Tautasdziesmas par šūpošanos Lieldienās

Es ar savu mīļāko
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta virvi,
Es sudraba gredzentiņu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Kas to lieldienu
Iešūpoja,
Tam aug liniņi,
tam kaņepītes.

Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gana šūpojos
Visas trīs lieldieniņas.

Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:
Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš.

Ap meteni slaidi laidu,
Lai liniņi gari aug;
Ap Lieldienu šūpojos,
Lai telīte barojas.

Ko es došu, ko es došu
Šūpulīšu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemei linu kreklu.

Lūdzin lūdzu bāleliņu:
Nekar niedru šūpulīti;
Trūks virvītes dārdēdamas,
Iekritīšu jūriņā.

Ap Meteni slaidi laidu,
Lai liniņi gari aug;
Ap Lieldienu šūpojos,
Lai telītes barojas.

Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot.

Nekarat šūpulīti
Aramā zemītē:
Ne tur auga mieži rudzi,
Balandītes vien ziedēja.

Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā:
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē.

Pašūpo, bāleliņi,
Došu olu, došu olu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja.

Karat brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas lieldieniņas.

Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā,
Trūks virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē.

Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot.

Metat mani, metējiņi,
Līdz mēnešam nemetat:
Mēnešam asi ragi,
Noraus manu vainadziņu.

Ko es došu metējam,
Ko šūpuļa kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam.

Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulites,
Lai māsai nesamirka
Vizulišu vainadziņš.

Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes.

Brāļi, brāļi Liela diena
Kur kārsim šūpoles?
Aiz upītes kalniņā,
Div' sudraba ozoliņi.

Metiet mani, metējiņi,
Pa zariņu galiņiem:
Cielaviņas meita biju,
Zaru gala laipotāja.
 

Reklāma
Reklāma