Stājas spēkā jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. Ko tas sola vientuļajiem vecākiem

Šodien, 1. februārī, spēkā stājas jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas  vienkāršos un paātrinās uzturlīdzekļu saņemšanu. Tieslietu ministrijas izstrādātais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums paredz, ka no uzturlīdzekļu pieprasīšanas līdz naudas saņemšanai būs jāgaida ne vairāk kā 3 mēneši iepriekšējo 9 mēnešu vietā.  Uzturlīdzekļus varēs saņemt arī par pilngadīgiem skolēniem, kuri vēl nav sasnieguši 21 gada vecumu.

Aptuveni 33% gadījumu parādnieki ir vecumā no 45 līdz 65 gadiem, bet 66% - līdz 45 gadu vecumam.

FOTO: Shutterstock.com

Aptuveni 33% gadījumu parādnieki ir vecumā no 45 līdz 65 gadiem, bet 66% - līdz 45 gadu vecumam.

Jaunā kārtība nosaka, ka uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā izmaksās atbilstoši administratīvajam procesam.
 

 • Minimālā apmēra lietās, kurās nepastāv strīds, vairs nebūs jāvēršas tiesā. Lai pieprasītu minimālos uzturlīdzekļus, būs jāvēršas tikai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Tiks saglabātas tiesības vērsties tiesā, ja pastāv strīds par aprūpi,  uzturlīdzekļu apmēru vai prasību piedzīt uzturlīdzekļus lielākā apmērā.
   
 • Likuma normas, kas uzturlīdzekļu izmaksu paredz personai pēc pilngadības sasniegšanas, stāsies spēkā 1.septembrī.
   
 • 1.aprīlī spēkā stāsies nosacījums, ka uzturlīdzekļu parādniekam tiks piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegums, ja nav veikti trīs maksājumi pēc kārtas.
   
 • Līdz ar jauno Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu iespējams saņemt uzturlīdzekļus, vēršoties ar iesniegumu UGFA, ja parādniekam pasludināts maksātnespējas process vai ja parādnieks nedzīvo Latvijā.
   
 • Šogad bērniem līdz septiņu gadu vecumam UGFA nodrošina uzturlīdzekļus 95 eiro apmērā, bet bērniem vecumā no septiņiem līdz 18 gadu vecumam tie ir 114 eiro.
Reklāma
Reklāma


Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina norādīja, ka pēc šīm apjomīgajām izmaiņām būs jāraugās tālāk, kādus citus liegumus valsts varētu piemērot nemaksātājiem. Ministrija tagad sāks izvērtēt citu valstu praksi. Piemēram, viens no citu valstu praksē noteiktajiem liegumiem ir amatu ieņemšanas liegums.

Pagājušajā gadā ar uzturlīdzekļiem tika nodrošināti 33 934 bērni, informēja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis. Līdz šā gada 1.janvārim kopējais neizmaksāto uzturlīdzekļu parāds bija 197 556 270 eiro, liecina UGF apkopotā informācija. Līdz šā gada 30.janvārim kopējais parādnieku skaits, kuru vietā tika izmaksāti uzturlīdzekļi no UGF, bija 32 698 personas.  95% no visiem parādniekiem ir vīrieši. Lielākais vienas personas parāds veido 62 269 eiro.  

Informācija par uzturlīdzekļu parādniekiem pieejama portālā www.latvija.lv. Informācija par parādnieku te nebūs pieejama, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti vai persona būs noslēgusi vienošanos ar UGFA par uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību un to pildīs.