Izstāsti savam skolēnam! Augstākās izglītības iespējas Lietuvā un Igaunijā

Tuvojoties pavasarim un mācību eksāmenu laikam, jauniešiem laiks prātot - ko darīt pēc skolas, ko studēt un kur? Šoreiz par augstākās izglītības iespējām kaimiņvalstīs - Igaunijā un Lietuvā.

Ir iespējas studēt arī kaimiņvalstīs.

FOTO: Shutterstock.com

Ir iespējas studēt arī kaimiņvalstīs.

IGAUNIJA

Igaunijā studijas bez maksas

Daudzkārt Latvijas augstākā izglītības sistēma tiek salīdzināta ar Igaunijas, uzsverot to, ka šīs valsts augstskolās studijas kopš 2012./2013. akadēmiskā gada ir bez maksas. Taču ar nosacījumu - ja studē pilna laika klātienē un igauņu valodā, kā arī ik semestri ir sekmīgi jānokārto visi studiju kursi. Tātad, teorētiski arī Latvijas iedzīvotājam ir iespējams studēt Igaunijas augstskolā, nemaksājot studiju maksu, taču vien tajās studiju programmās, kas norit igauņu valodā. 
Proti, nezinot šo valodu, šāda iespēja visdrīzāk iet secen. Galu galā, katrā studiju programmā tiek uzņemts noteikts skaits studēt gribētāju, tāpēc, pirmkārt, lai vispār iekļūtu augstskolā, nākas savas zināšanas pierādīt arī iestājpārbaudījumos, kas norit uz vietas universitātē, proti, igauniski. Otrkārt, ir studiju programmas (bet ne visās), kurās pie uzņemšanas prasībām norādīts, ka jābūt nokārtotam igauņu valodas eksāmenam. Taču tas nav neiespējami. Ja ir vēlme un gribasspēks, tad pašmācības ceļā, ar privātskolotāja vai kursu palīdzību var apgūt mūsu kaimiņvalsts valodu un nokārtot šīs valsts valodas eksāmenu. Tiesa gan - eksāmens notiek tikai vienreiz gadā, pavasarī. Vairāk par šī eksāmena laikiem, prasībām un reģistrēšanos - http://haridusinfo.innove.ee


Ja studē angļu valodā

Igaunijas augstskolas ir atsaucīgas ārzemju studentiem, piedāvājot pilna laika studiju programmas arī angļu valodā. Taču izmaksas nav mazas. Studiju maksa par akadēmisko gadu svārstās no 1660 līdz 7500 EUR. Visdārgāk ir studēt medicīnu (pat līdz 11 000 EUR gadā), jurisprudenci, biznesa menedžmentu un sociālās zinātnes. Cenu atšķirību veido arī tas, vai tiek studēts bakalaura programmā vai maģistrantūrā, kā arī - vai esi students no Eiropas Savienības (ES) vai nē. Piemēram, ES studentiem īpašs studijas maksas izcenojums ir Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijas maģistra programmā Mūzika. Gada maksa ir 550 eiro, bet studentiem, kas nav no ES tā ir 10 reižu lielāka - 5500 eiro. Savukārt doktorantūras studijas visiem ir bez maksas. 

Ārzemju studentiem ir iespējams pieteikties studijām elektroniski mājaslapā www.estonia.dreamapply.com. Pieteikšanās parasti sākas janvārī, atsevišķās augstskolās – iepriekšējā gada decembrī. Pieteikšanās termiņi augstskolām ir atšķirīgi – no aprīļa līdz jūlijam. Arī pieteikšanās prasības mēdz būt atšķirīgas, tādēļ svarīgi pievērst uzmanību studiju programmas aprakstam un iesniedzamo dokumentu sarakstam. Katrai augstskolai ir birojs vai atbildīgā persona, kas strādā ar ārzemju studentiem. Ar šo biroju ieteicams savlaicīgi sazināties pirms iestāšanās, lai iegūtu sīkāku informāciju gan par studijām, gan uzturēšanos. Nepieciešamie pieteikšanās dokumenti bakalaura līmeņa studijām parasti ir šādi: aizpildīta pieteikuma anketa, sertificētas vidusskolas atestāta kopijas, akadēmiskais atšifrējums, trīs vai četras fotogrāfijas un pases kopija. 


