Kaimiņos regulāri raud bērns. Vai un kam par to jāziņo?

Svešu bērnu nav – tik bieži dzirdam to sakām, un reizumis sakām to paši. Bet kā rīkoties, ja ir aizdomas par vardarbību pret bērnu?
Pirmais, kam vajadzētu ziņot, ja ir aizdomas, ka bērns netiek pienācīgi aprūpēts, ir sociālais dienests.

FOTO: Shutterstock.com

Pirmais, kam vajadzētu ziņot, ja ir aizdomas, ka bērns netiek pienācīgi aprūpēts, ir sociālais dienests.

(Papildināta pēdējā rindkopa)

 

Kur un kā ziņot, ja ir aizdomas par vardarbību pret bērniem, skaidro un uz “Mammamuntetiem.lv” lasītāju jautājumiem atbild Evija Rācene, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore.

 

Kāda mamma jautā: “Dzīvojam daudzdzīvokļu namā, un dzirdams, ka kaimiņos katru vakaru regulāri raud bērns. Nepazīstu šo ģimeni, bet raudas ir diezgan skaļas. Kā būtu pareizāk rīkoties, un kam jāziņo?”

 

Kā labāk rīkoties, ja kaimiņos regulāri raud bērns

Pirmais, kam vajadzētu par to ziņot, ir sociālais dienests. Pēc ziņojuma saņemšanas sociālajam dienestam ir pienākums apsekot ģimeni un izvērtēt situāciju. Ja apsekošanas laikā dienests pamana nepilnības bērna aprūpē vai pamana bērnam bīstamu situāciju, sociālajam dienestam ir pienākums ziņot bāriņtiesai vai policijai. Ja dienests pamana nepilnības medicīnas aprūpē, sociālais dienests ziņo arī medicīnas iestādēm. 

 

Vai ģimene uzzinās, kurš par viņiem ir ziņojis?

Šādu informāciju ne sociālais dienests, ne policija vai bāriņtiesa nedrīkst izpaust. Viņi var teikt, ka ir saņemts ziņojums, bet nevajadzētu atklāt, kurš tieši ir ziņojis.

Reklāma
Reklāma

 

Vai labāk ziņot iestādei vai runāt tieši ar ģimenes vecākiem?

Nē, ar vecākiem, ja viņi nav ļoti tuvi un zināmi, par situāciju nevajadzētu runāt, jo šādas situācijas noskaidrošana var vecākos veicināt negatīvas emocijas, kuras var vērst pret bērnu. Tas var izvērsties arī pret pašu jautātāju, tāpat māte vai tēvs, visticamāk, sniegs vēlamo jeb “pareizo” atbildi. Ja attiecības ir labas, ciešas un cilvēki, par kuriem ir aizdomas, ir zināmi, var mēģināt ar viņiem runāt un piedāvāt palīdzību, mudināt vērsties pēc atbalsta. 

Ja kaimiņi vai līdzcilvēki redz vardarbību un ir reāls apdraudējums bērnam, nekavējoties jāziņo policijai.

 

Vai ziņojuma iesniedzējs pēc tam saņem atgriezenisko saiti – kāda ģimenē ir bijusi patiesā situācija, kas ir nolemts?

Nē, šādus datus trešajām pusēm nesniedz. Ja tas ir oficiāls iesniegums, parasti tiek atbildēts, ka ziņojums ir saņemts un iestāde ir iesaistījusies, bet saistībā ar datu aizsardzību nekādu informāciju nesniedz.

“Situācijas mēdz būt ļoti dažādas. Apkārtējie var pamanīt ne tikai fizisku vardarbību, bet novērot, ka bērns ilgstoši raud, ir pamests novārtā – tas var radīt zināmas aizdomas. Tomēr bērni var raudāt aiz sāpēm, noguruma, varbūt veselības problēmu dēļ. Esam saņēmuši arī ziņas par situācijām, kurās atklājas vien pārāk skaļa kāju dipoņa no augšējā dzīvokļa. Taču ziņot par iespējamu vardarbību vai nolaidību pret bērniem vajadzētu uzreiz, tiklīdz rodas aizdomas. Viss, kas saistās ar bērniem, ir jāuztver ļoti nopietni,” skaidro Evija Rācene.

Saistītie raksti