Rīdzinieki aicināti pieteikties izglītības pabalstam

Rīgas Sociālais dienests aicina rīdziniekus ar zemiem ienākumiem pieteikties pabalstam izglītības ieguvei.
Pieteikties pabalstam iespējams līdz pat šā gada 31. oktobrim

FOTO: Shutterstock.com

Pieteikties pabalstam iespējams līdz pat šā gada 31. oktobrim

Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kas ir deklarējusies un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

 

Pabalstu piešķir:

 • sākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
 • izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.
   

Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram skolēnam.

 

Kā saņemt pabalstu?

Bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

 

Sociālā pabalsta pieprasītājs iesniegumā norāda: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). 

Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

 

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00–17.00; 

Reklāma
Reklāma

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00–16.00;

piektdienās no plkst. 9.00–12.00. 

 

Savu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra informatora tālruni var uzzināt Labklājības departamenta mājas lapā.

 

Iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt:

 • attālināti, dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: soc@riga.lv
 • izmantojot e-pakalpojumus Rīgas Sociālā dienesta e-adresē;
 • piesakoties iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā.
   

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. 

Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā var iegūt mājas lapā.

 

2021. gadā pabalstu izglītības ieguvei saņēma 1384 rīdzinieki 69 200 eiro apmērā 

no budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”.