Biežākie iemesli, kāpēc skolēniem rodas riski palikt mācībās uz otru gadu

Pēdējos gados Latvijā ik gadu uz otru gadu paliek vairāk nekā 1% skolēnu. Lai arī ir tendence šim skaitam mazināties, var saskatīt likumsakarības iemeslos, kāpēc bērni tiek atstāti mācībās uz  otru gadu. Par to stāsta Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.

FOTO: Shutterstock.com

Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsver, ka otrgadniecība nav risinājums un problēma jāsāk risināt, tikko tā pamanīta. Tomēr ir situācijas, kad tiek lemts par bērnu atstāšanu mācīties tajā pašā klasē vēlreiz. 2019. gadā uz otro gadu tika atstāti 2659 skolēnu, liecina Izglītības kvalitātes valsts dienesta dati.


Svarīgi ir problēmu laikus pamanīt un tūlīt sniegt atbalstu, nepieciešamības gadījumā iesaistot atbalsta personālu – psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu u.c. Ļoti būtiska loma ir arī skolas veiksmīgai sadarbībai ar skolēna ģimeni, jo atbalstam jābūt no abām pusēm. 

Nereti ir novērojama tendence, ka bērniem, kas tiek atstāti mācībās uz otru gadu, ir daudz neattaisnotu kavējumu – tas liecina gan par kādām iespējamām problēmām, gan arī veicina mācību vielas neapgūšanu. Jāņem vērā, ka ja bērns ir ilgstoši slimojis vai ir bijis nopietni iesaistīts kādās aktivitātēs, mācību gada atkārtošana var palīdzēt viņam apgūt nokavēto, var būt auglīga un ļaut turpmāk pilnvērtīgāk piedalīties mācību procesā.

Biežākie iemesli, kāpēc skolēni tiek atstāti mācīties uz otru gadu
- 1. klasē uz otru gadu visbiežāk paliek bērni, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pietiekami sagatavoti skolai vai viņiem ir dažādi traucējumi, kurus vecāki un pedagogi laikus nepamana vai neprot sniegt šādiem bērniem atbalstu mācībās; 

Reklāma
Reklāma

- Otrgadnieku skaits pieaug piektajā un sestajā klasē, jo pieaug mācību slodze, nāk klāt jauni mācību priekšmeti, mainās skolotāji, pieaug prasības pēc skolēna patstāvības;

- Pieaugošās slodzes dēļ arī atsevišķi skolēni paliek uz otro gadu pamatskolas vecākās klasēs. To ietekmē sociāli ekonomiskie iemesli (ģimene, uzsāktas darba gaitas), mācību motivācijas trūkums, plaisas zināšanās, kuras sāka veidoties jaunākajās klasēs. 

Saistītie raksti