Skolotājiem sagatavots īpašs mācību materiāls bērnu izkustināšanai mācību stundu laikā

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi video un informatīvo mācību materiālu “Kustību aktivitāšu pauzes 1.- 6.klasei”, kuru pedagogi aicināti izmantot mācību procesā, piemēram, sociālo zinību, matemātikas, ētikas, latviešu valodas, angļu valodas, dabaszinību, mūzikas, vizuālās mākslas, vēstures, mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmetos.

Kustību aktivitāšu pauzes mācību stundu laikā ir lielisks veids, kā uzlabot bērnu veselības stāvokli, stāju un mazināt mazkustīguma izraisītās problēmas.

FOTO: Shutterstock.com

Kustību aktivitāšu pauzes mācību stundu laikā ir lielisks veids, kā uzlabot bērnu veselības stāvokli, stāju un mazināt mazkustīguma izraisītās problēmas.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsver, ka veselīga dzīvesveida paradumiem un kustību prieka nostiprināšanai ir būtiska loma ikviena bērna turpmākajā attīstībā, tāpēc iniciatīvas fizisko aktivitāšu palielināšanai jāveic pēc iespējas agrīnā bērna vecumā. Kā vienu no primārajiem uzdevumiem ministrs min trešās sporta stundas ieviešanu un sporta stundas satura pārskatīšanu, dinamisko paužu ieviešanu 1.- 6. klašu skolēnu stājas attīstīšanai un nostiprināšanai, ārpusstundu fizisko aktivitāšu palielināšanu un atbalstu sporta inventāra iegādei.

Kustību aktivitāšu pauzes mācību stundu laikā ir lielisks veids, kā uzlabot bērnu veselības stāvokli, stāju un mazināt mazkustīguma izraisītās problēmas. Ar dinamiskām kustību pauzēm tiek aktivizēta arī asinsrite un elpošana. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādātie ieteikumi par kustību aktivitāšu paužu izmantošanu paredzēti sākumskolas skolotājiem, lai veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību skolas mācību procesā un piedāvātu praktiskus padomus fizisko aktivitāšu veikšanai kopā ar skolēniem mācību stundu laikā. Idejas bērnu fizisko aktivitāšu veicināšanai mācību materiālā var smelties arī pirmsskolas pedagogi un vecāki.

Mācību materiāls “Kustību aktivitāšu pauzes 1. - 6.klasei” izstrādāts sadarbībā ar Rīgas 41.vidusskolas pedagogiem, skolēniem un Valsts izglītības satura centra speciālistiem. Ar izstrādāto mācību materiālu iespējams iepazīties vietnē: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kust_pauzes_1_6_kl.pdf

Reklāma
Reklāma

Dinamisko paužu (2 – 3 minūšu garumā) iekļaušanu mācību procesā paredz Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”.