Bērnu tēvs maksā alimentus, kas mazāki par valsts noteikto minimumu. Kā rīkoties, lai mainītu vienošanos?

2014.gada augustā šķīru laulību ar savu divu bērnu tēvu. Laulību šķirām pie notāra, vīrs vēlējās maksāt bērniem valstī noteiktos minimālos alimentus. Laiks ir pagājis, minimālā alga augusi, līdz ar to arī minimālo alimentu apjoms. Taču bērnu tēvs neliekas ne zinis un turpina maksāt alimentus mazākus nekā minimālie alimenti, kurus dotajā brīdī noteikusi valsts. Kā man rīkoties, lai varētu dabūt vismaz minimālos alimentus?

FOTO: Shutterstock.com

Atbild zvērināta advokāte Jevgenija Tverjanoviča-Bore.


Šķirot laulību pie zvērināta notāra, tiek sastādīta vienošanās par bērna uzturlīdzekļiem. Parasti vienošanās ir atrunāts uzturlīdzekļu apmērs, kā arī tiek norādīts: “bet ne mazāk par valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru”.

Gadījumā, ja vienošanās par bērna uzturlīdzekļiem tika sastādīta notariālā akta formā, Jums ir tiesības vērsties pie zvērināta notāra un lūgt izsniegt izpildu rakstu. Izpildu rakstu uzturlīdzekļu piedziņai nepieciešams iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam. Gadījumā, ja piedziņa no bērna tēva nav iespējama, zvērināts tiesu izpildītājs par to sagatavo paziņojumu un nosūta Uzturlīdzekļu garantijas fondam. Paralēli Uzturlīdzekļu garantiju fondā jāvēršas arī bērna mātei. To ērti var izdarīt portālā www.latvija.lv, izvēloties pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”. Interneta vietnē http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/ ir aprakstīta šī procedūra.

Gadījumā, ja vienošanās pie laulības šķiršanas nav sastādīta notariāla akta formā, bērna mātei ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja prasība tiek celta par valsts minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tad ir jāsagatavo prasības pieteikums maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu, veidlapa pieejama šeit: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/e-pakalpojumi/e-veidlapas.

Ja vēlāties saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā, nekā noteicis Ministru kabinets, ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu, lūdzot, lai tiesas spriedums daļā par uzturlīdzekļu piedziņu izpildāms nekavējoties. Ja bērna tēvs labprātīgi nepilda tiesas spriedumu, Jums ir tiesības pieprasīt izdot izpildu rakstu, ar kuru vērsties secīgi pie zvērināta tiesu izpildītāja un Uzturlīdzekļu garantiju fondā (procedūra aprakstīta atbildes sākumā).

Reklāma
Reklāma