No kāda vecuma var sākt apgūt peldētprasmi

Kategorijas