Kad un kā pieteikt bērnu pirmajai klasei?

„Manam bērnam šobrīd ir pieci gadi, un neko nezinu par to, kurā brīdī un kādā kārtībā viņu ir jāpiesaka skolai,” portālam pēc padoma taujā vecāki.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pirmajai klasītei mazo var pieteikt jau no piecu gadu vecuma. Foto mammam.lv/tetiem.lv

Jautājums:

„Manam bērnam šobrīd ir pieci gadi, un neko nezinu par to, kurā brīdī un kādā kārtībā viņu ir jāpiesaka skolai. Dzīvojam Rīgā. Ja mūs apmierina skola, kas pienākas pēc rajona, vai arī tad bērnu jāiet kur pieteikt? Un ja tomēr gribam mēģināt tikt kādā smalkākā skolā, vai var darīt tāpat kā ar bērnudārziem – pieteikt bērnu vairākās skolās? Ja jā, tad, kā notiek pieteikšanas process – kādiem dokumentiem jābūt līdzi, varbūt ir noteikts reģistrācijas mēnesis. Vārdu sakot – gribu zināt, kā bērnu pieteikt pirmajai klasei.”

 

Reklāma
Reklāma

Atbilde:
Savu bērnu pirmajai klasei vari pieteikt, kad viņš ir sasniedzis piecu gadu vecumu. Bērnu var pieteikt vairākās skolās, taču prioritāras tiesības bērnam ir deklarētajā mikrorajonā. Ja ģimeni apmierina šī skola, tad citās skolās nav jāpiesakās.

Bērnu reģistrācija skolās notiek visu gadu. Vecākiem jāiesniedz iesniegumu, bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods, kā arī jāuzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Katru gadu līdz 1. jūnijam skolas vecākiem rakstiski paziņo par to, vai topošais pirmklasnieks ir uzņemts. Pēc šī paziņojuma saņemšanas līdz 1. jūlijam skolā jāiesniedz šādi dokumenti:
1.    bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
2.    izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
3.    bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu (uzrādot oriģinālu);
4.    izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.
Lai noskaidrotu, kādas programmas skola piedāvā, vērsies pie iestādes direktora.


Atbilde sagatavota pēc Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.