Katrai skolai savs ceļš: kādi e-rīki varētu būt noderīgi skolēnu mācībām

Domājot par to, kā notiks attālinātā mācīšanās, svarīgs ir arī jautājums par to, kādi tehnoloģiju rīki skolēniem būs nepieciešami.

Skolām ir lūgts izvēlēties vienotus rīkus un pēc iespējas ierobežot to skaitu

FOTO: Shutterstock.com

Skolām ir lūgts izvēlēties vienotus rīkus un pēc iespējas ierobežot to skaitu

Kā preses konferencē par attālināto mācīšanos pauda Ogres vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, katrai skolai būs savs tehnoloģiskais risinājuma veids un katra skola piedāvās risinājumu gan pēc savām tehnoloģiskajām spējām, gan uzkrātajām prasmēm. Ir lūgts katrai skolai visiem skolotājiem izvēlēties pēc iespējas vienotus rīkus un ierobežot to skaitu, lai vecākiem un skolēniem nebūtu jāapgūst neskaitāmi daudz rīku un tas neradītu lieku haosu mācību procesā. Tas nozīmē, ka kādā skolā saziņa ar skolēniem var notikt caur skolu vadības sistēmu, bet kādā tā var notikt arī caur telefonu aplikācijām. Tāpat I. Grigorjevs uzsver, ka mūsdienu skolēni ir pietiekami zinoši tehnoloģiju jautājumos un norāda, ka mācību rīku lietošanā tieši skolēni var būt lielisks atbalsts cits citam un tas būtu jāveicina.

Katrai skolai būs savs tehnoloģiskais risinājuma veids un katra skola piedāvās risinājumu gan pēc savām tehnoloģiskajām spējām, gan uzkrātajām prasmēm.

E-pasts – nepieciešams, lai reģistrētos citās vietnēs
Ir vērts apdomāt – vai bērnam ir e-pasta adrese? Lai reģistrētos virtuālajā dienasgrāmatā E-klase vai Mykoob, bērnam ir nepieciešams e-pasts. Mazākajās klasēs var, protams, iztikt ar kādu no vecāka e-pastiem vai E-klases vai Mykoob lietotājiem, tomēr būtu vēlams, lai bērnam ir savi lietotāja dati.

E-klase vai Mykoob – oficiālā skolu saziņas
Katram skolēnam un vecākam vajadzētu būt kontam kādā no šīm vietnēm. Vairākās platformās (soma.lv, uzdevumi.lv) reģistrācijai var noderēt E-klases vai Mykoob dati. Tāpat skolas šos rīkus izmantos oficiālajai saziņai.

Eliis – pirmsskolas izglītības iestādēm
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem un vecākiem pazīstama vietne. Ērti, lai dalītos un nodotu vecākiem nedēļas vai mēneša plānus, dienas aprakstus un uzdevumus, kā arī vispārējo informāciju un apgūstamos kritērijus. Iespēja dalīties ar darba uzdevumu failiem, nosūtīt individuālos uzdevumus vai veidot individuālā darba dienasgrāmatas. No 23.03.2020. piedāvās pirmsskolas izglītības iestādēm speciāli attālinātām mācībām paredzētu nedēļas plānošanas iespēju 5 un 6 gadīgo grupām.

WhatsApp vai Facetime – interaktīvai saziņai
Paredzams, ka lielāko klašu skolēnu un skolotāju saziņa notiks vietnē WhatsApp. Tas ir iespējams, ja visai klasei šis rīks ir pieejams. Par to, vai ir pieļaujams saziņai ar skolēniem lietot WhatsApp vai Facetime vai citus rīkus, jāvienojas vecākiem.

Mācību platformas – mācību procesa organizēšanai
Iespējams, skolas vienotai un efektīvai mācību procesa organizēšanai pieņems lēmumu izmanot kādu no integrētajiem risinājumiem, ko piedāvā tādas mācību platformas kā, piemēram, Moodle, Google Classroom, Microsoft Office 365 TEAMS vai papildināt esošos skolvadības rīkus ar papildu iespējām, piemēram, veidojot katras klases mācību plānu Google dokumentā un izmantojot dažādus papildu rīkus tiešsaistes saziņai. Skola noteikti dos ziņu un instrukcijas vecākiem, kā šīs lietotnes izmantot, kā tajās pieslēgties.

Reklāma
Reklāma

Google produkti – dokumentu apritei
Plaši dokumentu un informācijas apmaiņā tiek izmantoti Google produkti - Docs, Drive. Tātad būtu vēlams konts Google vietnē, ja klase lemj par labu šiem rīkiem. Šie rīki ir vairāk piemēroti vecāko klašu skolēniem.

Vietnes aptaujām un anketēšanai
Iespējams, lai veidotu testus, varētu izmantot tādus rīkus, kurus, iespējams, vecāki nezina. Piemēram Quizziz.com, Kahoot.com, Edurio.com ir plaši lietoti rīki, kur var veidot aptaujas. Rīki ir diezgan vienkārši lietošanai, taču būtu labi, ja katrs skolotājs neizvēlētos lietot savu, lai neradītu apjukumu skolēnu un jo īpaši vecāku galvās. Īpaši tas jāņem vērā darbā ar mazāko klašu skolēniem.

Tulkošanas rīki
Iespējams, ka gan skolotājiem, gan skolēniem nāksies sastapties ar materiāliem vai rīkiem svešvalodās. Tad lieti noder tiešsaistes tulkošanas rīki, piemēram, Google Translate vai Hugo.lv

 

Lasi arī: Noderīgas satura vietnes skolēnu mācībām

Saistītie raksti