Kāds vecāks alimentus nemaksā pat par 7 bērniem... Bet kādu dienu alimenti būs jāsamaksā!

“Nekur viņi nevarēs izsprukt!” Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne, runājot par vecākiem, kuri nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem. Viņiem būtu jāapzinās, ka parādam nav noilguma un agrāk vai vēlāk viņi būs spiesti to samaksāt.
Parādniekam jārēķinās: ja viņš parādu neatmaksā tagad, tad tas būs jādara vēlāk. “Parādam nav noilguma, tas ir jānokārto.”

FOTO: Shutterstock.com

Parādniekam jārēķinās: ja viņš parādu neatmaksā tagad, tad tas būs jādara vēlāk. “Parādam nav noilguma, tas ir jānokārto.”

Pagājušajā gadā valsts ar uzturlīdzekļiem nodrošināja 45 819 bērnus. Salīdzinot ar 2020.gadu, situācija ir nedaudz uzlabojusies, jo tad šo bērnu skaits bija 46 875.

“Nav jāskatās, vai tas ir daudz vai maz, bet ir jāatceras, ka bērnam ir jāsaņem uzturlīdzekļi un vecākam ir pienākums tos nodrošināt. Ja vecāks uzturlīdzekļus nenodrošina, iesaistās fonda administrācija,” speciāliste skaidroja.

 

Brauc ar glaunu auto, bet nemaksā uzturlīdzekļus

“Tos, kas izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas, sasniedz ar dažāda veida liegumiem, piedziņu. Visas lietas, kurās mēs maksājam uzturlīdzekļus, tiek nodotas piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, un, ja no parādnieka ir iespējams piedzīt, tad arī no viņa piedzen. Savukārt, ja nav iespējams piedzīt, viņam nav to līdzekļu.”

 

Speciālisti ir saskārušies ar gadījumiem, kad ir skaidri redzams: parādniekam ir nauda un viņš nedzīvo trūcīgi, piemēram, brauc ar glaunu automašīnu, bet oficiāli viņam nav nekādu ienākumu, viņš nemaksā uzturlīdzekļus bērniem un no viņa nevar neko piedzīt.

“Tādos gadījumos mēs veicam monitoringu, lai noteiktu parādnieka mantiskā stāvokļa izmaiņas. Ja redzam, piemēram, ka parādnieks ir iegādājies kustamu mantu, teiksim, transportlīdzekli, mums ir pamats vērsties policijā ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku,” Sparāne teica un atklāja, ka pērn nosūtīti 1306 iesniegumi policija par kriminālprocesa uzsākšanu pēc Krimināllikuma 170.panta.

 

Turklāt pagājušajā gadā nosūtīto iesniegumu skaits bija aptuveni divreiz lielāks nekā 2020.gadā. Ar ko skaidrojams, ka iesniegumu skaits divkāršojies? Tas saistīts gan ar fonda administrācijas aktīvāku darbu, gan apstākļiem, ka parādniekiem uzlabojies mantiskais stāvoklis.

 

Ierobežojumi par uzturlīdzekļu nemaksāšanu

Tāpat par uzturlīdzekļu nemaksāšanu var tikt arī piemēroti citi ierobežojumi:

 • var tikt piemērota kriminālatbildība par izvairīšanos no bērna uzturēšanas;
 • var tikt piemērots transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;
 • var tikt apturēta šaujamieroča atļaujas darbība;
 • liegts spēlēt azartspēles;
 • informācija par uzturlīdzekļu parādu tiek izsniegta kredītinformāciju birojiem;
 • informācija par uzturlīdzekļu nemaksāšanu kļūst pieejama citām fiziskajām personām portālā www.latvija.lv;
 • netiek piešķirta pilsonība vai tiek liegts atteikties no pilsonības;
 • netiek izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte’’;
 • netiek piemēroti nodokļu atvieglojumi par bērnu.
   

Parādniekiem aizliegts spēlēt azartspēles

Netiek aizmirst, ka uzturlīdzekļu nemaksātājiem piemēro arī citus ierobežojumus. Pagājušajā gadā ieviesa aizliegumu parādniekiem spēlēt azartspēles. Dati liecina, ka, neskatoties uz aizliegumu, daļa parādnieku mēģinājuši spēlēt azartspēles.


Janvārī no parādnieku puses bija 5898 mēģinājumi pieslēgties azartspēlēm. To centās darīt 4384 parādnieki. 

Decembrī viņu skaits bija 4170. “Var redzēt, ka janvārī, salīdzinot ar decembri, ir bijis vairāk mēģinājumu.”

 

Aizliegumi motivē maksāt parādus

Speciāliste piekrita, ka jaunais aizliegums darbojas un motivē daļu vecāku maksāt parādus. “Jāskatās uz visiem ierobežojumiem, jo katrs ierobežojums ietekmē attiecīgo personu loku. Ja skatās, vai ierobežojumiem ir bijusi ietekme, tad var secināt: jā, ir bijusi ietekme.”

 

Par to liecina arī regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms, kas pagājušajā gadā bija 14 570 904 eiro. Pērn šo līdzekļu apjoms pieaudzis par 17%, salīdzinot ar 2020.gadu.

Kas ir efektīgākie ierobežojumi? Sparāne atbildēja, ka visi ierobežojumi labi strādā, bet katrs skar noteiktu parādnieku grupu, piemēram, transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums ietekmē tos parādniekus, kuriem ir autovadītāja apliecība. Bet azartspēļu liegums ietekmē tos, kuri vēlas spēlēt azartspēles.

