Dzimstības samazināšanās ir drauds latviešu tautas pastāvēšanai. Daudzbērnu ģimeņu apvienība pieprasa masīvu atbalstu demogrāfijas uzlabošanai

Šodien, 7.februārī, Ministru prezidente Evika Siliņa ir sasaukusi Demogrāfisko lietu padomes sēdi, kurā, piedaloties divām trešdaļām ministru un vairāku sabiedrisku organizāciju pārstāvjiem, aktualizēs jautājumu par vienotas valsts demogrāfijas politikas īstenošanu.
Kopš 2016.gada dzimstība samazinājusies par 36 % un ir ļāvusi budžetā ietaupīt uz ģimenēm un bērniem paredzētiem pabalstiem vairākus desmitus miljonus gadā, akcentē Elīna Treija.

FOTO: no personīgā arhīva

Kopš 2016.gada dzimstība samazinājusies par 36 % un ir ļāvusi budžetā ietaupīt uz ģimenēm un bērniem paredzētiem pabalstiem vairākus desmitus miljonus gadā, akcentē Elīna Treija.

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība kā ārkārtas sēdes iniciatore un padomes biedre aicina pārējos padomes locekļus vienoties kopīgai pozīcijai, apliecinot, ka demogrāfiskā krīze nav tikai ekonomiska problēma ar nepietiekošu darbaspēku un nākotnes izaicinājumiem speciālajam budžetam. 

 

Apvienības ieskatā Latvijā dzīvojošu pilsoņu skaita straujais sarukums, kas radies emigrācijas un rūkošo dzimstības rādītāju dēļ, ir drauds latviešu tautas spējai izdzīvot, kā arī apdraudējums mūsu valsts iekšējai drošībai. 

Šādus draudus nevar novērst ar darbaspēka importu no trešajām valstīm, tāpēc dzimstības veicināšana ir jānosaka kā valdības politiskā prioritāte.


Lai arī Labklājības ministrija šomēnes nākusi klajā ar solījumu no nākamā gada beidzot palielināt bērna piedzimšanas un bērna kopšanas pabalstus, pāris pabalstu palielināšana nemazinās visu negatīvo faktoru ietekmi uz dzimstību, ko izraisījusi nedrošība Ukrainas kara dēļ, finansiālie izaicinājumi mājsaimniecībām strauji pieaugušās dzīves dārdzības un samazinātā pašvaldību atbalsta dēļ, kā arī ģimenisko vērtību devalvācija vai ģimenes veidošanai nepieciešamo sociālo iemaņu trūkums.

 

Smeldzīgs, bet izprotams ir valdības aklums pret strauji krītošo dzimstību, kas kopš 2016.gada samazinājusies par 36 procentiem, bet ir ļāvusi budžetā ietaupīt uz ģimenēm un bērniem paredzētiem pabalstiem vairākus desmitus miljonus gadā. Joprojām nav pieņemta "Dzimstības stratēģija / rīcības plāns 2021.-2027.gadam", kāda ir paredzēta Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam. Arī Demogrāfisko lietu padomes sēde pēc atkārtota nevalstisko organizāciju pieprasījuma tiks sasaukta tikai otro reizi kopš 2018.gada, kaut Ministru prezidenta pienākums saskaņā ar 2011.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 293 to ir sasaukt vismaz reizi gadā. 

Reklāma
Reklāma

 


Demogrāfisko lietu padomei, kuras sastāvā ir desmit no 15 Ministru kabineta locekļiem, ir lieliska iespēja padomes sēdē vienoties par tālāko starpnozaru sadarbības formātu, lai nekavējoši uzsāktu "Dzimstības stratēģijas/ rīcības plāna 2021.-2027.gadam" izstrādi, pieņemšanu un īstenošanu. Tāpat ir kritiski svarīgi, lai valdībā tiek nozīmēta politiski atbildīgā amatpersona vai institūcija ar varas mandātu, kas atbildīga par demogrāfisko, t.sk. dzimstības problēmu risināšanu. 


Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Elīna Treija aicina premjeri un ministrus neaizbildināties ar dzimstības kontekstā margināliem jautājumiem, bet saņemt drosmi pieņemt šo grūto izaicinājumu uzlabot dzimstības rādītājus jau vidējā termiņā ar masīvu, kompleksu atbalsta paketi, kas iedrošinātu sievietes pirmajam bērniņam, novērstu negatīvo pieredzi, kas liedz saņemties otrajam bērniņam, un stiprinātu ģimenes neatlikt iecerētos trešos un nākamos mazuļus.

Saistītie raksti