Vecāki jautā: kāpēc šogad uz peldēšanas stundām Rīgā bērni jāved pašiem vecākiem?

Jau ilgākus gadus Rīgas skolēniem tiek organizēta peldētapmācība, kas iekļauta 2. klašu programmā. To skolu bērni, kuru skolās nav baseina, iepriekš kolektīvi devušies uz tuvākajiem baseiniem skolas darbinieku un dažu vacāku pavadībā. Taču kāda mamma Mammamuntetiem.lv neizpratnē jautā – kāpēc šogad viņas skola lūdz katra bērnam vecākiem pašiem vest bērnu uz baseinu?
Šaubu nav, ka ir ļoti svarīgi peldētprasmi apgūt jau agrīni.

FOTO: Shutterstock.com

Šaubu nav, ka ir ļoti svarīgi peldētprasmi apgūt jau agrīni.

Lasītājas vēstule: “Šogad mūsu skolā ir mainījusies kārtība, kādā jāved bērni uz baseinu, turklāt skola ļoti demotivē vecākus vest bērnus uz peldēšanu. Pirmkārt, jau piesakoties baseinam, tiek norādīts, ka tiem bērniem, kas jau māk peldēt, nodarbībās varētu būt garlaicīgi. Es nesaprotu, kāpēc ļauj vecākiem pašiem veikt bērna peldēt prasmju novērtējumu? Definīcijā par to, ko nozīmē mācēt peldēt, ir teikts, ka jāvar nopeldēt 200 m brīvā stilā, no kuriem 50 m uz muguras, un idejiski jāprot arī panirt zem šķēršļa. Kā es kā vecāks varu to izvērtēt? Otrs – uz baseinu katram vecākam pašam jāved savs bērns. Vairs nav, kā iepriekš, ka ir darbinieki no skolas puses, kas aizved visus bērnus, un daži dežūrvecāki. Kāpēc tā? Vai kaut kas ir mainījies?”

 

Vaicājām pēc atbildēm Rīgas domē.

 

Vai peldēšana ir obligāta?

Kā skaidro domē, dalība Rīgas pašvaldības skolu 2.klašu peldētapmācības programmā ir brīvprātīga, bet kārtība, kādā organizējama peldētapmācības programma, nav mainījusies. Tā paredz, ka izglītības iestāde nodrošina skolēnu ierašanos attiecīgajā peldbaseinā pedagoga pavadībā saskaņā ar nodarbību grafiku, bet, izvērtējot nepieciešamību, skolai sadarbībā ar vecākiem ir  iespēja piesaistīt vai nepiesaistīt vecākus 2. klašu peldētapmācības programmai. Nepieciešamību piedalīties peldētapmācības programmā skolas izvērtē katra individuāli, ņemot vērā gan personālresursus, gan laika resursus, kā arī vecāku iesniegumus, kas adresēti attiecīgās skolas direktoram.  

 

Reklāma
Reklāma

Vai bērni uz baseinu jāved vecākiem?

Saprotams, ka ne visi vecākiem ir iespēja darba dienas vidū nodrošināt bērnu aizvešanu un sagaidīšanu no baseina. Kā pastāstīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldība nodrošina finansējumu transporta pakalpojumam skolēnu nogādāšanai uz un no peldbaseina tām skolām, kas ir pieteikušas finansējumu attiecīgajam pakalpojumam.

 

“Izglītības iestādei, izvērtējot nepieciešamību, sadarbībā ar vecākiem, ir iespēja piesaistīt/nepiesaistīt likumisko pārstāvi 2. klašu peldētapmācības programmai, bet tā nevar būt obligāta prasība. Bērnu nogādāšanu uz un no peldbaseina ir jāorganizē un jānodrošina skolai, turklāt arī pavadošajai personai ir jābūt no izglītības iestādes,” uzsvēra departamentā. Savukārt, ja izglītības iestāde ir vienojusies ar vecākiem, ka viņi paši vedīs bērnus uz peldbaseinu, tad tas tā arī var notikt.

 

Tomēr neskaidrību gadījumā labākais būtu katru jautājumu individuāli risināt vispirms savā izglītības iestādē. 

Saistītie raksti