Latvijā atklāj nedrošus bērnu staigulīšus

Ņemot vērā Eiropas slimnīcu datus par negadījumiem ar bērnu staigāšanas palīgierīcēm jeb staigulīšiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) Eiropas Savienības tirgus uzraudzības projekta ietvaros veicis Latvijas tirgū pieejamo staigulīšu pārbaudi un par nedrošiem atzinis divus to modeļus.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto no www.diytrade.com

Staigāšanas palīgierīce jeb bērnu staigulītis ir ierīce uz ritentiņiem, kas mazuļiem, kuri vēl neprot staigāt, palīdz patstāvīgi pārvietoties. Tos parasti lieto no brīža, kad bērns ir spējīgs patstāvīgi sēdēt, līdz brīdim, kad bērns var patstāvīgi staigāt (parasti vecumā no 6 līdz 15 mēnešiem). Atrodoties staigulītī, bērns var attīstīt ātrumu līdz pat 10 km/h un pastāv risks, ka bērns kopā ar visu staigulīti var nokrist pa kāpnēm. Šādu negadījumu rezultātā mazulis var gūt smagas traumas. Tādēļ bērns, kas ievietots staigulītī, prasa īpašu pieaugušo uzmanību. Lai novērstu iespējamos negadījumus ar staigulīšiem un tie neradītu risku bērna veselībai un dzīvībai, ir izstrādāts Eiropas standarts, kas aptver minimālās drošuma prasības.


No 2010.gada aprīļa līdz oktobrim Eiropas organizācijas PROSAFE sadarbības projekta ietvaros PTAC īstenoja tirgus uzraudzības projektu staigulīšu pārbaudēm, lai pārliecinātos, vai tie atbilst normatīvo aktu un drošuma prasībām.
Projekta gaitā tika pārbaudīti 10 staigulīšu marķējumi un lietošanas instrukcijas un konstatēts, ka visos brīdinājumos un lietošanas instrukcijās iekļautā informācija bija nepilnīga.

Divi staigulīši – Crab Walker (ražotājs: Hauck GmbH & Co KG, izplatītājs: SIA Kotryna) un Sof Mar (ražots Ķīnā pēc SIA Sof Mar pasūtījuma) – pēc testēšanas veikšanas tika atzīti par neatbilstošiem. Abiem staigulīšiem tika noteikts nopietns risks, jo konstatētās neatbilstības nopietni ietekmē to drošumu – ierīcei nokrītot pa kāpnēm vai apgāžoties, bērns var gūt smagas traumas. Turklāt staigulīša Crab Walker priekšējā panelī izvietotās plastmasas detaļas – puķītes – iespējams atdalīt, radot aizrīšanās un nosmakšanas risku.

 

Plašāka informācija pieejama PTAC mājas lapā: www.ptac.gov.lv/page/481.

Reklāma
Reklāma


Kas jāņem vērā, iegādājoties staigulīšus:
* nav pieļaujami atvērumi no 5 mm līdz 12 mm, ja to dziļums ir mazāks par 10 mm;
* malām un stūriem jābūt gludiem un noapaļotiem;
* pie paneļa piestiprinātajām rotaļu detaļām jāatbilst rotaļlietu drošuma prasībām – tās nedrīkst būt sīkas un atdalāmas;
* saitēm un lentām jābūt ne garākām par 220 mm;
* sēdekļa augstumam viszemākajā stāvoklī jābūt vismaz 180 mm no zemes;
* nedrīkst būt iespējama staigulīša netīša izjaukšana vai salocīšana;
* lietošanas instrukcijai jābūt valsts valodā un tajā jābūt informācijai par maksimālo bērna svaru, lietošanas ilgumu u.c.


Kopumā organizācijas PROSAFE sadarbības projekta ietvaros 12 Eiropas valstu atbildīgās iestādes testēja 36 bērnu staigulīšu modeļus, no kuriem 17 ierīces jeb 47% neatbilda vienai vai vairākām drošuma prasībām.