Cik izmaksā viens bērns?

Vietu trūkums Latvijas pirmsskolās iezīmējis arī citu būtisku problēmu – nepilnības finansiālajos aprēķinos. Kamēr privāto pirmsskolu gadījumos ir skaidri zināms, kādas izmaksas veido viena bērna uzturēšanās bērnudārzā, neviens nevar precīzi pateikt, cik viens bērns izmaksā pašvaldībai?
Cik izmaksā viens bērns?

FOTO: Publicitātes foto

Papildus tam pašvaldību līdzfinansējums netiek attiecināts uz visiem izmaksu aspektiem, kas rodas, vienam bērnam apmeklējot privāto pirmsskolu. Situācijas nepilnību dēļ cieš arī vecāki. 

 

Viedokli par to, cik tad izmaksā viena bērna uzturēšanās bērnudārzā, pauž Latvijas privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa. 


Novecojuši aprēķini 

Izstrādājot metodiku, pēc kuras tiek aprēķināts pašvaldību līdzfinansējums, par pamatu tiek ņemti savstarpēji pašvaldību norēķini, kas patiesībā jau ir novecojuši, neraugoties uz dažādiem papildinājumiem un atvasinājumiem. Turklāt ir virkne izmaksu, kas vienkārši netiek ņemtas vērā, piemēram, kapitālieguldījumi, grāmatvedības izmaksas, juridiskie pakalpojumi un veselības apdrošināšana. Metodikā ir ietverta telpu noma, kas pašvaldībai nav jāmaksā, bet privātai pirmsskolai sastāda lielu izmaksu daļu – vidējā nomas maksa ir 7-9 eiro/m2 + PVN 21%, kas vienam bērnam var sastādīt pat 70 EUR.

 

1050 eiro vienas vietas izveidei

Pastāv arī ļoti būtiskas atšķirības izmaksās, kas veidojas uzsākot darbību privātajam vai pašvaldības bērnudārzam. Piemēram, lai privātā pirmsskola uzsāktu darbību, izmaksas ir 1050 eiro vienas vietas izveidei. Tas ietver telpu nomas maksas depozītu, mēbeļu iegādi, mācību materiālu iegādi, teritorijas iekārtošanu, rotaļlietu iegādi, kā arī virtuves aprīkojuma iegādi (trauki, iekārtas u.tml.). Pašvaldību pirmsskolām izpaliek daļa no šīm izmaksām. 

 

Bērnu skaita svārstības 

Atšķirības ir arī bērnu skaita izmaiņu gadījumā. Ja vasarā puse no grupiņas absolvē privāto pirmsskolu un dodas prom, tie ir ieņēmumi, kas tiek zaudēti. Pašvaldību iestādē tā nenotiek – puse grupiņas var aiziet prom, pirmsskolu var pat slēgt uz mēnesi, budžets no tā nemainīsies. Privātās pirmsskolas iestādes jūt katru mazāko kustību.

Reklāma
Reklāma

 

Katrā pašvaldībā atšķirīga situācija  

Ar politikas veidotājiem, tostarp, pašvaldību deputātiem ir bijušas daudz un dažādas diskusijas, īpaši priekšvēlēšanu laikā, taču viss lielākoties ir beidzies vienādi – kamēr politiķi vēl nav ievēlēti, ir ļoti liela izpratne par situāciju, bet vēlāk arī viņi saprot, ka trūkst līdzekļu un to nodrošināšana līdz šim nav bijusi prioritāte. Ļoti ceru, ka esošais Rīgas domes sasaukums panāks izmaiņas. 

Pirmsskolas pienākums ir skaidrot izmaksu jautājumu vecākiem – tas nebūt nav vienkārši, jo situācija ir ļoti sadrumstalota un finansējuma apjoms katrā pašvaldībā ir atšķirīgs. Piemēram, Babīte ir Latvijas pašvaldība, kas piedāvā visaugstāko līdzfinansējumu – 364 eiro par bērnu vecumā līdz 5 gadu vecumam un 291 eiro, ja bērns ir piecu vai sešu gadu vecumā. Rīgā attiecīgi ir 266,69 eiro un 199,63 eiro, bet papildus ir vēl ēdināšanas līdzfinansējums 1,99 eiro dienā un 2,77 eiro dienā daudzbērnu ģimenēm. Mārupē summas ir attiecīgi 295,86 eiro un 295,86 eiro. Ķekavā - 277,90 eiro un 200,68 eiro. Kā var redzēt, ir atšķirības arī tajā, vai un kā katra pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas. 

 

Attaisnotie kavējumi

Turklāt, pašvaldību līdzfinansējums tiek piešķirts tikai, ja gan bērns, gan viens no vecākiem ir deklarēti vienā pašvaldībā. Pašvaldību līdzfinansējums tiek piešķirts par dienām, kad bērns apmeklē pirmsskolu, un dienām, kad to kavē attaisnoti, tādēļ ir svarīgas ārsta zīmes slimības gadījumā un vecāku zīmes - citu kavējumu gadījumā (arī par 1 kavētu dienu), lai kavējums tiktu uzskatīts par attaisnotu. Kavēto dienu skaits, kas attaisnotas ar ārsta zīmi, nav ierobežots, bet ir noteikts skaits dienu, kad kavējumi tiek attaisnoti ar vecāku zīmēm (kalendārajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim nepārsniedzot 60 kalendārās dienas vai 43 darbadienas). Taču izmaksas par telpu nomu u.c. pakalpojumiem ir jāsedz, neatkarīgi no tā, vai bērns ir apmeklējis dārziņu visas dienas.

 

Samazināt vecāku maksājamo daļu

Lai gan līdz šim pašvaldības līdzfinansējumu palielina, jo metodika paredz ik gadu veikt pārrēķinu un izmaksas pieaug, tās nekad nav paaugstinātas ar mērķi samazināt vecāku maksājamo daļu. Un privātām pirmsskolām izdevumi pieaug tāpat kā pašvaldību pirmsskolām. Tāpēc būtu svarīgi pārskatīt metodiku, kā tiek aprēķināts līdzfinansējums, iekļaujot visus izmaksu aspektus, kā arī padarīt to vienkāršāku un saprotamāku, lai arī vecāki varētu iegūt pilnvērtīgu izpratni par situāciju.