Caune silu pārdevuse

Vakars nāce, vāverīt,   
Kad tu tiksi šiliņā?   
Vai gribēji šo naktiņ'   
Uz cintiņas pārgulēt?

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Cauna meta audekliņu
Sausas egles galiņā;
Skrien bitīte, sit spārniņus,
Sajauc caunas audekliņu.

Vakars nāce, vāverīt,   
Kad tu tiksi šiliņā?   
Vai gribēji šo naktiņ'   
Uz cintiņas pārgulēt?

Caune silu pārdevuse,
Vāverīte atpirkuse;
I šodien caunes bērni
Ar vāveri ienaidā.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas guļ upes dibenā?
— Ūdris guļ dibenā,
Samta svārki mugurā.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas zem zemes muižu valda?
— Kurmīšam samta svārki,
Tas zem zemes muižu valda.

Pelīt' grūda, pelīt' mala
Sevim baltu plācenīti;
Sagrūduse, samaluse
Iebēg pate aliņā.

Zem lazdiņas atsēdos,
Sīkus putnus gaidīdams;
Tek ezītis pukstēdams,
Sermulītis šņaukādams.

Lai bij nauda, kam bij nauda,
Seskam nauda vēl vairāk;
Seskis gāja pār laipiņu,
Nauda vieni švakšķejas.

Aiz kalniņa dūmi kup,
Seskis dara alutiņu.
Pieci graudi, sešas mucas,
Kas par brangu alutiņu.

Vāverīte malti gāja,
Sesku sūta druviņā;
 Samaluse, izcepuse,
Panāk sesku celiņā.

Cipu, capu vāverīte
Ar ezīti riņķi grieza;
Kamēr ezis riņķi grieza,
Vāver' koka galiņā.

Skopa, skopa vāverīte,
Savas māsas nemieloja;
Sapelēja pūriņāi
Kodoliņu plācenīts.

Pieci pirksti vāverei,
Pieci zelta gredzentiņi;
Lec zariņu no zariņa,
Kaitin' manu bāleliņu.

Čibu, čabu vāverīte
Ar meitām istabā;
Ar puišiem ienaidā,
Kam tie auga medinieki.

Reklāma
Reklāma