Kas jāmāk 1.klases skolniekam Somijā. Ar Latviju nevar salīdzināt!

Dzēsts lietotājs

Arī tagad viss jau jāmāk pirmklasniekam .Viena otra mācību grāmata tik sarežģīta , ka vecāki nevar tikt gudri ....maniem mazbērniem viss bija un būs jāpiedzīvo ...Īpaši Jūrmalas sākumskolas ..Atvase... grib izrādīties un  mācās pēc vissarežģītākās metodes !!

Dzēsts lietotājs

maneejais visu kas vajadziigs iemaaciijies 5gadniekos un 6 gadniekos,bet kad ies 1.kl.tad gan nezinu kaa buus,tomeer taas maaciibas buus sarezgiitaakas

Dzēsts lietotājs

Man ir radinieku meiteniite,kas pirmas divas klases macijas LV skola,tad aizbrauca uz Somiju un tur tagad jau ir nomacijusies divus gadus un,kad vinai uzprasa vai grib LV macities vina pasaka kategorisku nee,jo vinai Somijas skola loti patik macities.Es uzskatu,ka var darzina macit burtus un ciparus,bet tik loti to neuzspiest,lai berns var izbaudit bernibu un izspeleties,1.klase berni iet ar tadam somam uz skolu,ka pastiept nevar,muguras likas,berni vnk negrib iet uz skolu,jo viniem tas rezims un slodze ir par lielu.

Dzēsts lietotājs

Somijä,pirms bérns säk iet skolä,1.klasé,apmeklé sagatavoshanas grupu-eskari,kas atrodas bérnudärzä.Tur bérniem tiek mäcítas kräsas,kä pareizi turét rokäs zímuli,kä aizsiet kurpém shnores utt.Pashas elementäräkäs lietas.
Skolä bérns säk iet no 7.vai 8.gadiem.To nolemj vecäki pashi.
Somijas skoläs visi bérni ir vienädi.Arí bérni ar ípashäm prasíbäm mäcäs tajäs pashäs skoläs,kur tä saucamie-normälie.Neviens netiek "izoléts"!
Bérnus neviens nenovérté péc "krutäs firmas" vai "humpalu"drébítém.Bérni nav agresívi un izturäs viens pret otru draudzígi....pat lieläkajäs klasés.Ja gadíjumä skolä kädam bús izkritis telefons,zini,ka atradéjs to aiznesís uz skolotäju istabu.
Visas skolotäjas un pat skolas direktors(e) tiek uzrunäti uz -TU!!!
Skolotäjas ir laipnas un smaidígas!
Saprotu,ka LV skolotäjäm smaidít ípashi nav par ko-mazäs aldzinjas,lieläs klases,agresívie un nepaklausígie bérni...Protams,ne jau visi vienädi...
To visu zinu,jo jaunäkä meita mäcäs Somijä,nu jau 8.klasé.Meiténs nevar sagaidít,kad beidzot varés iet uz skolu!Jo tur tachu,kä vina saka- tik forshi!!
Un dríz jau varés skriet,jo skola säkäs 10.augustä!

Dzēsts lietotājs

Latvijas izglītības sistēma nav normāla! :(jā - bērnam ir vieglāk, ja tajos 6 gados tomēr jau prot burtiņus un cipariņus. un mājās to mācīties var pilnīgi bez steigas, kamēr skolotājai tomēr tajā vienā stundā ir nevis viens, bet 20 bērnu.... 
 BET tomēr patiešām-tāpēc jau tā ir PIRMĀ klase! skaitīt sāk ar "viens", nevis ar "gatavojies", "sagatavojies", "nulle" un tik tad "viens" ..... 
Un tā bērnība jau tā atri paiet - visa dzīve priekšā strādāt, mācīties. tikai bērnībā var izspēlēties, izbaudīt vasaras, ziemas bez nenormāli smago mugurassomu nastas. un tos pašus dažus gadiņus visu laiku saīsina, saīsina....  :(

nu, nepiekritīšu raksta autorei - man ir 23 gadi. bet man 1.klasē nebija obligāti jāmāk lasīt. es to mācēju gandrīz sev par nelaimi, jo bija garlaicīgi. 98% skolēnu tikai burtus mācījās.

Dzēsts lietotājs

írijá bérni sák skolu 4 gados. arí mans déls tajá skaitá.. Nekádu prasíbu pret bérnu nav. Tikai katru dienu uzvilkta tíra uniforma, skolas soma un "lunch box". Visu bérnam iemáca 1. klasé.

Dzēsts lietotājs

Lai nu kas un ka jamak skolas,tomer tiesi somu berni Pisa testos ir pirmaja vieta pasaule!Tad jau sanak,ka vinu metodes pasas labakas pasaule,ja jau reiz vinu berni tik gudri...

Dzēsts lietotājs

Nesaprotu, par ko tik ļoti var "cepties"... Katrā valstī skolās ir savas izstrādātas prasības, Latvijā tādas, Īrijā - citādas, Somijā - vēl savādākas... Palasot komentārus, gribas ļoti skaļi protestēt pret daudz ko, bet nav vērts. Vienīgi varu pateikt to, kāda būs vecāku attieksme pret skolu, tāda arī veidosies bērnam...diemžēl.
1 2 3

Saistītie raksti

Kategorijas