Soli pa solim: kad un kā skolai jāpiesaka bērns

Skolas gaitu uzsākšana ir satraukuma pilns brīdis kā pašam bērnam, tā vecākiem. Īpaši, ja par vietu skolas izvēli ir jādomā savlaicīgi un nav skaidrs, vai bērns tiks uzņemts kārotajā skolā vai nē. Par to, kā notiek bērnu pieteikšana 1. klasei Rīgas pašvaldības skolās un kas jāņem vērā vecākiem, lai šis process nesagādā nepatīkamus pārsteigumus, “Mammamuntetiem.lv” izvaicāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes galveno speciālisti-eksperti Zani Doniņu.
Rīgā bērnus skolai var pieteikt jau no 5 gadu vecuma.

FOTO: Shutterstock.com

Rīgā bērnus skolai var pieteikt jau no 5 gadu vecuma.

Kad bērns jāpiesaka skolā?

Uzņemšanai 1. klasē Rīgas pašvaldības skolās bērnu var pieteikt jau no piecu gadu vecuma. Rīgas skolās bērnu var pieteikt visu gadu, tāpēc, kolīdz bērnam paliek pieci gadi, tā vecāki var doties uz sev interesējošo skolu un pieteikt bērnu 1. klasē. Atšķirībā no pieteikšanās bērnudārzam, par galveno prioritāti bērna iekļaušanai 1. klases uzņemamo audzēkņu sarakstā kalpo nevis pieteikuma iesniegšanas datums, bet gan tas, cik ilgi bērns dzīvo, t.i., ir deklarēts konkrētajā mikrorajonā. 

 

“Ja bērns mikrorajonā ir deklarēts ilgstoši, tad iesniegumu skolai var nodot vēlāk, līdz pašreizējā gada 15. maijam, kad sākas pretendentu sarakstu kārtošana. 

Par prioritāti kalpo deklarēšanās ilgums mikrorajonā. Jo ilgāk bērns ir deklarēts mikrorajonā, jo lielāka iespēja tikt uzņemtam skolā,” norāda Zane Doniņa. Dažādu apsvērumu dēļ bērni citkārt tiek pārdeklarēti no viena mikrorajona uz otru, bet tiek ņemta vērā bērna pēdējā deklarētās dzīvesvietas informācija. Kā norāda speciāliste, būtu nepieciešamība mazināt tendenci bērnu pārdeklarēšanai dažādos rajonos. Protams, situācijas var būt dažādas, kādi neierastāki gadījumi tiek skatīti arī individuāli. 

 

Kurās skolās var pieteikt?

Šeit var iegūt informāciju par deklarētās dzīvesvietas adresei piesaistīto skolu, kurā bērnam ir prioritāte uzņemšanai 1. klasē. Protams, vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās. Pieteikumu skolai var iesniegt klātienē vai arī elektroniski caur portālu www.latvija.lv, izmantojot iestādes oficiālo e-adresi. Abos gadījumos vecāki saņem informāciju par to, ka bērns ir reģistrēts konkrētās skolas konkrētā mācību gada 1. klases pretendentu rindā.

 

Zane Doniņa norāda, ka ir arī skolas, uz kurām neattiecas mikrorajonu princips. Tās ir speciālās iestādes, kā arī skolas, kurām ir noslēgti starpvaldību līgumi izglītības programmu īstenošanā. “Tāpat jāatgādina, ka ar šo mācību gadu notiks pāreja uz mācībām latviešu valodā mazākumtautību skolās. Šobrīd katrai adresei ir piesaistīta viena latviešu mācību valodas skola un viena mazākumtautības skola. Pašreiz spēkā ir minētā skolu mikrorajonu karte, bet tajā tiek plānotas izmaiņas, ņemot vērā, ka mācību valoda būs viena,” tā Z.Doniņa.

 

Uz kuru mācību gadu pieteikt?

Piesakot bērnu skolai, vecākiem ir jānorāda, uz kuru mācību gadu bērns tiek pieteikts 1. klasē. Normatīvie akti nosaka, ka bērnam ir jāuzsāk mācības 1. klasē kārtējā kalendārā gadā, kad viņam aprit septiņi gadi. Vienlaikus normatīvie akti paredz iespēju, ka bērns mācības 1. klasē var uzsākt vienu gadu ātrāk vai vienu gadu vēlāk. “Tomēr iesakām vecākus ļoti rūpīgi pārdomāt šādu lēmumu, ņemot vērā bērna psiholoģisko gatavību un speciālistu rekomendācijas. Tādā gadījumā par pieņemto lēmumu bērna vecākiem ir jāinformē skola,” teic Doniņa.

 

Kādas prioritātes darbojas Rīgas pašvaldības skolās

  1. Bērns ir deklarēts mikrorajonā – deklarēšanās ilgums mikrorajonā un iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa.
  2. Bērns ir deklarēts mikrorajonā – deklarēšanās ilgums mikrorajonā.
  3. Iestādē mācās brālis vai māsa.
  4. Bērns ir iestādes darbinieku bērns.
  5. Citu Rīgas mikrorajonu bērni – pieteikumu iesniegšanas secībā.

