Obligātās un vēlamās veselības pārbaudes pirms skolas

Ikvienam bērnam, gatavojoties 1. klasei, ir paredzēts apmeklēt dažādus ārstus, lai veiktu vispārēju veselības stāvokļa novērtējumu. Kādus ārstus un kādēļ ir paredzēts apmeklēt, skaidro pediatre Astrīda Dzirniece. 

Interesanti, ka veselības pārbaude pirms skolas bērniem jāveic praktiski visā pasaulē.

FOTO: Shutterstock.com

Interesanti, ka veselības pārbaude pirms skolas bērniem jāveic praktiski visā pasaulē.

Bērnam, dodoties uz skolu, izglītības iestādē jāiesniedz medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u). To paredz „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs” . 

Pirms došanās uz konkrētām pārbaudēm, vispirms nepieciešams apmeklēt ģimenes ārstu vai pediatru, kurš veic vispārējo veselības apskati. Ārsts nosaka bērna augumu, svaru, izmēra asinsspiedienu, novērtē ādas stāvokli, vai nav kādas alerģijas, kā arī nosūta uz asins un urīna analīzēm. 
 

Parasti bērnu norīko uz obligātu vizīti pie acu ārsta, kā arī zobārsta

Nepieciešamības gadīgumā ģimenes ārsts var nosūtīt pie neirologa, kā arī ķirurga vai ķirurga ortopēda, lai izvērtētu bērna stāju, kāju stāvokli. Reizēm nosūta arī pie logopēda
Ja bērns pie sava ģimenes ārsta profilaktiskās pārbaudes veic regulāri, tad gan stājas, gan valodas attīstības rādītājus var izvērtēt arī padiatrs. Tāpat, ja bērnam regulāri tiek veiktas profilaktiskās apskates, var derēt arī izmeklējumi, kas veikti pirms sešiem mēnešiem un pat gada. Bet to vērtē katrs ģimenes ārsts individuāli. 

 

Lai arī ģimenes ārsts var konstatēt daudzas lietas, acu ārsts ir speciālists, bez kura apmeklēšanas nekādi neiztikt.

 


Cik daudz var izdarīt ģimenes ārsts?

Astrīda Dzirniece stāsta, ka daļai vecāku ir sajūta – jo pie vairāk speciālistu bērns tiks nosūtīts, jo labāk. Bet ir arī tādi vecāki, kuri katru nosūtījumu saņem ar nopūtu – lieka formalitāte. Tomēr lēmums, vai un kādi speciālisti būtu apmeklējami, ir ģimenes ārsta kompetencē. Ja pediatrs savu uzraugāmo bērnu labi pazīst, zina viņa slimību vēsturi, attīstības gaitu kopš mazām dienām, viņš pats var veikt lielu daļu ierakstu skolai nepieciešamajā veselības kartē. 

Taču jāatceras: lai speciālists bērnu patiešām būtu novērtējis, nepietiek tikai ar tikšanos. Bērnam būtu jāizģērbjas līdz apakšbiksēm, lai ārsts redzētu bērna stāju, ķermeņa komplekciju. Tāpat bērnam jānomēra garums, svars. Lai arī veidlapā nav prasīts, ieteicams izmērīt asinsspiedienu. To īpaši svarīgi mērīt bērniem, kam ir palielināts svars, jo tā ir riska grupa uz hipertensiju. 


Pirms skolas jāapmeklē:

  • ģimenes ārsts,
  • ācu ārsts,
  • zobārsts,
  • ķirurgs ortopēds (ja nepieciešams),
  • logopēds (ja nepieciešams),
  • neirologs (ja nepieciešams),
  • LOR speciālists (ja nepieciešams),
  • citi speciālisti (ja ģimenes ārsts uzskata par nepieciešamu).
  • Jāveic urīna un asins analīzes.
  • Bērns ir jānomēra, jānosver, vēlams izmērīt asinsspiedienu.


Veselības karte – nepieciešamība vai formalitāte? 

