Svarīgs nosacījums, lai nākamgad Rīgā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Lai 2024. gadā Rīgā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, iedzīvotājiem līdz 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas pašvaldības Finanšu departamentu. Elektroniskās saziņas kanālam jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.
Ja nodokļu maksātājs kādu pamatotu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu 2024. gadā,  līdz 1. janvārim jāiesniedz departamentā iesniegums.

FOTO: Shutterstock.com

Ja nodokļu maksātājs kādu pamatotu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu 2024. gadā, līdz 1. janvārim jāiesniedz departamentā iesniegums.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, tad vēršanās departamentā, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus 2024. gadā, nav nepieciešama.


Turpretim nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu 2024. gadā, ir pienākums līdz 1. janvārim iesniegt departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar departamentu ar e-pasta starpniecību.

 

Zināšanai

Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām.

 

Šiem nodokļu maksātājiem departamentā iesniegums par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinoši dokumenti jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija nav departamentā iesniegta jau iepriekš.

Reklāma
Reklāma

 

Ja par 2023. gadu NĪN atvieglojumi nav saņemti un nodokļu maksātājs atbilst NĪN atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad līdz šā gada 15. decembrim vēl var departamentā iesniegt pieteikumu 

 

par atvieglojumu piešķiršanu 2023. gadam un reģistrēt e-saziņas kanālu, ja minētā prasība ir attiecināma uz attiecīgo nodokļu maksātāju.

 

Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar departamentu var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.gov.lv/;
    iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
    iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz departamenta e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Saistītie raksti