Bērnudārzos bērnu guldināšanā būs jāievēro princips "galva pret kājām"

Iestādēm iesaka neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt. Tāpat audzēkņiem nav vēlams nest uz iestādi rotaļlietas no mājām, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par mācību procesa organizēšanu, kuram būtu jāstājas spēkā no 1.augusta.

Iestādē nedrīkstēs izmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nedrīkstēs nest uz iestādi rotaļlietas no mājām, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par mācību procesa organizēšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Iestādē nedrīkstēs izmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nedrīkstēs nest uz iestādi rotaļlietas no mājām, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par mācību procesa organizēšanu.

Tāpat noteikumi paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem gultas būs jāizvieto pēc iespējas tālāk viena no otras, vēlams divu metru attālumā un ka bērnu guldināšanā jāievēro princips "galva pret kājām".

Tāpat iestādēm būs jāorganizē bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem pie izglītības iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu divu metru distanci.

Ēdināšanu plānots organizēt katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā vai nodrošinot, ka ēdamzālē vienlaicīgi ēd tikai viena grupa, vai grupas nodalot vienu no otras.

Tāpat pirmsskolām un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem būs bērniem jāmāca pareizi mazgāt rokas, vadoties pēc Slimību profilakses kontroles centra mājaslapā publicētiem ieteikumiem.

Iestādes iekštelpās būs jālieto maiņas apavi.

Vienlaikus IZM vēlas noteikt, ka iestādēm rūpīgi jāizvērtē koplietošanas priekšmetu un rotaļlietu atrašanās grupas telpās un jāizņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt. Tas pārsvarā attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem.

Bērnudārziem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem būs regulāri jāveic rotaļlietu mazgāšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē nedrīkstēs izmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nedrīkstēs nest uz iestādi rotaļlietas no mājām.

Reklāma
Reklāma

Rotaļlietu dezinfekcija neesot pieļaujama.

Vienlaikus IZM plāno ieviest prasību ierobežot tādu tekstilizstrādājumu kā, piemēram, paklāju, spilvenu, sēžammaisu un citu priekšmetu izmantošanu bērnu rotaļu zonā.

 

Informācija pārstāstīta no projekta "Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 

Ziņas sagatavošanā izmantota informācija no Jauns.lv.