Kas jāsaka par balvu (Rainis)

Kārlītis ir ābolu dabūjis,
Ko labais onkulis tam iedevis;
Bet paldies Kārlītis nav sacījis.