„Veselības karšu esamību nevajadzētu novērtēt par zemu,” uzskata pediatre, jo tas esot brīdis, kad daļa vecāku tomēr ir spiesti doties pie speciālista un parunāties par bērna veselību. „Savā praksē esmu redzējusi bērnus, kuri līdz skolas vecumam pie acu ārsta ne reizi nav vesti. Vecāki uzskata, ka bērns taču labi redz katru sīkāko rotaļlietu uz grīdas. Ļoti labi. Bet kā ir ar redzi tālumā? Lai arī ģimenes ārsts var konstatēt daudzas lietas, acu ārsts ir speciālists, bez kura apmeklēšanas nekādi neiztikt,” rezumē Astrīda Dzirniece. 

 

Sirds veselību ieteicams pārbaudīt bērniem, kam raksturīgas bakteriālās slimības. 


Interesanti, ka veselības pārbaude pirms skolas bērniem jāveic praktiski visā pasaulē. 
Piemēram, Amerikā šīs kartes ir daudz detalizētākas. Turklāt zem tajā esošās informācijas parakstās ne tikai speciālisti, bet arī vecāki par patiesas informācijas sniegšanu. 


Zobu veselība neietekmē mācības

Ir dzirdēti jautājumi, kādēļ veselības karte paredz zobārsta apmeklējumu. Lai arī zobu veselība atšķirībā no redzes spēju mācīties tiešā veidā neietekmē, ārste šo normu uzteic kā ļoti nepieciešamu. „Šobrīd bērniem patiešām ir ļoti daudz kariozu zobu, kas savukārt palielina hronisko slimību risku. Vasara pirms skolas ir brīdis, kad ir iespēja satikties vecākiem un speciālistam, pretējā gadījumā būtu bērni, kas vispār pie zobārsta netiktu aizvesti,” stāsta speciāliste. Zobārsta apmeklējuma laikā tiek vērtēts sakodiens, piena zobu nomaiņas process, zobu kopējais veselības stāvoklis. 


Izraksts no potēšanas pases

Reklāma
Reklāma

Agrāk veselības kartē bija vieta, kur ģimenes ārsts veica izrakstu no potēšanas pases. Pašreizējā kārtība paredz kopiju pievienot medicīnas kartei atsevišķi. Ir normāli, ka skolām sniedz informāciju par vakcināciju. Un to dara praktiski visur pasaulē. Latvijā vakcinācija nav obligāta, līdz ar to bērnus uzņem arī tad, ja vakcinācijas karte nav aizpildīta, bet ir valstis, kur bērnus bez vakcinācijas skolās neuzņem. Nupat šāds lēmums pieņemts arī Itālijā [2]. 


Neirologs – vai obligāti? 

Ja ģimenes ārsts zina bērnu jau kopš dzimšanas, pārzina viņa psihomotoro attīstību, ģimenes kopējo situāciju, var nebūt nepieciešamības sūtīt pie neirologa. Tomēr šī bieži vien ir motivācija, iemesls ar bērna vecākiem izrunāt, kam pievērst uzmanību, kad skola būs sākusies, izrunāt dienas režīmu, apzināties iespējamās grūtības, kad bērns uzsāks skolas gaitas. 


Vai bērnam pārbaudīt sirds veselību?

Ja bērns ir regulāri apmeklējis savu ģimenes ārstu, par nepieciešamību doties pie kardiologa var lemt pediatrs. Taču, ja ir paredzēts, ka bērns iesaistīsies kādos sporta pulciņos ar paaugstinātu fizisko slodzi vai sāks aktīvi nodarboties ar kādu sporta veidu, kardiologa apmeklējums patiešām būtu rekomendējams. Sirds veselību ieteicams pārbaudīt bērniem, kam raksturīgas bakteriālās slimības. 


