10 spēļu aktivitātes, kas attīsta lasītprasmi bērnudārzniekam

Pirmsskolas vecumā galvenais bērna mācīšanas veids ir rotaļa – tā notiek mājās vai bērnudārzā. Spēlēšanās vairs nav kas tāds, ko varētu nostatīt pretī mācību procesam, tas ir galvenais bērna darbs un galvenais veids, kā aizraujoši apgūt kaut ko jaunu, tai skaitā lasītprasmi.
Kā mācīt bērnam lasīt? Vislabākais - ar aizraujošām rotaļām!

FOTO: Shutterstock.com

Kā mācīt bērnam lasīt? Vislabākais - ar aizraujošām rotaļām!

Fragments no grāmatas “365 radošas idejas zinātkāriem bērniem”.

 

1.LASĪŠANAS aktivitāte

Lasītprasmes apguvei, atmiņas trenēšanai, secinājumu izdarīšanai, lasīšanas procesa izpratnei.

Nepieciešams. Vērīgi lasītāji.

Norise. Šo aktivitāti ieteicams sākt jau tad, kad bērni ir tikai burtu izzināšanas procesā un visus burtus nezina. Visur ir uzraksti – uz ielas, veikalā, sabiedriskā transporta pieturās utt. Pieaugušais kopā ar bērniem lasa šos uzrakstus, pievērš uzmanību rakstītajam tekstam, bērnam zināmiem burtiem. Uzrakstus “veikals”, “bibliotēka” bērns var iegaumēt un nosaukt arī tad, ja nepazīst visus burtus šajā vārdā. Esot virtuvē, bērns, kurš tikko mācās pazīt burtus un lasīt pirmos vārdus, būs priecīgs izlasīt kādu uz produktu iesaiņojuma rakstītu vārdu, tas noteikti palīdzēs mammai un tētim gatavojot vakariņas. Bērns sapratīs, ka burtu zināšanai tiešām ir jēga un ar tiem var nodot informāciju.

 

2.BURTU SATAUSTĪŠANAS aktivitāte 

Taustes trenēšanai, burtu apguvei un jautrībai.

Nepieciešams. Burti no stingra materiāla.

Norise. Spēles dalībnieki sēž aplī, rokas tur aiz muguras. Katram rokā ieliek vienu burtu. Bērnam neskatoties, pēc taustes jānosaka, kas tas par burtu. Tad katrs nosauc burtu, parāda to citiem un pārliecinās, vai nosaucis pareizi.

Variants. Ņem trauku, kurā saliek burtus. Neskatoties izņem vienu un ar taustes palīdzību mēģina saprast, kas tas par burtu. Var aizsiet acis un tad meklēt burtus.

 

 

3. Aktivitāte ATRODI BURTUS!

Uzdevums vērīgumam un burtu apguvei.

Nepieciešams. Papīrs, šķēres, līme, žurnāli un avīzes.

Norise. No avīzēm un žurnāliem izgriež vārdus, uzlīmē uz papīra tā, lai zem tiem vēl būtu vieta burtiem. Izgrieziet vārdus lieliem burtiem! Šādas sagataves salīmē spēles vadītājs vai sagatavo paši spēlētāji, tad samainās ar lapām. Spēlētāju uzdevums no avīzēm un žurnāliem izgriezt burtus un pielīmēt zem vārdiem tā, lai sanāktu tāds pats vārds, kāds bija uzlīmēts. Var izmantot dažāda izmēra burtus – no pavisam maziem līdz lieliem.

 

 

4. Aktivitāte BURTA GLEZNA

Uzdevums burta vizuālai pazīšanai, skaņas saklausīšanai vārdos, prasmei darboties ar dažādiem materiāliem.

Nepieciešams. Papīra lapa, zīmulis, krāsas, šķēres, līme, krāsaini žurnāli.

Norise. Izvēlas burtu, tad uzzīmē lielu burta kontūru pa visu lapu. Uzdevums burta kontūrā ielīmēt attēlus, kuros redzamo lietu nosaukumi sākas ar šo burtu. Var rakstīt vai ielīmēt izgrieztus vārdus, kuri sākas ar izvēlēto burtu vai kuros ir šis burts (burtus vārdā iekrāso, lai tie būtu pamanāmi), tāpat arī var burta kontūrā salīmēt lietas, kuru nosaukumi sākas ar šo burtu. Č – čiekurus, M – makaronus, L – lentes utt. Šādi izveidotus burtus var noformēt kā glezniņas un likt pie sienas vai izveidot visiem burtiem attēlus un salikt kopā, radot savu burtu ĀBECI.

 

5. Aktivitāte BURTOTĀJI 

Spēle burtu apguvei, skaņošanai, vērīgumam, roku sīkās motorikas attīstīšanai.

Nepieciešams. Aukla, veļas knaģi, burtu kartītes, attēlu kartītes.

