Mamma: Alimentu vietā bērniem ticis dzīvoklis, bet naudas iztikai nepietiek

Šķiroties tiesā, bērniem tēvs alimentu vietā piešķīra kā dāvinājumu dzīvokli, kas ir arī bērnu vienīgā dzīvesvieta. Absurda situācija, bet Latvijā tā ir iespējama. Pēc tiesas sprieduma pagājuši 3 gadi, apstākļi mainījušies, ir skaidrs, ka ar dzīvokli bērni paēduši nebūs, trūkst naudas bērniem uzturlīdzekļiem. Vai ir iespējams kaut ko mainīt, ko darīt? Ja naudas nav tiesai nav?

FOTO: Shutterstock.com

Atbild Labklājības ministrijas eksperte Līvija Liepiņa

Jāsāk ar to, ka bērnam ir tiesības uz regulāriem uzturlīdzekļiem no abiem vecākiem, un šo minimālo slieksni, kas katru mēnesi pienākas bērnam no katra vecāka. Tāpat vecākiem ir pienākums nodrošināt bērnu ar mājokli, kas no Jūsu sniegtās informācijas izriet, ir izdarīts. Turklāt apstāklis, ka vecāki ir šķīrušies vai nedzīvo kopā nedrīkst būt par pamatu nerūpēties par bērnu. Tādejādi attiecībā par bērnu uzturēšanu Jums ir tiesības lūgt bērnu tēvam nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem (vai nu maksājot naudā, drēbju, apavu, pārtikas u.c. veidā), bet, ja savstarpēji vienoties par bērnu uzturēšanu un audzināšanu Jūs nevarat, tad Jums diemžēl ir jāvēršas tiesā ar lūgumu piedzīt uzturlīdzekļus no bērnu tēva. Uzturlīdzekļi bērniem ir regulāri nodrošināms pienākums, to nevar aizstāt ar vienreizēju maksājumu (naudā vai kā jūsu gadījumā – ar dzīvokli), lai līdz bērnu pilngadībai par vecāku pienākumiem aizmirstu.

Tāpat vēršu uzmanību, ka ne tikai uzturlīdzekļi ir svarīgi bērnam, bet arī abu vecāku iesaiste bērnu audzināšanā, tādejādi bērnu tēva pienākumos ietilpst arī regulāras rūpes un saskarsme ar bērniem.

Reklāma
Reklāma


Jāatgādina, ka Latvijā veiksmīgi darbojas arī Uzturlīdzekļu garantijas fonds, kurā vecāks, kas audzina bērnus, var vērsties situācijās, ja otrs vecāks nevar samaksāt uzturlīdzekļus. Par to vairāk lasiet šajos rakstos:
Stājas spēkā jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. Ko tas sola vientuļajiem vecākiem
Bērnu tēvs maksā alimentus, kas mazāki par valsts noteikto minimumu. Kā rīkoties, lai mainītu vienošanos?


Zvērināts advokāts Jānis Kucenko norāda, ka attiecībā uz tiesvedības izmaksām jāatzīmē, ka lietās par uzturlīdzekļu piedziņu prasītājs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, tādēļ Jūsu gadījumā arī valsts nodeva, ceļot prasību tiesā, nebūtu jāmaksā. Savukārt uz valsts nodrošinātu juridisko palīdzību tiesas procesā varat pretendēt, ja esat ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu vai citos likumā paredzētos gadījumos. Papildus informācija šeit www.jpa.gov.lv