Pēc 8 gadiem sieviete vēlas bērna tēva vārdu dzimšanas apliecībā. Vai sieva var ko ietekmēt?

Gadās, ka bērnam dzimšanas apliecībā vietā, kur jāraksta tēva vārds, ir svītriņa. Pēc kāda laika bērna māte vēlas šo tukšumu aizpildīt. Vai bērna tēva likumīgajai sievai ir kādas iespējas šo lēmumu ietekmēt?

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja bērna tēvs, kurš sastāv laulībā ar citu sievieti vēlas brīvprātīgi atzīt savu paternitāti citās savās attiecībās dzimušam bērnam, viņam šis jautājums nav jāsaskaņo ar citu personu, tai skaitā likumisko sievu.

JAUTĀJUMS: "Ar vīru laulībā esam jau 7 gadus. Zinu, ka viņam ir bērns no citas sievietes. Kopdzīves abiem nebija, drīzāk pāris nakšu sakars. Par bērnu viņam tika pateikts tad, kad bērns piedzima. Ar tekstu - man un manam bērnam neko no tevis nevajag. Tagad, pēc 8 gadiem, sieviete vēlas, lai vīrs dod piekrišanu ierakstīt viņa vārdu bērnam dzimšanas apliecībā. Kā tad īsti ir? Es nevēlos un negribu, jo sieviete vienpersoniski ir pieņēmusi lēmumu paturēt un dzemdēt bērnu. Vai man kā sievai ir tiesības nepiekrist un kaut ko ietekmēt?"


Atbild juriste Inese Freivalde: "Laulībā nedzimuša bērna izcelšanās no tēva pamatojas uz paternitātes brīvprātīgu atzīšanu vai tās noteikšanu tiesas ceļā. Proti, ja bērna tēvs pats labprātīgi neatzīst bērna izcelšanos no viņa un nepiekrīt, ka tiek ierakstīts bērna dzimšanas reģistrā kā viņa tēvs, bērna mātei ir tiesības griezties tiesā ar prasību par paternitātes noteikšanu. Šī procedūra un tiesas lēmums nav atkarīgs no tēva vai viņa likumiskās sievas piekrišanas vai nepiekrišanas. Tieši tāpat arī, ja bērna tēvs, kurš sastāv laulībā ar citu sievieti vēlas brīvprātīgi atzīt savu paternitāti citās savās attiecībās dzimušam bērnam, viņam šis jautājums nav jāsaskaņo ar citu personu, tai skaitā likumisko sievu.

Ja bērna tēvs pats labprātīgi neatzīst bērna izcelšanos no viņa un nepiekrīt, ka tiek ierakstīts bērna dzimšanas reģistrā kā viņa tēvs, bērna mātei ir tiesības griezties tiesā ar prasību par paternitātes noteikšanu.

Reklāma
Reklāma

Lai nerastos neskaidrības par kādu ‘likumu’, kurš it kā nosakot, ka  bērna tēvam paternitātes atzīšana ir jāsaskaņo ar savu likumisko sievu, jāpaskaidro, ka 2002.gadā gan Civillikuma 155. pants tika papildināts ar sesto daļu, kurš skanēja tā: "bērna tēvs, kurš sastāv citā laulībā, pieteikumu paternitātes atzīšanai var iesniegt ar otra laulātā piekrišanu", tomēr 2004.gada 11.oktobrī Latvijas Republikas Satvermes tiesa šo punktu atzina par par neatbilstošu Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas."