Svarīgas izmaiņas likumdošanā, kas jāzina katram ceļotājam, lai ceļotu droši

Plānojot šī gada ceļojumus, tūristiem jāzina par dažām svarīgām izmaiņām likumdošanā, lai neuzķertos uz vilinošiem, bet mānīgiem piedāvājumiem.  

FOTO: Shutterstock.com

2019. gads tūrisma nozarei nesīs vairākas izmaiņas likumdošanā. Nozīmīgākās no tām ir saistītas ar licences saņemšanas kārtību un iemaksātās naudas drošības garantiju. Visi likumu jaunievedumi ir gatavoti ar mērķi garantēt patērētājam drošību, iegādājoties kāroto ceļojumu piedāvājumu.


Licences saņemšanas kārtība
Viens no būtiskākajiem aspektiem, ko vajadzētu ņemt vērā ikvienam ceļotājam, kas iemīļojis kompleksos tūrisma piedāvājumus, ir pārliecināties, vai pakalpojuma sniedzējam ir licence pārdot šādus pakalpojumus. 
Līdz šim likumdošanā nebija attiecīgas prasības par licencēšanu, bet kopš 2018. gada 1. jūlija tūrisma operatoriem un aģentiem, lai piedāvātu šāda tipa pakalpojumus, obligāts priekšnosacījums ir attiecīgas atļaujas saņemšana. Lai saņemtu licenci, tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir jāatbilst virknei valsts noteiktu prasību, kā arī ir jānomaksā valstij obligāta gada nodeva, kas tiek uzkrāta, lai vajadzības gadījumā segtu ceļotāju repatriāciju jeb atgriešanu valstī tūrisma pakalpojuma sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā.
Licencēšanas ieviešanas mērķis ir garantēt pakalpojuma saņēmējam drošību par ceļojuma izvēli, iegādājoties to no licencēta tūrisma pakalpojuma sniedzēja. 
Likuma piemērošanā ir noteikts pārejas periods, kas nosaka, ka visiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem ir jābūt licencētiem no 2019. gada 1. jūlija.
 

Uzņēmuma reģistrēšana datubāzē 
Vienlaikus ar licences saņemšanu tūrisma aģentam un operatoram ir jābūt reģistrētam arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra “Tūrisma operatoru un aģentu datu bāzē”, kas ir pieejama publiski, lai ikviens interesents varētu pārliecināties par pakalpojuma sniedzēja drošumu un atbilstību solītajam pakalpojumam.

 

Pirms norēķiniem par plānoto pakalpojumu, ir jāslēdz rakstisks līgums ar pakalpojuma sniedzēju

Reklāma
ReklāmaLai mazinātu ēnu ekonomiku un garantētu pilnvērtīgu patērētāju tiesību aizstāvību, licences saņemšana un reģistrācija datubāzē tūrisma pakalpojumu sniedzējiem uzliek arī pienākumu regulāri sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktu informāciju.

Reizi ceturksnī ikvienam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir jāziņo:
    • ar ceļotājiem noslēgto komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu un līgumu par saistīto tūrisma pakalpojumu sniegšanu skaits;
    • no ceļotājiem saņemto avansa maksājumu skaits un summa;
    • apgrozījums par ceturksni komplekso tūrisma pakalpojumu jomā vai saistīto tūrisma pakalpojumu jomā.

Iemaksātās naudas drošības garantija
Kopā ar licencēšanas un reģistrēšanās prasībām tūrisma pakalpojumu sniedzējiem noteiktas stingras prasības naudas nodrošinājumam. Obligāta ir apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija, kas ir jāsniedz tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Līdz šim tūrisma operatoriem maksātnespējas gadījumā bija jānodrošina pietiekama garantija attiecībā uz klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums. Garantijai bija jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu visu saistību izpildi, tomēr likumdošanas nepilnību dēļ ne visi šo prasību ievēroja. 

Šobrīd minimālā nodrošinājuma apmērs noteikts atkarībā no tūrisma pakalpojuma sniedzēja komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu iepriekšējā gada apgrozījuma un teritorijas, kādā tūrisma pakalpojuma sniedzējs savus pakalpojumus sniedz.
 

Līgums
Lai garantētu visu iepriekš minēto prasību ievērošanu un gūtu kvalitatīvu izsapņotā ceļojuma pieredzi, ikvienam ceļotājam jāatceras, ka pirms norēķiniem par plānoto pakalpojumu, ir jāslēdz rakstisks līgums ar pakalpojuma sniedzēju.

 

Ceļošana ir viens no pilnvērtīgākajiem atpūtas veidiem, kuru laikā ceļotājs ne tikai rod patiesu relaksāciju, bet tie arī bagātina ar jaunu pieredzi un dāvā neaizmirstamas emocijas, tomēr “Novatours” atgādina – ceļot vajag gudri, gan izvērtējot piedāvājumu kvalitāti, gan neuzķeroties uz viltvāržu piedāvājumiem.