16 ticējumi par vedībām jeb kāzām

Kā un ko darīt kāzās, lai laulība būtu laimīga? Piedāvājam ieskatīties 16 senlatviešu ticējumos par vedībāmjeb kāzām.

Lai lieliska laulība!

FOTO: Shutterstock.com

Lai lieliska laulība!

1. ticējums Miršu kroni vajag pīt ar zaļu diegu, lai visas cerības piepildītos; gali jāsasien kopā, lai dzīvē nešķirtos. 

2. ticējums Kad līgava brauc uz baznīcu, tad tai jāpārvelk trīs reizes ar roku pār seju, lai nepaliek veca.

3. ticējums Ja brūte baznīcā uzmin brūtgānam uz kājas - tā valdīs pār vīru.

4. ticējums Ja brūtei, kāzu drēbes šujot, diegs mezglojas - tā sievās būs laimīga.

5. ticējums Kad brūte nāk no baznīcas mājās, tad jāliek uz galda sveces, lai būtu pilna saimniecība.

6. ticējums Kad uz brūtes kroni lietus līst - būs bagāta dzīve.

7. ticējums No brūtgāna nekad nedrīkst saņemt kurpes vai zeķes - tad izšķirsies.

8. ticējums Derības un kāzas jādzer pilnā mēnesī - tad ies labi jaunā dzīvē un ilgi pastāvēs jauni.

9. ticējums Ja kāzu dienā līgavai plīvuris pārplīst - būs nelaimīga dzīve.

Reklāma
Reklāma

10. ticējums Kāzās brūtei jāiziet ārā un 3 reizes jāpārmet kurpe pār jumtu, lai būtu čakli bērni.

11. ticējums Kāzās meitas nedrīkst sēdēt galda stūrī - tad paliek vecas meitas.

12. ticējums Ja kāzās brūtei galva sāp - vīrs būs liels dzērājs.

13. ticējums Uz kāzām ejot, jāēd rupjmaize - tad būs liela dancošana.

14. ticējums Ja kāzu dienā brūte ir jautra - dzīvē viņai būs jāraud; ja būte noskumusi - dzīvē ies jautri.

15. ticējums Uz mājām no baznīcas braucot, brūtei jāmet pie tiltiem dziju gali; ezeros un upēs - nauda; kūtī, stallī, klētī, pirtī - veltis; namā - priecītes un zeķes.

16. ticējums Kad brūtei noņēma kroni, tad brūtgāns ar brūti aizsēja acis. Brūtgāns lika kādam no jaunekļiem galvā cepuri, brūte - vainagu kādai nezināmai jaunavai. Kas to godo iemantoja - to sauca par lieko pāri.

Avots: Diāna Karaša "Latviešu sadzīves tradīvijas un godi", izdevniecība Jumava