No šodienas, 26. augusta, trūcīgajiem un citiem aizsargātajiem elektrības lietotājiem vēlreiz palielina atbalsta summu

Lai elektroenerģijas maksas pieauguma apstākļos mazinātu negatīvo ietekmi, sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām no 26. augusta par pieciem eiro palielināta atlaides summa elektrības rēķiniem līdz šī gada beigām.
Atbalstu par periodu no 2023. gada 1. augusta līdz 31. augustam elektroenerģijas tirgotāji piemēros rēķinos, kas lietotājiem tiks izrakstīti septembrī.

FOTO: Shutterstock.com

Atbalstu par periodu no 2023. gada 1. augusta līdz 31. augustam elektroenerģijas tirgotāji piemēros rēķinos, kas lietotājiem tiks izrakstīti septembrī.

To paredz Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” grozījumi, kas stājas spēkā sestdien, 26. augustā.

 

Līdz ar to mēnesī rēķina samazinājums aizsargātajiem lietotājiem no 1. augusta līdz šī gada beigām ir šāds:

 • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 eiro;
 • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 20 eiro;
 • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 20 eiro;
 • daudzbērnu ģimenei – 25 eiro.

 

Atbalstu par periodu no 2023. gada 1. augusta līdz 31. augustam elektroenerģijas tirgotāji piemēros rēķinos, kas lietotājiem tiks izrakstīti septembrī.

 

Finansiālo atbalstu, kas ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķinos, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli, finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Aizvadītā gada beigās sākotnēji paredzētā atlaide katrai no aizsargāto lietotāju grupām tika palielināta par 10 eiro.

 

Pašreiz reģistrēti vairāk nekā 160 tūkstoši aizsargāto lietotāju, norādīts noteikumu grozījumu anotācijā. Šī gada pirmajā pusgadā atbalstam izmaksāti vairāk nekā deviņi miljoni eiro.

 

2023. gada pirmajos sešos mēnešos vidēji ik mēnesi atbalstu saņēma 89 531 aizsargātais lietotājs, no tiem:

 • 34 057 daudzbērnu ģimenes, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 4 096 226 eiro;
 • 32 875 trūcīgās un maznodrošinātās personas, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 2 965 290 eiro;
 • 22 599 personas ar I invaliditātes grupu, to aizbildņi un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar I invaliditātes grupu, kurām kopējais piešķirtais atbalsta apjoms bija 2 069 950 eiro.
   

Aizsargātajiem lietotājiem atlaides piemērošanu nodrošina Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Reklāma
Reklāma

 

Patlaban aizsargātā lietotāja pakalpojumu sniedz trīs elektroenerģijas tirgotāji – AS “Latvenergo” (ar zīmolu “Elektrum”), SIA “Tet” un SIA “Enefit”.

 

Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) informācijā skaidrots, kā tiks piemērota papildinātā atlaide:

 • Ja aizsargātais lietotājs jau šobrīd saņem aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, jaunais papildu atbalsts tiks piemērots automātiski.
 • Ja aizsargātais lietotājs saņem elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu no kāda cita tirgotāja, kas nav starp trim minētajiem, lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu bez soda naudas piemērošanas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par aizsargātā lietotāja statusa atbilstību. Aizsargātais lietotājs var slēgt līgumu ar jebkuru citu elektroenerģijas tirgotāju, kas nodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.

 

Kā var pārliecināties par atbilstību aizsargātā lietotāja statusam

Pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksājuma samazinājumu var, izmantojot e-pakalpojumu “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana” portālā latvija.lv.

 

Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, kas ir aizsargātais lietotājs, proti, trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

 

Informācija par atbalstu ir pieejama BVKB tīmekļvietnē.

Saistītie raksti