Grūtniecības uzskaitē pie vecmātes. Vai tam ir kādas priekšrocības?

Latvijā sievietēm grūtniecības laikā ir iespēja izvēlēties ginekologa vai vecmātes aprūpi. Izlasot rakstu, uzzināsi par priekšrocībām un procesu, kas saistīts ar būšanu aprūpē pie vecmātes. “Vecmātes aprūpi raksturo individuāla pieeja, kuras uzmanības centrā ir mātes un bērna labsajūta grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Izvēloties vecmāti, sievietes var piedzīvot dabiskāku, informācijas bagātāku un spēcinošāku pieredzi,” skaidro vecmāte un dūla Linda Vītuma.
  • Linda Vītuma

    Linda Vītuma

    Vecmāte apmācībā

Uz pierādījumiem balstītais vecmātes aprūpes modelis ir personiska un empātiska aprūpes pieeja.

FOTO:

Uz pierādījumiem balstītais vecmātes aprūpes modelis ir personiska un empātiska aprūpes pieeja.

Vecmāte ir nemanāma, mazliet maģiska būtne. Viņai ir aicinājums – nodrošināt, ka ikvienai sievietei Latvijā tiek sniegta personalizēta, uz pierādījumiem balstīta aprūpe. Kas veicina ne tikai sievietes labklājību, bet arī veido sabiedrību, kurā prioritāte ir māmiņa un jaundzimušais.

 

Kāpēc būt aprūpē pie vecmātes?

Vecmātes uzmanības centrā ir sieviete, viņas veselība, izvēles un labklājība. Pētījumi apstiprina vecmātes aprūpes priekšrocības. Arī dzemdības kopā ar vecmāti ir drošas. Tajās ir mazāk komplikāciju, piemēram, pēcdzemdību asiņošanas un dzemdību asfiksijas (skābekļa trūkums). Ievērojami samazinās nepieciešamība pēc neatliekamas ķeizargrieziena operācijas [1]. 

 

Kopā ar vecmāti ir lielāka iespēja piedzīvot vaginālas dzemdības un mazāka – starpenes iegriezumu (epiziotomiju). Vecmāte atbalsta sievietes ķermeņa dabiskās dzemdību spējas. 

 

Taču stāsts nav tikai par statistiku; par vecmāšu aprūpi runā arī pašas sievietes un dalās pieredzē. Grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu kopā ar vecmāti viņas raksturo kā spēcinošu. Sievietes stāsta, ka ir saņēmušas nepārtrauktu atbalstu vienā no būtiskākajiem savas dzīves brīžiem. Vecmāšu aprūpe ir pierādījusi savu vērtību dažādās vidēs: laukos un pilsētās, bagātās un ne tik turīgās valstīs [1]. Tā ir pasaulē atzīta prakse mātes un jaundzimušo veselības aprūpē. Tās mērķis ir radīt atbalstošu, cieņpilnu vidi, kurā sievietes vajadzības un vēlmes tiek uzklausītas un cienītas. Vecmātes aprūpe nodrošina sievietei un viņas mazulim pēc iespējas veselīgāku dzīves sākumu. Uzticēties vecmātei nozīmē uzticēties, ka sieviete tiks uzklausīta. Viņai tiks dota izvēles, kas balstīta informētībā, iespēja katrā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību ceļa posmā.

 

Vecmātes aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā

Sievietes un bērna aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā nosaka uz cilvēku vērstu pieeju [2]. Šāda pieeja saskaņā ar regulējumu ir jānodrošina jebkuram aprūpes sniedzējam. Arī vecmātei. Aprūpes laikā vecmāte sniegs normatīvajos dokumentos noteiktu un pielāgotu pirmsdzemdību aprūpi. Viņa nodrošinās regulāras pārbaudes, konsultācijas par uzturu un gatavošanos dzemdībām. Dzemdību laikā vecmāte atbalstīs sievietes izvēlēto dzemdību plānu, piedāvājot sāpju remdēšanas metodes un emocionālu atbalstu. 

