Rīgas mežos iespējams bez maksas vākt kurināmo

Rīgas meži piedāvā pēc mežizstrādes darbiem bez maksas savākt ciršanas atliekas – zemē gulošus zarus, koku galotnes un jaunaudžu kopšanas laikā nozāģētos kociņus, pirms tam konkrētā mežniecībā saņemot atlieku vākšanas atļauju.
Rīgas meži aicina savās teritorijās esošās pašvaldības apzināt cilvēkus ar mazākiem ienākumiem, kuriem ciršanas atliekas un malka būtu liels atspaids nākamajā apkures sezonā.

FOTO: Shutterstock.com

Rīgas meži aicina savās teritorijās esošās pašvaldības apzināt cilvēkus ar mazākiem ienākumiem, kuriem ciršanas atliekas un malka būtu liels atspaids nākamajā apkures sezonā.

Šādu iespēju uzņēmums piedāvā pēc tam, kad konkrētajā teritorijā pilnībā pabeigta mežizstrāde, zaru savākšana un šķeldošana. Saņemot rakstisku atļauju, mežniecības pārstāvis ierāda, kur vācamas ciršanas atliekas, laiku, izskaidro citus nosacījumus, kas jāievēro (piemēram, ceļi, pa kuriem drīkst izvest savākto koksni).

 

Ciršanas atliekas ir pēc mežizstrādes un meža kopšanas uz zemsedzes palikušie zari vai mazie kociņi. Tie nav atsevišķi stāvoši nokaltušie koki vai zemē guļošie stumbri, kas ir nozīmīgi daudzu augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanai – bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

 

Reklāma
Reklāma

Tāpat Rīgas meži piedāvā iegādāties malku, t.i., nokaltušus kokus. Lai saņemtu malkas ciršanas atļauju, jāsazinās ar tuvāko mežniecību, kura informēs, kur, cik daudz un kurā laikā malku drīkst zāģēt. Uzņēmums aicina savās teritorijās esošās pašvaldības apzināt cilvēkus ar mazākiem ienākumiem, kuriem ciršanas atliekas un malka būtu liels atspaids nākamajā apkures sezonā.

 

Avots: Jauns.lv

Saistītie raksti