Gada ienākumu deklarācija un attaisnotie izdevumi. Kā no valsts atgūt naudu

1.martā sākas gada ienākumu deklarāciju iesniegšana. Līdz 1.jūnijam deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz saimnieciskās darbības veicējiem. Savukārt pārējie iedzīvotāji deklarācijas iesniedz, lai atgūtu pārmaksātos nodokļus, ja iepriekšējā gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un medicīnas pakalpojumiem, kā arī citos gadījumos. Tāpat visa 2016. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2013. un 2014.gadu, bet līdz 2016. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2012. gadu.
Ja mājās esat atraduši čeku par šajos gados veiktiem maksājumiem un esat to aizmirsuši deklarēt, to var izdarīt vēl arī šogad.

FOTO: Shutterstock.com

Ja mājās esat atraduši čeku par šajos gados veiktiem maksājumiem un esat to aizmirsuši deklarēt, to var izdarīt vēl arī šogad.

Lai gan gada ienākumu deklarācija ir obligāta tikai nedaudzām iedzīvotāju grupām, ir vērts deklarēt savus ienākumus arī brīvprātīgi, īpaši, ja jums ir apgādājamās personas, ja bijuši izdevumi par mācībām vai ārsta pakalpojumiem. Skaidro Valsts ieņēmumu dienesta Fizisko personu tiešo nodokļu metodikas daļas nodokļu inspektores Jana Antipova un Ināra Kopase.
 

Kam ir jāiesniedz deklarācijas un cik ilgi drīkst iesniegt deklarācijas
Obligātā gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz :

  • iedzīvotājiem, kas veic saimniecisko darbību (piemēram, izīrē nekustamos īpašumus); 
  • iedzīvotājiem, kas ir guvuši ienākumus ārvalstīs;
  • tiem, kas guvuši ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas pārsniedz 4000 eiro, piemēram, ienākumus no personīgās mantas pārdošanas;
  • jebkurus citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem nav iekasēts nodoklis ienākuma gūšanas brīdī.

Obligātās deklarācija jāpaspēj iesniegt no 2016. gada 1.marta līdz 1. jūlijam.

Pārējās iedzīvotāju grupas gada ienākumu deklarāciju iesniedz brīvprātīgi. Deklarāciju par 2015. gadu varēs iesniegt līdz 2019. gada 16. jūnijam.  Šogad – 2016. gadā, vēl drīkst arī iesniegt čekus un maksājumu apliecinājumus medicīnas un izglītības izdevumiem, kas veikti 2014., 2013., un 2012. gadā. Tātad, ja mājās esat atraduši čeku par šajos gados veiktiem maksājumiem un esat to aizmirsuši deklarēt, to var izdarīt vēl arī šogad.


Cik lielu naudas summu var atgūt par attaisnotajiem izdevumiem
Maksimālā summa, no kuras veic IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, ir 213, 43 eiro taksācijas gadā.  Šo summu atmaksā no personas darba devēja veiktajām iedzīvotāja ienākuma nodokļa iemaksām iepriekšējā gadā. Ja izdevumi pagājušajā gadā ir bijuši lielāki, tad pārējo summu var pārnest uz nākamajiem gadiem. Tātad maksimālā atgūstamā summa ir  49,09 eiro gadā. 

 

Tātad maksimālā atgūstamā summa ir  49,09 eiro gadā. Nerobežojumu nav zobārstniecības un protezēšanas izdevumiem, no kuriem tiek atmaksāti 23% neatkarīgi no iesniegtās summas, bet joprojām ņemot vērā veiktās IIN iemaksas.
 

Ierobežojumu nav zobārstniecības un protezēšanas izdevumiem, no kuriem tiek atmaksāti 23% neatkarīgi no iesniegtās summas, bet joprojām ņemot vērā veiktās IIN iemaksas. “VID atmaksā tikai to nodokli, ko persona ir pārmaksājusi valsts budžetā iepriekšējā gada laikā,” uzsver VID pārstāves.


Kuras iedzīvotāju grupas var atgūt naudu par izglītības un medicīnas izdevumiem 
Iedzīvotāja ienākuma nodokli var atgūt personas, kas aizvadītajā gadā ir strādājušas un par kurām darba devējs ir veicis nodokļa iemaksas valsts budžetā.  Uz IIN var pretendēt arī cilvēks, kurš nav nostrādājis pilnu kalendāro gadu.