 

Ja vienojas un maksā, nepiemēro liegumus

Viņa arī atgādināja, ka kopš 2017.gada uzturlīdzekļi tiek izmaksāti arī bez tiesas nolēmuma. Tas nozīmē, ka tajās lietās, kur izmaksa tiek veikta bez tiesas nolēmuma, parādnieks var vienoties ar fonda administrāciju par ikmēneša maksājuma veikšanu.

Reklāma
Reklāma

“Ja viņš vienojas un maksā, viņam nepiemēro liegumus. Personai ir jāsadarbojas! Ir jāmēģina nokārtot savas saistības, kas ir radušās pret valsti. Šobrīd parādnieki ir noslēguši vairāk nekā 7000 vienošanos.”

 

Nebūs iespējams izvairīties!

Sparāne piekrita nesen amatpersonu tikšanās laikā izskanējušajam apgalvojumam, ka no uzturlīdzekļu maksāšanas nav un nebūs iespējams izvairīties – agrāk vai vēlāk tie tāpat būs jāsamaksā.

“Tā arī ir. Agri vai vēlu tie būs jānomaksā. Pirmkārt, uzturlīdzekļu parādam nav noilguma. Otrkārt, piemērojot dažāda veida ierobežojumus, liegumu, piedziņu, (..) parādnieki nevar no tā izvairīties. Agri vai vēlu no viņiem šo parādu piedzīs. Ja viņiem parādīsies ienākumi, kustama un nekustama manta, uz to varēs vērst piedziņu.”


Informācija par parādniekiem tiek nodota arī Kredītbirojam, un iestāde, kas izsniedz kredītu, redz šo informāciju un vērtē to.

 

Iespēja nemaksāt procentus

Parādniekam jārēķinās: ja viņš parādu neatmaksā tagad, tad tas būs jādara vēlāk. “Parādam nav noilguma, tas ir jānokārto.”

Visiem ir labāk, ja parādu nokārto pēc iespējas ātrāk. “Labāk nokārtot ātrāk, jo parāds tajā brīdī ir mazāks un to nokārtot ir vieglāk. Jāpiemin, ka līdz 2023.gada 30.jūnijam ir spēkā likuma norma, kas paredz: ja parādnieks līdz šim datumam sedz pamatparādu, tad viņam nav jāsedz likumiskie procenti. Tā ir vēl viena lieta, kas veicina regresa kārtībā atgūto līdzekļu pieaugumu.”

Šo var uzskatīt par “burkānu”, kas mudina parādniekus nomaksāt parādu, vienlaikus jāapzinās, ka šāda iespēja nebūs spēkā mūžīgi. “Tāpēc ir jāsarosās.”

 

Maksāt kaut vai pa drusciņai

Lietās bez tiesas sprieduma parādnieks var vienoties: ja viņš šobrīd nevar maksāt summu, kas nosedz visu parādu, to var darīt pa daļām. “Iespējas ir, ja persona sadarbojas.” Protams, tad, kad parādnieka mantiskā situācija uzlabojas, jāvienojas par lielāku summu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā domā par to, kā nākotnē vairāk individualizēt darbu ar parādniekiem, bet konkrēti uzlabojumi vēl ir procesā. Tāpat speciālisti plāno nākamos parādnieku ierobežojošos faktorus, bet patlaban par to būtu pāragri runāt. “Protams, tas neapstāsies. Meklēsim citas iespējas, veidus, kā vēl veicināt parādu atgūšanu.”

 

Vecāki kļuvuši apzinīgāki

Sparāne atzina, ka intensīvais darbs ar parādniekiem veicina to, ka arvien vairāk vecāku tomēr nodrošina bērnus ar uzturlīdzekļiem. Iespējams, sabiedrība kļuvusi apzinīgāka un saprot, kādas sekas var draudēt, nemaksājot uzturlīdzekļus.

“Ir jāapzinās: parādam nav noilguma, agri vai vēlu tas tiks piedzīts, kā arī tiks piemēroti visi iespējamie ierobežojumi.” 

Var teikt: jo vairāk strādā ar parādniekiem, jo vairāk kopējā situācija ar uzturlīdzekļiem uzlabojas.

Pozitīvi, ka jauno iesniegumu skaits janvārī, salīdzinot ar decembri, ir nedaudz samazinājies. Turklāt samazinājums novērots ne tikai pēdējos mēnešos, bet ilgākā laika posmā.

 

Nemaksā uzturlīdzekļus septiņiem (!) bērniem

Vairums uzturlīdzekļu parādnieku ir vīrieši (aptuveni 90%), bet pārējās ir sievietes. 

Lielākā daļa gadījumu ir par vienu vai diviem bērniem, bet tāpat ir parādnieki ar trīs, četriem, pieciem, sešiem un pat septiņiem bērniem. 

“Cik bērniem vecāks nenodrošina uzturlīdzekļus, tik gadījumos iesaistās fonda administrācija.”

 

Vidējais parādnieku vecums ir līdz aptuveni 45 gadiem, bet uzturlīdzekļu nemaksāšanas lietas ir par visa vecuma bērniem – no 0 līdz 21 gada vecumam. No 18 līdz 21 gada vecumam bērnam uzturlīdzekļus maksā tad, ja viņš turpina mācīties un nestrādā. Par bērnu līdz 7 gadu vecumam uzturlīdzekļi no fonda administrācijas tiek izmaksāti 107 eiro apjomā, bet no bērna 7 līdz 21 gada vecumam tie ir 129 eiro.

 

Pagājušā gada beigās parādnieku skaits bija 42 622, bet kopējais parāds bija 457 922 710 eiro – tas ir veidojies kopš fonda administrācijas izveides 2004.gadā. Ar katru gadu palielinās regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms – 2021.gadā regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjoms palielinājās par 17%.

Saistītie raksti