Laba ziņa! Rīgas pašvaldība palielinās līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 18. janvārī, akceptēja izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu, kas paredz palielināt līdz 231 eiro līdzfinansējumu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam. 

FOTO: Shutterstock.com

Katru gadu līdzfinansējums tiek pārrēķināts, ņemot vērā iepriekšējā gada izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs.

Līdz šim līdzfinansējums par katru bērnu bija 197,34 eiro mēnesī. Savukārt bērniem obligātās izglītības vecumā līdzfinansējums būs 174,88 eiro, iepriekš tas bija 145,90 eiro mēnesī.


Pašvaldības līdzfinansējums aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai, atkarībā no bērna vecuma, proti, obligātās izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums ir samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru. MK noteikumi arī nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jāatšifrē savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī jānorāda pašvaldības līdzfinansējuma un valsts budžeta mērķdotācijas apmērs vienam bērnam.

 

Pašvaldībām līdzfinansējums pēc šīs metodikas bija jāaprēķina un jāpiemēro, sākot ar 2017.gada 1.janvāri. Katru gadu līdzfinansējums tiek pārrēķināts, ņemot vērā iepriekšējā gada izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs.

 

2017. gada 1. septembrī pašvaldības izglītības iestādes apmeklēja 23870 bērni, no kuriem 13906 bērni bija vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 9964 bērni obligātās izglītības vecumā. Savukārt privātajiem bērnudārziem līdzfinansējums tika maksāts par 5527 bērniem (2017. gada novembra dati).

 

Reklāma
Reklāma

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atbalstīja arī citus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.

 

Tie nosaka, ka Rīgas pašvaldība turpmāk arī privātajos bērnudārzos apmaksās asistenta pakalpojumus pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai bērniem līdz piecu gadu vecumam, jo valsts finansē asistenta pakalpojumus tikai obligātās izglītības vecuma bērniem. Tāpat ir precizētas izglītības programmas, papildināts un precizēts Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, saraksts.

 

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, jāapstiprina Rīgas domes sēdē.