Atgūt IIN par medicīnas izdevumiem var par ģimenes locekļiem, kas likuma izpratnē ir laulātie, vecāki, vecvecāki, mazbērni, bērni.  Arī par māsu un brāli, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku

Ja cilvēks iepriekšējos gados bija aizmirsis ierakstīt bērnu apgādībā, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks veikts pārrēķins un atmaksāta nauda.

Bērns var būt apgādībā līdz 18 gadu vecumam, bet, ja turpina izglītību, tad iesniedzot mācību iestādes izziņu, var palikt vecāku apgādībā līdz 24 gadiem. Protams, ar noteikumu, ka viņš  pats nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. 

Iesniedzot ienākumu deklarāciju papīra formātā vai EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēma), par to ir jāinformē pašiem vecākiem. Pašlaik nav vienotas sistēmas,  kas šo faktu ņem vērā automātiski.   Iesniedzot deklarāciju, naudu var atgūt 3 gadu garumā arī tad, ja bērns jau ir pārsniedzis minētos vecumus.

Bērni, kuru vecāki atrodas pansionātos, var iesniegt čekus par ārstniecības pakalpojumiem, kas veikt par maksu iestādē, zobu ārstniecību.

Kas nesaņem IIN atmaksu
Nodokli atmaksā tikai tiem iedzīvotājiem, kas ir veikuši IIN iemaksas. Ja cilvēks iepriekšējā gadā vispār  nav strādājis, tad arī iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksu viņš nesaņems. 

Citreiz samaksātā nodokļu summa ir daudz mazāka nekā sakrāti čeki par attaisnotiem izdevumiem. Arī tādā gadījumā atmaksa nav iespējama.  Deklarāciju tādā gadījumā sastāda tā, lai sakrātā summa pārietu uz nākamajiem gadiem, kad cilvēks sāks strādāt un varēs saņemt atlikušās summas.  Būtiski atcerēties, ka par šīm summām cilvēkam pašam ir jāatgādina VID. Tās netiek pārceltas uz  nākamo gadu automātiski. Pildot ienākumu deklarāciju EDS, šī informācija lietotājam ir redzama un pieejama. Ja dokumentus iesniedz papīra formā,  tad to ir jāatzīmē pašam.
 

Reklāma
Reklāma

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu nesaņem mikrouzņēmumu darbinieki.IIN pārmaksu nesaņem mikrouzņēmumu darbinieki. Tā kā uzņēmums maksā tikai nodokli no apgrozījuma un nemaksā IIN par darbiniekiem, tad valstij šajā gadījumā nav ko atgriezt.  
Savukārt, ja mikrouzņēmuma darbinieks papildus strādā vēl kādā darba vietā, kurā tiek maksāti visi nodokļi, tad ienākumu deklarāciju iesniegt var.

VID pārstāves atgādina – ja kādu laiku esat bijis pašnodarbināta persona, bet pēc tam stājusies algotā darbā, kurā maksā nodokļus no algas, neaizmirstiet anulēt pašnodarbinātā statusu! Pretējā gadījumā valsts priekšā esat persona, kas turpina veikt saimniecisko darbību un par to gada laikā ir jāmaksā minimālais nodoklis 50 eiro apmērā.


Par kādiem izdevumiem var atgūt naudu
Attaisnotajos izdevumos var iekļaut izdevumus par medicīniskajiem pakalpojumiem, augstāko, profesionālo vai specializēto izglītību, ziedojumus un dāvinājumus, iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā.

Ir iespējams atgūt izdevumus arī par valodu vai autovadītāju kursiem, ja šie kursi ir nepieciešami darbinieka kvalifikācijas celšanai. Kā to pierādīt? Nepieciešamību pamato darba devējs, kas izsniedz izziņu, ka konkrētie kursi ir nepieciešami darbā. Izziņa iesniedzama VID kopā ar čekiem vai kvītīm, uz kurām ir maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, un norāde – kādi kursi ir apmeklēti. 


Ar šo gadu sāks strādāt sistēma, kurā automātiski nonāks informācija par banku izsniegtajiem kredītiem augstākās, profesionālās vai specializētās izglītības iegūšanai. Persona, kas iesniegs deklarāciju,  šo informāciju redzēs savā EDS profilā. Ja šī informācija nebūs pareiza, cilvēks varēs veikt labojumus un pievienot čekus, kas to apliecina.

