Pakalpojumu saņemšana bērnudārzos. Kas vecākiem jāņem vērā, slēdzot vienošanos

Bērna nosūtīšana uz bērnudārzu brīvu vietu trūkuma dēļ joprojām sagādā galvassāpes daudziem vecākiem. Pakalpojumus sniedz gan pašvaldību, gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes, un vecākiem bieži nav izvēles, ar kuru iestādi vienoties par sava bērna nosūtīšanu pirmsskolas apmācībām un socializācijai.
Pakalpojumu saņemšana bērnudārzos. Kas vecākiem jāņem vērā, slēdzot vienošanos

FOTO: Shutterstock.com

Pirms mēneša PTAC izplatīja informāciju par  iestādes realizētu uzraudzības projektu „Situācijas izpēte un komercprakses un līgumu noteikumu uzraudzība attiecībā uz pirmsskolu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.  Projektā piedalījās 15 PII (no tām 8 pašvaldību pirmsskolu izglītības iestādes un 7 privātās pirmsskolu izglītības iestādes), un tajā tika vērtēti iestāžu pakalpojumi, ņemot vērā PTAC patērētāju iesniegtajās sūdzībās aktualizēto problemātiku saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – vietu trūkums pirmsskolas izglītības iestādēs, samaksa laikā, kad bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi slimības vai vasaras atpūtas perioda dēļ, dažādu papildu maksājumu nepieciešamība, pirmsskolas izglītības iestāžu maiņa, līguma izbeigšanas/laušanas problemātika, pilnīgas pakalpojuma informācijas nesaņemšana.


PTAC Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas vadītāja Elīna Krecele-Germane LVportals.lv raidierakstā “Kā likums” norāda, ka visbiežāk sūdzības par pakalpojumu maksām un papildu maksājumiem – vietas saglabāšanas maksa, līguma laušanas maksa. Turklāt iedziļinoties situācijā, redzams, ka problēmas sakne ir pārpratumi un kļūmes komunikācijā. 

 

Līguma slēgšana un tā saturs, vienojoties par bērna vešanu uz PII, – vai līgums var nebūt? Kāds būs tiesiskais pamats pakalpojuma saņemšanai?

Līgums var nebūt. Biežāk līgumu nav pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kur bērns tiek uzņemts, pamatojoties uz vecākas iesniegumu par uzņemšanu bērnudārzā. Parasti līgumu slēdz privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kur atrunā nosacījumus un maksas.

Līgumā jābūt fiksētām pamatlietām – pakalpojuma maksa, maksa par papildpakalpojumiem, kad un kādos gadījumos šo maksu var mainīt, vai maksa gada griezumā var tikt paaugstināta, vai maksas paaugstināšana gada griezumā ir jāpamato, kā arī noteikts, kā tiks izbeigts līgums un pakalpojuma sniegšana.

 

Iedziļinoties situācijā, redzams, ka problēmas sakne ir pārpratumi un kļūmes komunikācijā.

 


Kā līgumā var dēvēt samaksu par pakalpojumu? Kas ir “pakalpojuma cena”?

Ir MK regulējums, kas nosaka metodiku, kā aprēķina maksas par pakalpojumiem bērnudārzā. Pašvaldības iestādēs vecākiem jāmaksā par ēdināšanu, savukārt privātajos bērnudārzos maksā gan par ēdināšanu, gan pakalpojumiem, kas tiek sniegti, tai skaitā tās ir telpas, elektrība, pedagogu darba apmaksa utml.


Pakalpojuma cenas izmaiņu biežums. Vai PII ir jāsniedz pamatojums par maksas paaugstināšanu?

Pamatojumam par cenas palielinājumu noteikti ir jāsniedz. Līgumos jābūt atrunātiem kritērijiem, kad ir tiesības paaugstināt pakalpojuma maksu, iemeslam jābūt pamatotam. Patērētājam jābūt iespēja bez sankcijām izbeigt šo līgumu, ja maksas palielinājums neapmierina. 

Maksu nevajadzētu mainīt biežāk nekā reizi gadā.

Reklāma
Reklāma

 

Papildu maksājumi. Piemēram, vai ēdināšana ir pakalpojuma cenas sastāvdaļa vai papildu maksājums?

Klasiskākie papildmaksājumi pašvaldības bērnudārzos ir par mācību līdzekļiem bērniem. Iekasēt maksājumus par to ir atļauts. 
Privātajos bērnudārzos papildmaksājumi mēdz būt iestāšanās maksas, kas rada nereti rada konfliktsituācijas gadījumos, ja bērnus iešanu dārziņā tā arī neuzsākt.
Vēl privātajos dārziņos var iekasēt maksu par vietas saglabāšanas slimošanas laikā vai vasaras periodā. Arī šie jautājumi nonāk PTAC redzeslokā, ja vecāki un dārziņa vadība nerod kopēju risinājumu.

 

Vai vispār ir pieļaujams no vecākiem prasīt vienreizējās iestāšanās maksu PII?

Aizliegts tas nav. PTAC izvērtē, kāds ir maksas apmērs un uz kādiem nosacījumiem maksu var atgūt atpakaļ, ja bērns dārziņu neapmeklē. PII šo maksas iekasēšanu pamato ar to, ka dārziņš komplektē grupu un meklē piemērotākos pedagogus, tāpēc ir laicīgi jāsaprot, cik bērnu būs grupiņā.

 

Bērna attaisnoti kavētais laiks un pakalpojuma cena.

Ja bērns ir slimojis, dārziņā nav ēdis, nav arī apmeklējis nodarbības, un nav izmantojis darba materiālus, vecāks var prasīt maksājumu pārrēķinu. Bet vispirms ir jāiepazīstas, kā tas ir formulēts līgumā. Vai tajā ir atrunāts, ka šajā periodā ir mazāks maksājumus. Ja šis punkts līgumā atrunāts nav, vispirms var vērsties pie dārziņa vadības, bet tas, vai izdosies konfliktu atrisināt, ir vadības pretim nākšanas jautājums. 
Biežāk pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvis atteikumu pamato ar to, ka, neraugoties uz bērna slimošanu, darbošanās materiāli ir sagatavoti un pedagogu darbs apmaksāts. Līdz ar to nav viennozīmīgas atbildes vai šo naudu obligāti jāpārrēķina.

 

Kā patērētājam, bērna vecākam, rīkoties līguma neatbilstības situācijās?  
Ja neizdodas atrisināt jautājumu pie pakalpojumu sniedzēja, var vērsties PTAC. Vēršoties PTAC ar iesniegumu, svarīgi, lai vecāki vispirms būtu vērsušies pie pakalpojuma sniedzēja, un jābūt rakstiskiem pierādījumiem, ka strīds vispirms ir mēģināts risināt savstarpēji. Ja tas neizdodas, PTAC lūgs pievienot rēķinus, līgumu, iesniegumu, un tikai tad izskatīs konfliktu.

 

Kā paziņot par līguma laušanu, ja tas nav līgumā noteikts? 
Lai izvairītos no tālākiem iespējamajiem konfliktiem, labāk paziņot par līguma laušanu rakstiski.