Sagriez sīpolu veikli un bez asarām. VIDEO

Dzēsts lietotājs

* Griežot sīpolu, elpo caur muti, nevis degunu!

Dzēsts lietotājs

Sīpolā ir sēra savienojumi (sulfonāti u.c.), kas strauji reaģē un pārvēršas. Acīm asarot liek C
3
H
6
OS, kas nebūt nav sālsskābes šķīdums un ir gāzveidīgs.
Viens variants ir izbaudīt sēra savienojumu baktericīdo un asarošanas tīrošo iedarbību. Ja sīpolu nav daudz.

Dzēsts lietotājs

C3H60S jeb CH3-C2-CSO, sin-prapantiāl-sulfoksīds

Kategorijas