Norise. Pie nostieptas auklas ar veļas knaģiem piesprauž attēlu kartītes (uz kartītes ir tikai viens attēls!). Spēlētāju uzdevums pie kartītes piespraust burtu, ar kuru sākas zīmējumā redzamās lietas vai dzīvas būtnes nosaukums vai arī var darīt otrādi – pie auklas piesprauž burtu kartītes, spēlētāji pie katra burta piesprauž atbilstošu attēlu kartīti.

Reklāma
Reklāma

 

6. Aktivitāte KOCIŅU BURTI

Burtu apguvei, iztēles veicināšanai, asociāciju veidošanai.

Nepieciešams. Dažādi mazi žagariņi, no jūras izskaloti kociņi, burtu un vārdu kartītes.

Norise. No kociņiem veido burtus vai vārdus. Bērni, kuri labi burtus vēl nepazīst, izmanto vārdu un burtu kartītes. Svarīgi ne tikai salikt burtu, bet arī pazīt un izrunāt citu bērnu saliktu burtu vai vārdu.

 

7. Aktivitāte SMILŠPAPĪRA BURTI

Taustes trenēšanai, burtu apguvei, prasmei darboties ar dažādiem materiāliem, jautrībai.

Nepieciešams. Stingra papīra loksne, smilšpapīrs, līme.

Norise. Šos burtus izgriež un pie papīra pielīmē pieaugušais. Bērna uzdevums burtam pieskarties ar pirkstu it kā rakstot, lai veidotos gan burta rakstības iemaņas, gan taustes asociācijas. To var darīt, aizverot acis. Aktivitātes dažādībai var burtu reljefu veidot, pielīmējot dažādas lietas – griķus, sīkus makaronus, mannu.

 

8. Aktivitāte RAKSTĪTI UN DRUKĀTI BURTI

Ar šī uzdevuma palīdzību bērni mācās pazīt rakstītus un drukātus burtus, lasīt rakstītu un drukātu tekstu.

Nepieciešams. Papīrs, šķēres, līme, žurnāli un avīzes.

Norise. Uz lapas uzraksta vārdus ar rakstītiem burtiem, bērns žurnālā vai avīzē atrod atbilstošus burtus, izgriež tos un pielīmē zem vārda.

 

9. Aktivitāte BURTU GRĀMATA

Uzdevums burtu pazīšanai un skaņu saklausīšanai vārdos.

Nepieciešams. Papīrs, šķēres, līme, krāsaini attēli no žurnāliem, rakstāmais.

Norise. Izvēlas burtu, kura grāmatu taisīs. Izveido šī burta kontūru uz papīra lapas un izgriež pa ārējo malu. Sagatavo vairākas šī burta lapas, no stingrāka papīra izveido grāmatas vākus, lapas sastiprina kopā. Grāmatas saturu veido atbilstoši bērna vecumam un zināšanām par konkrēto burtu. Grāmatā var līmēt attēlus, rakstīt vai līmēt vārdus, kuros ir šis burts, rakstīt teikumus, zīmēt zīmējumus. Var veidot viena burta grāmatu, piemēram, ģimenes uzvārda pirmā burta grāmatu. Katrs veido savu grāmatu. Kad grāmatas gatavas, ar tām iepazīstina pārējos. Pirmsskolas izglītības iestādē, kad bērni jau iepazinušies ar burtiem, katrs var veidot savu burta grāmatu un, kad tās gatavas, aicināt ciemiņus uz grāmatas atvēršanas svētkiem.

 

10. Aktivitāte STIEPĻU BURTI

Burtu apguvei, iztēles veicināšanai, asociāciju veidošanai.

Nepieciešams. Viegli salokāmas stieples, burtu un vārdu kartītes.

Norise. No stieplēm izloka burtus, tos saliek vārdos. Bērni, kuri labi burtus vēl nepazīst, izmanto vārdu un burtu kartītes. Svarīgi ne tikai salikt burtu, bet arī pazīt un izrunāt to, kā arī izlasīt citu saliktu burtu vai vārdu.

 

  • Grāmatā “365 radošas idejas zinātkāriem bērniem” radošo ideju saturs domāts mazākiem bērniem, darbojoties kopā ar pieaugušajiem. Idejas būs noderīgas arī pirmsskolas izglītības iestādēm, īstenojot kompetenču pieejā balstītu izglītību, izmantojot rotaļnodarbību metodi.
  • Spēļu idejas apkopotas, iedvesmojoties no LSM.lv vecāku un bērnu redakcijas un “Bērnistabas”  krājumiem. Krājumā ir 365 idejas – katrai dienai pa aizraujošai nodarbei, lai bērna dienu padarītu izzinošāku un interesantāku, gūstot jaunas iemaņas, zināšanas un pieredzes.
  • 365 radošas idejas sadalītas pa tēmām, tās atbilst bērnu līdz skolas vecumam interesēm, tajās spēļu formā mācās burtus un ciparus, skaitīšanu, rakstīšanu, runu, dabas pētniecību, piedzīvo prieku ar interesantiem eksperimentiem, mācās gatavot lietas no dažādiem materiāliem, pēta norises un dabu.

Saistītie raksti