 

Reklāma
Reklāma

Vai var zināt, kurš ir kārtas numurs?

Gaidot uzņemšanu, vecākiem var rasties nemiers – uzņems, neuzņems? Vai ir sistēma, kurā var redzēt bērna kārtas numuru konkrētā skolā? “Par to var interesēties skolā, un skola var sniegt informāciju, ka bērns ir reģistrēts 1. klases pretendentu rindā un informēt vecākus par kārtas numuru. Skolai nav pienākuma katru dienu pārbaudīt 1. klases pretendentus atbilstoši prioritātēm un administrēt šo sarakstu,” atklāj domes pārstāve.

 

Kad gaidīt atbildi?

Veidot 1. klašu pretendentu sarakstus skolas sāk tikai 16. maijā. Tad tiek pārbaudīti bērnu dati un veidots saraksts atbilstoši prioritātēm. Pretendentu saraksts tiek izveidots 5 darba dienu laikā, un skola katram sarakstā reģistrētā bērna vecākam nosūta informāciju par bērna uzņemšanu 1. klasē vai atteikumu uzņemt bērnu skolas 1. klasē. Informācija vecākiem tiek izsūtīta elektroniski – vecāki informāciju par bērna uzņemšanu vai atteikumu saņems e-pastā. Ja saņemts uzaicinājums, skolas vēstulē norādīts arī laiks, līdz kuram laikam ir jāiesniedz dokumenti.

 

Ja atbilde ir noraidoša

Ja tomēr atbilde no skolas nav iepriecinoša un ir saņemts atteikums, svarīgi būtu noskaidrot, cik bērnu šajā skolā tiek uzņemti un kāds ir bērna kārtas numurs. Tādā veidā var prognozēt iespējas par bērna uzņemšanu konkrētajā skolā. Piemēram, ja tiek uzņemti 100 bērnu, bet bērna kārtas numurs ir 200 – tad vecākiem būtu jāvēršas Izglītības pārvaldē un jāinteresējas par brīvajām vietām 1. klasē citās bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajās skolās.

 

“Gribētu atgādināt, ka pretendentu saraksts ir spēkā līdz konkrētā gada 31. augustam. Ir gadījumi, kad vietas uz 1. klasi atbrīvojas vasarā. Tad skola aicina pēc izveidotā saraksta nākamo 1. klases pretendentu,” norāda Zane Doniņa. Ja bērns ir jau reģistrēts kādā skolā, bet aicina cita skola, tad vecākiem ir izvēle – palikt skolā, kurā bērns ir jau uzņemts 1. klasē vai doties uz otru skolu. Tas, ka bērns ir uzņemts jau kādā skolā, nenozīmē, ka cita skola, kurā bērnam pienāk vieta, neaicinās šo bērnu uz 1. klasi. Te arī ir atšķirība no bērnudārzu sistēmas. Ja ģimene izlemj par labu skolai, kas uzaicina bērnu vēlāk, tad var nodot iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē šajā skolā un no jau pirmās skolas atteikties. Domes pārstāve akcentē, ka ļoti svarīgi ir saglabāt visu dokumentāciju, ko skolas rakstiski sūta, lai nerastos pārpratumi. 

 

Kuras ir pašas pieprasītākās skolas?

Nav noslēpums, ka pēc noteiktu mikrorajonu skolām ir ļoti liels pieprasījums. Populārākās apkaimes ir Teika, Purvciems, Jugla, Centra rajons, Āgenskalns, Mežciems. Atsevišķās skolās iepriekšējā mācību gadā tika reģistrēti vairāk nekā 260 pretendentu pieteikumu uz 1. klasi. Piemēram, ja skola komplektē četras 1. klases un uzņem 112 bērnus, bet ir saņemti 260 pretendentu pieteikumu, tad lielākā daļa bērnu vecāku saņems atteikumus par bērna uzņemšanu šīs skolas 1. klasē

 

Soli pa solim – kā pieteikt bērnu skolai

  1. Noskaidro, kuras skolas mikrorajonam ir piekritīga bērna deklarētās dzīvesvietas adrese. To uzzināt vari šeit.
  2. Uz skolu vari doties jau uzreiz, kā bērnam paliek pieci gadi. Vari pieteikt bērnu skolai arī vēlāk – līdz pat konkrētā gada 15. maijam.
  3. Raksti iesniegumu par bērna pieteikšanu skolā. Tajā jānorāda arī mācību gads, kurā plānots uzsākt mācības 1. klasē.
  4. Tajā gadā, kad plānots doties uz skolu, gaidi ziņu no skolas. Tā kā bērnu pieteikšana skolai turpinās līdz 15. maijam, skolas 1. klases pretendentu sarakstu sāk formēt 16. maijā. Pretendentu saraksts tiek izveidots 5 darba dienu laikā.
  5. Par katru bērnu skola nosūta informāciju par bērna uzņemšanu 1. klasē vai atteikumu uzņemt bērnu skolas 1. klasē. Vecāki informāciju par bērna uzņemšanu vai atteikumu saņems e-pastā. Ja saņemts uzaicinājums, vēstulē arī būs norādīts, līdz kuram laikam ir jāiesniedz dokumenti.

Saistītie raksti