Pēcdzemdību aprūpe ietvers palīdzību zīdīšanas jautājumos, jaundzimušā aprūpes un sievietes atveseļošanās uzraudzību. Vecmātes sniedz nepārtrauktu aprūpi, nodrošinot personalizētu pieeju un sievietes izvēlēm atbalstošu pieredzi.

 

Kad reģistrēties aprūpē pie vecmātes?

Kolīdz uzzini, ka esi stāvoklī, izvēlies savu vecmāti. Vislabāk to izdarīt līdz 12. grūtniecības nedēļai. Tas ļaus veikt grūtniecības laikam atbilstošas veselības pārbaudes un plānot aprūpi jau no paša grūtniecības sākuma [3]. Starp 24. un 28. nedēļu noteikti aprunājieties par dzemdību plānu un vari dalīties pārdomās par dzemdībām, kā arī par aprūpi pēc bērna piedzimšanas. Laicīgi stājoties uzskaitē pie vecmātes, saņemsi personalizētu aprūpi un ieteikumus. 

 

Kā stāties uzskaitē, un ko gaidīt?

Stāšanās uzskaitē. Lai reģistrētos aprūpē pie vecmātes, sazinies ar tuvāko dzemdību nodaļu. Vari meklēt vecmātes arī viņu praksē. Vislabāk to paveikt līdz 12. grūtniecības nedēļai. Kopā ar vecmāti aizpildīsiet stāšanās uzskaitē formalitātes. Tajās būs jānorāda slimību vēsture un jebkādas īpašas vajadzības vai vēlmes attiecībā uz grūtnieces aprūpi.

 

Sākotnējā tikšanās. Pirmās tikšanās laikā pārrunāsiet veselības stāvokli, grūtniecības vēsturi un visas iespējamās bažas. Tikšanās ir piemērots brīdis uzdot jautājumus. Kā arī izteikt savas vēlmes attiecībā uz grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu, ja esi par to jau domājusi.

 

Reklāma
Reklāma

Pastāvīga aprūpe. Vecmāte ieplānos regulāras tikšanās un izmeklējumus. Viņa to darīs, lai uzraudzītu sievietes un gaidāmā mazuļa veselību. Vecmāte piedāvās pirmsdzemdību testus un sniegs ieteikumus par uzturu, fiziskām aktivitātēm un gatavošanos dzemdībām. Tikšanās kļūs biežākas, tuvojoties dzemdību datumam.

 

Aprūpes koordinēšana. Vecmāte cieši sadarbojas ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. Ja būs nepieciešams, viņa informēs par nākamajiem soļiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu aprūpi.

 

Vecmātes sadarbība ar citiem speciālistiem

Grūtniecības un dzemdību ceļojumā vecmātes kopā ar ginekologiem, dzemdību speciālistiem un citām ārstniecības personām ir vienota, īpaša komanda. Līdzīgi kā orķestrī, arī grūtniecībā, dzemdībās un pēc dzemdībām katram dalībniekam ir būtiska loma, lai nodrošinātu harmonisku aprūpi. Dzīvē var gadīties situācijas, kurās kāds no orķestrantiem nolemj uzspēlēt solo un sadarbība neizveidojas tik gluda, kā iecerēts. Taču arī šādi gadījumi notiek ar nodomu sniegt sievietei un bērnam iespējami labāko aprūpi. 

 

Kolīdz uzzini, ka esi stāvoklī, izvēlies savu vecmāti. Vislabāk to izdarīt līdz 12. grūtniecības nedēļai. Tas ļaus veikt grūtniecības laikam atbilstošas veselības pārbaudes un plānot aprūpi jau no paša grūtniecības sākuma.

 

Sadarbība nav tikai profesionāla pieklājība vai formalitāte, tā ir kopīga apņemšanās rūpēties par māmiņu un jaundzimušo. Gan vecmātes, gan citus speciālistus vieno vēlme sniegt līdzjūtīgu, vispusīgu aprūpi. Komandas darbs ļauj sasniegt tādus rezultātus, par kādiem katrs aprūpes sniedzējs individuāli var tikai sapņot. Un katrs no viņiem to apzinās.

