No novembra divus mēnešus izmaksās lielākus valsts pabalstus. Uzzini, kam tie pienāksies

Valdība piešķīrusi finansējumu divu mēnešu ilgām pabalsta piemaksām pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām un personām, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti.
Augstās inflācijas un energoresursu sadārdzinājuma dēļ valdība atbalstīja divus mēnešus ilgas pabalsta piemaksas noteiktām personu grupām.

FOTO: Shutterstock.com

Augstās inflācijas un energoresursu sadārdzinājuma dēļ valdība atbalstīja divus mēnešus ilgas pabalsta piemaksas noteiktām personu grupām.

Valdība no valsts budžeta programmas, kas domāti neparedzētiem gadījumiem ir piešķīrusi finansējumu, lai laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim minētajām perosnu grupām izmaksātu valsts pabalstu šādā apmērā:

  • 30 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
  • 20 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī;
  • 10 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs vai to kopsumma ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

 

Ja cilvēks saņem nedaudz vairāk nekā ir noteiktas robežas, cipari aiz komata tiek atmesti. 

 

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksās valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

 

Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošai cilvēkiem, kuriem ir valsts piešķirtās: 

Reklāma
Reklāma
  • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas.
  • Arī tie, kas ir speciālās valsts pensijas saņēmēji, izdienas pensijas saņēmēji, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte.
  • Pabalstu saņems arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

 

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošai personai, kura ir: 

  • Latvijā piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmēja;
  • pilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, un kura legāli uzturas Latvijas Republikā ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegtu uzturēšanas atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju, un kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

 

Valsts pabalsta izmaksa tiks uzsākta 2022. gada novembrī.

Saistītie raksti