komplikācijas, invaliditāti un dažkārt pat nāvi. Tādēļ arī vakcīnu ievadīšanas grafiks nav izvēlēts nejauši un vakcinācija ir jāveic atbilstoši vakcinācijas kalendāram un pēc noteikta intervāla. 

 

14 gadu vecumā ir paredzēts saņemt kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu, lai pusaudža organisma imūnsistēma uzturētu pietiekamu imunitāti pret attiecīgajām infekcijas slimībām, tādējādi “noslēdzot” bērnu vakcinācijas kalendāru.
 

Lai gan ģimenes ārsts seko līdzi tam, kad bērnam jāsaņem vakcīnas, arī pašiem vecākiem aktīvi jāseko līdzi vakcinācijas kalendāram. Pieņemot lēmumu par vakcināciju, vecākiem ir jāapzinās, ka bērns, ja netiek vakcinēts, tiek pakļauts inficēšanās riskam ar kādu no potenciāli bīstamām vakcīnregulējamām infekcijas slimībām. Savukārt atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. panta otrajai daļai, 

 

pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai. 

 

Neskaidros jautājumus par bērnu vakcināciju var noskaidrot pie ģimenes ārsta.

 

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

 

Saistītie raksti