Sankcijas un sodi uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Visu ierobežojumu apkopojums

Decembrī stāsies spēkā grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas atvieglos iespējas valstij atgūt naudu no parādniekiem, kuri izvairās no savu bērnu uzturēšanas. "Mammamuntetiem.lv" apkopoja, kādi ierobežojumi uz šīm personām attiecas patlaban un kādi drīzumā vēl sagaidāmi.
Turpmāk ierobežojumus varēs piemērot neatkarīgi no tā, vai parādnieka vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa vai nē.

FOTO: Shutterstock.com

Turpmāk ierobežojumus varēs piemērot neatkarīgi no tā, vai parādnieka vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa vai nē.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem vai abi tos nemaksā. Lai saņemtu uzturlīdzekļus, nepieciešams iesniegt iesniegumu. Plašāka informācija meklējama ŠEIT
 

Pēc tam parādnieks var vienoties par iespēju atmaksāt izmaksātos uzturlīdzekļus. Ja tas netiek darīts, viņam var piemērot virkni sodu, sankciju un ierobežojumu. 
 

Der zināt

Uzturlīdzekļu parāds pieaug par 6 % gadā no pamatparāda jeb par 0,5 % mēnesī.

 

Kādi sodi parādniekiem jau ir spēkā?

1. Kriminālatbildība par izvairīšanos no pienākuma apgādāt bērnu ar uzturlīdzekļiem. Par izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai kompetentas valsts institūcijas lēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt savus bērnus un dot tiem uzturu, var sodīt ar:

 • īslaicīgu brīvības atņemšanu,
 • probācijas uzraudzību,
 • sabiedrisko darbu,
 • naudas sodu. 

 

To nosaka Krimināllikuma 170. pants. 
 

2. Parāda piedziņu nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Ja parādnieks lēmumu nepilda labprātīgi vai nav noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par kārtību, kādā veikt uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto procentu maksājumus, tā zvērinātam tiesu izpildītājam iesniedz izpildrīkojumu.
 

Parādu var nodot piespiedu izpildei arī ārvalstīs – citur Eiropas Savienībā vai ārpus ES Hāgas dalībvalstī.

 

Kādas sankcijas piemēro nemaksātājiem?

 1. Informācija par visiem parādniekiem tiek nodota kredītinformācijas birojiem un ir pieejama citiem potenciāliem parādnieka kreditoriem.
 2. Uzturlīdzekļu parādnieks nevar ieņemt vairākus amatus – būt Konkurences padomes priekšsēdētājs vai loceklis; pretendēt uz zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja, tiesneša amatu. 
 3. Uzturlīdzekļu parādniekam netiek piešķirta Latvijas pilsonība naturalizācijas kārtībā, kā arī tiek noraidīts iesniegums, ja viņš vēlas atteikties no Latvijas pilsonības.

 

Kādi ierobežojumi vēl noteikti?

Parādniekiem liegts spēlēt azartspēles, tai skaitā – interaktīvās azartspēles, informē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Sintija Lavska.

Reklāma
Reklāma

Tāpat cilvēks, kas nemaksā alimentus un nenokārto arī savas parādsaistības, nevar saņemt elektrības maksājumu samazinājumu un Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”.

 

Kas sagaidāms nākotnē

Decembrī spēkā stāsies grozījumi likumā, kas paredz pilnveidot no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanas mehānismus.

“Līdz šim īstenotie mehānismi ir mērķēti uz tiem uzturlīdzekļu parādniekiem, kuru vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa. Pēc tam, kad to izbeidz, piemēram, bērnam kļūstot pilngadīgam, ierobežojumi vairs netiek piemēroti un samazinās motivācija parādu atmaksāt,” S. Lavska pamato nepieciešamību sankcijas pastiprināt. 

 

Turpmāk ierobežojumus varēs piemērot neatkarīgi no tā, vai parādnieka vietā joprojām tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa vai nē.

 

Atņems tiesības

No decembra Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija varēs arī:

 • piemērot aizliegumu izmantot kuģošanas un transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;
 • apturēt izsniegto šaujamieroču atļauju darbību;
 • izsniegt ziņas par parādnieku portālā www.latvija.gov.lv. 

 

Papildus tam būs aizliegts cedēt prasījumus. Tas nozīmē – ja parādniekam ir tiesības saņemt kādu naudas summu no citām personām, viņš nevarēs šīs tiesības nodot citām personām, lai tādējādi šos naudas līdzekļus pasargātu no piedziņas.

Turklāt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija varēs saņemt ziņas no kredītinformācijas birojiem par citām parādnieka saistībām. Tas dos iespēju vispusīgāk izvērtēt viņa mantisko stāvokli un ļaus identificēt gadījumus, kad parādnieks ļaunprātīgi izvairās no bērna uzturēšanas, kā arī maksimāli atgūt Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļus.

 

Zināšanai

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs mēnesī: 

 • līdz 7 gadu vecumam – 107,50 eiro;
 • no 7 līdz 18 gadu vecuma, kā arī no 18 līdz 21 gada vecumam, ja jaunietis Latvijā turpina iegūt pamata, vidējo, speciālo vai arodizglītību – 129 eiro.

Saistītie raksti