 

Pierādījumi vecmāšu aprūpes priekšrocībām

Ne tikai valstīs ar zemiem un vidējiem, bet arī ar augstiem ienākumiem, kādi ir Latvijā, ir svarīgi pamanīt vecmāšu aprūpes priekšrocības. Vecmāšu aprūpes modelis uzrāda zemāku pēcdzemdību asiņošanas gadījumu skaitu. Zemāks ir arī dzemdību asfiksiju (skābekļa trūkuma) skaits. Tas ir rezultāts personalizētai pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpei. Vecmātes iesaiste samazina neatliekamo ķeizargrieziena operāciju vajadzību. Tā palielina dabisku vaginālu dzemdību skaitu. Nemanot, bet pārliecinoši vecmātes aprūpe piesaka sevi kā efektīvu dabiska dzemdību procesa veicinātāju. 

 

Vecmātes aprūpē samazinās epiziotomiju (starpenes iegriezumu) nepieciešamība. Un saīsinās jaundzimušo uzturēšanās intensīvās terapijas nodaļā. Varam secināt, ka vecmātes sniegtā holistiskā aprūpe ir izdevīga gan mātei, gan bērnam, gan aprūpes finansētājiem. Uz pierādījumiem balstītais vecmātes aprūpes modelis ir personiska un empātiska aprūpes pieeja. Tā apmierina ne tikai sieviešu medicīniskās vajadzības, bet arī pievēršas viņu emocionālajai un psiholoģiskajai labklājībai. Vecmātes aprūpe ir nopietni apsverama izvēle topošajām māmiņām Latvijā.

 

Varbūt doma šķitīs mulsinoša, nedzirdēta vai neierasta. Tomēr dzīve un dati secinājumus pasaka priekšā. Vecmāšu aprūpe ir vērā ņemama izvēle topošajām māmiņām Latvijā, piedāvājot pielāgotu, līdzjūtīgu veselības aprūpes pakalpojumu. Izvērtējot riskus un vajadzības gadījumā sadarbojoties, vecmātes aprūpe samazina medicīniskās iejaukšanās nepieciešamību. Tā veicina māmiņas un bērnus lolojošu vidi. Vecmātes aprūpes modelis atbilst Latvijas veselības aprūpes standartiem. Kā arī būtiski un labvēlīgi ietekmē sievietes dzīves kvalitāti grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā.

 

Lai atrastu vecmāti

Apsver iespēju sazināties ar Rīgas Dzemdību nama pirmsdzemdību nodaļu [4]. Interesējies tuvākajā Latvijas dzemdību nodaļā par iespēju stāsties uzskaitē pie vecmātes. Lai gūtu pieredzi dzemdībās ārpus stacionāra, izpēti iespējas būt aprūpē pie sertificētas ārpus stacionāra dzemdību vecmātes [5]. Vecmāti var meklēt arī tīmeklī, ievadot vārdus “vecmātes prakse”. Un ceļojums var sākties!

 

 

Avoti

  1. Fikre, R., Gubbels, J., Teklesilasie, W., & Gerards, S. (2023) Effectiveness of midwifery-led care on pregnancy outcomes in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth, 23, 164. Pieejams https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10214693/ 
  2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 611, “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”. Pieejams https://likumi.lv/ta/id/140695-dzemdibu-palidzibas-nodrosinasanas-kartiba
  3. Grūtnieču aprūpe. Rīgas Dzemdību nams. Pieejams https://www.rdn.lv/lv/grutnieciba/grutniecu-aprupe/ 
  4. Dzemdību vietas izvēle. Pētām Latvijas slimnīcu nodaļu piedāvājumu! Mammamuntetiem.lv. Pieejams https://www.mammamuntetiem.lv/grutnieciba/dzemdibas/44863/dzemdibu-vietas-izvele-petam-latvijas-slimnicu-nodalu-piedavajumu 
  5. Vecmātes. Plānotu ārpusstacionāru dzemdību vecmāšu apvienība. Pieejams  https://www.majasdzemdibas.com/vecmates 

 

Saistītie raksti