Pirmklasniekam skolā iet pārāk grūti. Vai ir iespēja atgriezties bērnudārzā?

Lēmums jau pieņemts – pirmklasnieks uzsācis skolas gaitas, iespējams, pat mazliet ātrāk kā bija īespējams. Vai ir iespēja ko mainīt, ja bērns ar mācībām netiek galā?

FOTO: Shutterstock.com

Vecākiem patiešām jābūt ieinteresētiem bērna laicīgā bērna attīstības izvērtēšanā, jo bērnudārza audzinātāji var dot kādas rekomendācijas, taču gala lēmums jebkurā gadījumā paliek vecāku ziņā.

Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Jurgenberga aicina vecākus nebaidīties atstāt bērnus dārziņā vēl vienu gadu, īpaši tos bērnus, kam pilni septiņi gadi paliek attiecīga gada pēdējos mēnešos. Viņa stāsta, ka vecāki nereti bērnus palaiž uz 1. klasi ar pamatojumu, lai atvase bērnudārzā nepaliktu viena, kamēr pārējie biedri jau uzsākuši skolas gaitas. Taču, ja laikus zina, ka konkrētais bērns tomēr paliks dārziņā, ir viegli piemeklēt piemērotāko grupiņu, kurā bērnam šo gadu pavadīt. “Un bērni parasti iejūtas ļoti labi, jo nosacīti jaunā grupiņa bērnam tomēr ir pazīstama – līdz šim viņi dārziņā pagalmā regulāri ir satikušies.” L. Jurgenberga smej, ka vecais kolektīvs nereti svarīgs ir tieši vecākiem. 

 

Atgriešanās praktiskā puse
Līdz tekošā gada 31. aprīlim, ikviena sešus vai septiņus gadus veca bērna vecākiem ir jāinformē pirmsskolas izglītības iestādes vadība par to, ko ir nolēmuši – laist bērnu skolā vai vēl gadu atstāt dārziņā. Ja lēmums ir par labu skolai, vecāki saņem no ārsta zīmi, kas adresēta skolai. Ja mamma un tētis lēmuši, ka bērns vēl gadu paliks dārziņā, arī tad ir nepieciešama ārsta zīme ar pamatojumu, kādēļ bērns atstājams bērnudārzā. 
Runājot par lēmuma pieņemšanas laiku, Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja atzīst, ka viņa ir pretimnākoša ikvienam vecākam un viņa bērnam, ja vēlmi atstāt bērnu bērnudārzā izsaka vēl jūlijā un augustā. Viņa piebilst, ka vecākiem patiešām jābūt ieinteresētiem bērna laicīgā bērna attīstības izvērtēšanā, jo bērnudārza audzinātāji var dot kādas rekomendācijas, taču gala lēmums jebkurā gadījumā paliek vecāku ziņā. 


Ja apjausma rodas septembrī vai oktobrī?
Kas notiek situācijā, ja sākotnēji vecāki ir bijuši pārliecināti par bērna spējām tikt galā ar 1. klases rutīnu un slodzi, taču skolas gaitu pirmie mēneši parāda pavisam pretēju ainu – būtu bijis labāk vēl gadu izbaudīt bērnudārza kārtību. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļas galvenā speciāliste - eksperte Dzintra Timša pastāstīja, ka tādā gadījumā vecākiem ar iesniegumu jāvēršas pie Departamenta direktora, kur jautājums tiks izskatīts un risinājums meklēts. Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja L. Jurgenberga norāda uz būtisku niansi – bērnu uz gadu paņemt atpakaļ konkrētā bērnudārzā varēs vien tad, ja attiecīgajā iestādē būs kāda brīva vieta. Pretējā gadījumā jāmeklē vieta kādā citā pirmsskolas izglītības iestādē, kas noteikti nav labākais risinājums bērnam. 

 

Reklāma
Reklāma

LASI ARĪ: Cik ātri sākumskolēnam jāprot lasīt?

Kas jāprot pirmklasniekam, uzsākot skolas gaitas

Vai bērns ir gatavs 1. klasei? Nepieciešamās vispārējās un valodiskās prasmes, uzsākot skolas gaitas


Atbalsta personāls skolā
“Domājot par bērna atgriešanos skolā pēc tam, kad skolas gaitas jau uzsāktas, noteikti jāņem vērā, kā bērns jutīsies. Parasti bērni tik ļoti gaida 1. klasi, tādēļ šādas krasas pārmaiņas var būt ļoti traumatiskas,” stāsta Rīgas Teikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā 1. līdz 4. klasēm Evija Augutāne. Viņa norāda, ka šobrīd lielākā daļa skolu piedāvā sagatavošanas nodarbības, kuru laikā ir iespējams izvērtēt, vai bērns ir gatavs uzsākt mācības 1. klasē. “Ļoti aicinu vecākus ieklausīties pedagogu rekomendācijās, jo patiešām ir daļa bērnu, kuriem būtu daudz labāk vēl vienu gadu palikt bērnudārzā.”
Ja bērns tomēr uzsācis skolas gaitas un viņam patiešām 1. klasē iet grūti, labākais, ko vecāki var darīt – vērsties pēc palīdzības pie skolas atbalsta personāla (skolas psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, arī logopēda), kas ir apmācīti bērnu grūtību risināšanā un mācību sasniegumu veicināšanā. “Mūsu prakse ir tāda, ka parasti bērnus 1. klasē uz otru gadu neatstājam, bet iesaistām atbalsta personālu. Bērniem, kuriem ir grūtības koncentrēties un sekot līdzi stundām, ir atsevišķas stundas un individualizēts darbs, lai līdz nākamajam mācību gadam bērns jau būtu panācis savus vienaudžus,” stāsta E.Augustāne.