Vai būs stipendija? 

Arī ārzemju studentiem ir iespēja pretendēt uz dažādām stipendijām, kas sedz vismaz uzturēšanās izdevumus. Viena no tādām ir Igaunijas valdības stipendija - 350 EUR mēnesī, ko piemēro tiem ārzemju studentiem, kas izvēlējušies ar igauņu valodu un kultūru saistītas pilna laika studijas. Savukārt tiem, kurus interesē informācijas tehnoloģijas, studējot Tallinas Tehnoloģijas universitātē vai Tartu Universitātes Datorzinātnes fakultātē, var pieteikties stipendijai „Study IT in Estonia programme”. To piešķir labākajiem studentiem un ir 160 - 300 EUR (atkarībā no sekmēm) mēnesī liela. Sīkāka informācija par studiju iespējām Igaunijā un kā pieteikties stipendijām meklējama augstskolu mājas lapās un šeit: http://www.studyinestonia.ee.

 

Reklāma
Reklāma

LIETUVA

Studēt angliski vai krieviski 

Lietuvā pilna laika studiju maksa vairākās universitātēs ir mazāka nekā Latvijā. Bakalaura programma vidēji maksā 1800 EUR gadā (Latvijā virs 2000 EUR), taču ir arī dārgākas studijas, piemēram, ar mākslu saistītā nozarē, tie ir 4500 EUR gadā. Turpretī Humanitārās un Sociālās zinātnes - 1300 EUR. Taču, ja runa ir par studiju programmām ne lietuviešu valodā, bet gan angliski vai krieviski, tad jārēķinās ar studiju maksu vismaz 2000 - 2500 EUR apmērā. Lietuva pret ārzemju studentiem ir atvērta un atsaucīga. Lietuvas augstskolās ir audzis studiju programmu skaits, kuras tiek pasniegtas angļu valodā. Tāpat ir iespēja izvēlēties studijas krievu valodā. Meklējot sev piemērotāko studiju programmu Lietuvā, noderēs šī vietne: www.studyinlithuania.lt/en/study_programs. Aizpildot laukus, kāda studiju nozare interesē un kādā valodā vēlies mācīties (ir iespēja izvēlēties angļu, krievu, vācu, franču), tiek atlasīts saraksts ar visām atbilstošām studiju programmām, to maksu un citu informāciju par tām. 


Valodas sertifikāti 

Ja paredzēts studēt angļu vai krievu valodā, kā vienam no pieteikšanās dokumentiem jābūt sertifikātam, kas apliecina šīs valodas zināšanas. Katrai augstskolai ir savas prasības, kādam jābūt attiecīgās svešvalodas zināšanas līmenim, to var noskaidrot sazinoties ar konkrēto izglītības iestādi. Savukārt, ja ir nolūks studēt lietuviešu valodā, tad nepieciešams nokārtot lietuviešu valodas eksāmenu, ko organizē Viļņas Universitātes Lituānistikas studiju katedra. Testa laikā tiek vērtētas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Par noteikumiem un eksāmena laikiem informācija šeit: http://www.lsk.flf.vu.lt/en/.


Pieteikšanās

Pieteikšanās studijām Lietuvas augstskolās notiek vasarā - no 1. jūnija līdz 23. jūlijam. Līdz tam laikam nepieciešams iegūt ne vien valodas sertifikātu, bet arī vispārējās vidējās izglītības atsestātu un sertifikātu, kā arī sekmju izrakstu, kas reģistrēti Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā (www.skvc.lt/en/) un atzīti par derīgiem. Otrkārt, dokumentiem jābūt notariāli tulkotiem vai nu lietuviski, vai angliski vai krieviski. Informācija par pieteikuma anketām un dokumentu iesniegšanas termiņiem var iegūt izvēlētajā augstskolā.


Izmantotie avoti: 
1.http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/77842_ESTONIAN_HIGHER_EDUCATION_OVERVIEW.pdf
2. Valsts izglītības attīstības aģentūra: http://www.viaa.gov.lv/