Pēdējais laiks saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Vēl līdz 31.oktobrim ikviens rīdzinieks, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, var pieteikties un saņemt 25 latu lielu pabalstu katram ģimenē dzīvojošam skolēnam.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

 

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

 

Pabalstu piešķir:

- vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu,

- sociālās korekcijas klašu audzēkņiem piešķir bez vecuma ierobežojuma.

 

Pabalsta apmērs:

25 Ls katram skolniekam ģimenē.

Reklāma
Reklāma

 

Lai saņemtu pabalstu:

Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:

- uzrāda personu apliecinošu dokumentu,

- iesniedz rakstisku iesniegumu,

- aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

 

Neskaidrību gadījumos zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no plkst.9 - 17 un Pt no plkst.9 - 16. No plkst.17 - 21 darbojas automātiskais atbildētājs. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.