Urīna un asins analīzes

Urīna analīžu pārbaude ir svarīga, jo tādējādi iespējams novērtēt nieru darbības rādītājus. No tā var secināt arī kādu pavisam vienkāršu lietu – vai bērns regulāri pietiekami padzeras. Ja bērnam nav novirzes tā sauktajā „strip testā”, tad nav nepieciešams veikt pilnu urīna analīzi, pārbauda tikai pamatrādītājus. 
Ja bērns līdz šim nav bieži slimojis vai arī asins analīzes ir veiktas regulāri, arī asins analīzēs skatās pamata rādītājus – eritrocītu grimšanas ātrumu, pilnu asins ainu. Biežākiem slimotājiem, iespējams, veiks apjomīgāku izmeklējumu. Bet to noteiks ģimenes ārsts, izvērtējot katra bērna situāciju. Nereti, izmantojot iespēju, vecāki par savu naudu lūdz papildu izmeklējumus, piemēram, noteikt D vitamīna un dzelzs līmeni asinīs. 


Izņemt veco karti no bērnudārza vai prasīt ģimenes ārstam jaunu?

Ir situācijas, kad vecā medicīnas karte paliek bērnudārzā, bet skolai taisa jauna. Taču normāli būtu, ja tā karte, kas bija gatavota, uzsākot bērnudārza gaitas, tiktu papildināta ar aktuālo informāciju un iesniegta skolā. „Ne velti kartē ir paredzētas sadaļas, kas atspoguļo dažādu periodu novērojumus un slēdzienus,” skaidro pediatre. Ar karti var neiet pie speciālista, jo to beigās tik un tā aizpilda ģimenes ārsts, līdz ar to nav pamatojuma, kāpēc karte būtu jāizņem no bērnudārza laikā, kad tiek veiktas pārbaudes. 


Zināšanai! 
Reizēm vecāki speciālistu apmeklējumu atstāj uz pēdējo brīdi, domājot, ka senāk veikti izmeklējumi un apskates nederēs, taču parasti der izmeklējumi, kas bijuši pēdējā gada laikā, analīzes – pēdējo sešu mēnešu laikā, jo Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ģimenes ārstam profilaktiskā apskate bērnam ir jāveic vienu reizi gadā.

 

Veselības karte – kurš to izmanto?

Veselības karti reizē ar citiem dokumentiem vecāki nes uz to skolu, kurā bērns uzsāks skolas gaitas. Ja kartē ir ierakstīti kādi ierobežojumi vai rekomendācijas par bērna veselību, vecākiem būtu jāpārliecinās, lai skolotāji ar šo informāciju būtu iepazinušies. Tai vajadzētu būt gan kā sarunas iemeslam ar vecākiem, gan kā vadlīnijai skolām, ko ņemt vērā attiecībā uz katru konkrēto bērnu – par sēdēšanas vietu klasē, ēšanas ierobežojumiem, ierobežojumiem attiecībā uz fiziskām aktivitātēm u. tml. Karte var būt arī kā palīgs vecākiem, par kādiem jautājumiem runāt skolā.


Zināšanai! 
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka izglītības iestādes vadītājs reizi mācību gadā organizē auguma garuma un ķermeņa svara mērījumu veikšanu izglītojamiem, redzes un dzirdes pārbaudi, stājas traucējumu un asinsspiediena kontroli, acu zīlīšu platuma un reakcijas uz gaismu izvērtējumu, vēnu apskati, kā arī koordinācijas traucējumu pārbaudi.Izmantotā literatūra: 
1. Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi. Pieejams šeit.
2. Which Vaccines are Maindatory in Italy? Pieejams šeit.

 

 

 

Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv izdevusi jaunu izglītojošu žurnālu "Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks". Tā mērķis uzlabot vecāku zināšanas par bērna vecumposma īpatnībām no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, bērnu audzināšanu un disciplinēšanu bez vardarbīgām metodēm un emocionālo audzināšanu, bērnam piemērotu uzturu un sporta aktivitātēm, kā arī veicināt bērnu traumu samazināšanos.

Saistītie raksti