Izdevumi par bērnu interešu izglītību 
Šogad par  bērniem par 2015. gadu var atgūt izdevumus, kas saistīti ar medicīnas pakalpojumi.  Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī par akreditētu mūzikas, mākslas un sporta skolu līdzmaksājumiem var iesniegt čekus un atgūt šos izdevumus.

Lasi arī:  Krājam čekus par bērna interešu pulciņiem. Nākamgad varēs atgūt naudu!

2017. gadā varēs atgūt IIN arī par bērnu interešu pulciņu (dejošana, zīmēšana, valodu pulciņi) maksājumiem, ja pulciņus piedāvā izglītības iestāde vai iestāde, kas saņēmusi pašvaldības licenci; kā arī privātpersonas, kas saņēmusi licenci pašvaldībā un kas piedāvā konkrētus interešu izglītības pakalpojumus. 
 

Kā iesniegt čekus EDS
Ieiet EDS var gan izmantojot portālu Latvija.lv un internetbankas pieejas kodus, gan arī caur mājas lapu https://eds.vid.gov.lv/login/

Tālāk, sekojot norādēm, aizpilda gada deklarācijas veidlapas, pievienojot čekus, maksājumu uzdevumus, kvītis un izdrukas no internetbankas. Dokumentus var gan ieskenēt, gan arī nofotografēt ar viedtālruni. Svarīgi, lai informācija uz šiem attēliem būtu skaidri saskatāma.

Iesniegtie dokumenti gan saglabājas EDS sistēmā, tomēr tos vismaz 3 gadus ir jāglabā arī mājās, jo gadījumā, ja radīsies jautājumi par ienākumu deklarāciju, būtu labi, ja tās iesniedzējam būtu šie dokumenti.  čeks. Čekā jābūt uzrādītai sekojošai informācijai - vārds, uzvārds, personas kods, norāde, par kādu pakalpojumu izsniegts  čeks. 

Jau šogad EDS paredzēts izveidot īpašu čeku krātuvi, kurā varēs “ielikt” maksājuma čekus, kas uzkrājas taksācijas gada laikā. Iesniedzot deklarāciju, šo informāciju izmantot būs ērtāk.


Kā atgūt izdevumus, kas saistīti ar līguma slēgšanu ar vecmāti par dzemdību pieņemšanu un mājdzemdībām? Dažreiz šos čekus atmaksā, citreiz – nē. 
Attaisnoti izdevumi ir izdevumi par ārstniecību, tāpēc nozīme ir, kas ir norādīts maksājuma uzdevumā. Citreiz maksājumu uzdevumā izdevumi tiek dalīti pa pozīcijām, līdz ar to ne visi izdevumi par medicīnas pakalpojumiem. Medicīnas pakalpojumu izdevumus atmaksā, ja pakalpojumu sniegusi persona, kas ir ārstniecības reģistrā, tāpēc iesniedzot dokumentus atmaksai, vēlams iesniegt arī vecmātes sertifikātu, kas apliecina, ka viņa ir ārstniecības persona. 
Nodokļu atmaksu var saņemt arī par mājdzemdībām, ja dokumentos ir norādīts, ka tas ir medicīnisks pakalpojums ir vecmāte ir iekļauta ārstniecības personu reģistrā.

 

Kā noformēt medicīnas čekus, ja apdrošinātājs tos ir apmaksājis tikai daļēji? 
Parasti apdrošinātājs klientam atsūta lēmumu, kurā norāda, kādu summu tas apmaksās. Pārējo summu cilvēks var iekļaut deklarācijā, iesniedzot čeku par pilno summu, bet atsevišķās ailēs ieraksta to summu, ko viņš maksāja pats. Apdrošinātāja vēstules šajā gadījumā nav jāiesniedz, jo summa ir mazāka, nekā čekā uzrādīts.


Sieviete gadu atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā. Vai IIN atmaksu par iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā var saņemt vīrs?
Nē, par dzīvības apdrošināšanu atmaksu var saņemt tikai pats iemaksu veicējs. Šogad tātad pārmaksāto IIN saņemt nevarēs. Sievas ārstniecības vai izglītības izmaksas var saņemt vīrs, bet tikai tad, ja ir oficiāla laulība. Civilvīrs vai civilsieva šīs atmaksas saņemt nevar.

 

Informācija no LR-1 raidījuma "Kā labāk dzīvot"