Šķiramies. Kam pienākas mantotā māja?

Šķiršanās sagādā ne vien sirdssāpes, bet arī jautājumus, ko darīt ar iekrāto mantu un īpašumiem.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Māju viņš mantoja tikai pirms 2 gadiem, mūsu laulības laikā. Vai man nav nekādu tiesību uz to māju?

Jautā kāda mammamuntetiem.lv reģistrētā lietotāja:

"Ar vīru esam precējušies 31 gadu, tagad viņš aizgāja pie citas, un mani no lauku mājām dzen ārā. Lai gan viņam testamentā tēvs norakstīja māju, mēs tur kopā nodzīvojām visus gadus. Remontējām, es tur visu laiku esmu strādājusi, šķīrušies neesam, bet pasaka, ka man nekas nepienākas. Mums ir trīs bērni. Māju viņš mantoja tikai pirms 2 gadiem, mūsu laulības laikā. Vai man nav nekādu tiesību uz to māju?"

Atbild juriste Inese Freivalde:

Reklāma
Reklāma

"Mantojums, ko viens laulātais ieguvis laulības laikā ir uzskatāms par mantojumu ieguvušā laulātā atsevišķu mantu un tas neiekļaujas laulāto kopmantā, ja vien laulības līgums (ja tāds ir) vai cita pierādāma vienošanās starp laulātajiem neparedz citādi. Kas attiecas uz ieguldījumiem (remontiem utt.) šādā mantā, jums ir tiesība sniegt prasību tiesā un lūgt otru laulāto jums šos ieguldījumus, ciktāl tie ir pierādāmi atlīdzināt. Tomēr, kā saprotu, jūsu laulība vēl nav šķirta? Līdz ar to, jūsu vīram, īpaši, ja viņš ir tas, kurš ir aizgājis no ģimenes šobrīd nav īpaša iemesla, un es arī teiktu – juridiska pamatojuma jūs un bērnus izlikt no mājas. Es ieteiktu, sniedzot prasību par laulības šķiršanu (ja tas tiks darīts) lemt par jūsu vīra pienākumu maksāt uzturlīdzekļus un nodrošināt dzīvesvietu jūsu kopīgajiem bērniem."