Kā panākt, lai otrs vecāks ar bērnu tiekas regulāri

"Kopš bērna dzimšanas viņu audzinu viena, tēvs pie bērna ierodas neregulāri, pirmajā gadā biežāk (apmēram trīs reizes mēnesī), pēc tam jau vienu reizi mēnesī, tad ik pēc trim mēnešiem," stāsta mamma un jautā padomu.
Ja saskarsmi ar bērnu nav iespējams noregulēt citādā veidā, tad galējais līdzeklis ir vēršanās tiesā, kur ar tiesas lēmumu tiks noteikta saskarsmes kārtība.

FOTO: Shutterstock.com

Ja saskarsmi ar bērnu nav iespējams noregulēt citādā veidā, tad galējais līdzeklis ir vēršanās tiesā, kur ar tiesas lēmumu tiks noteikta saskarsmes kārtība.

Mammas jautājums:

“Labdien! Kopš bērna dzimšanas viņu audzinu viena, tēvs pie bērna ierodas neregulāri, pirmajā gadā biežāk (apmēram trīs reizes mēnesī), pēc tam jau vienu reizi mēnesī, tad ik pēc trim mēnešiem. Šobrīd jau gadu tēvs nav interesējies par bērnu un nav ar viņu ticies, bērnam ir nepilni četri gadi. Tomēr pēc gada tēvs ir nolēmis, ka vēlas satikt bērnu. 

Man ir jautājums par vecāku tiesībām un pienākumiem. Vai tas ir likumīgi pieprasīt tikai savas tiesības tikties, nedomājot par bērna emocionālo stāvokli? Vai nav pienākuma tikties ar bērnu regulāri? 

Nekādas savstarpējas vienošanās par bērna aizbildniecību līdz šim nav veiktas, 

esmu vienmēr ļāvusi tikties ar bērnu, bet patlaban nezinu, ko darīt, kā to paskaidrot mazam bērnam un kā no šādām situācijām izvairīties nākotnē.”

 

Atbild Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa:

Civillikuma 181. pants noteic, ka ikvienam vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu arī tad, ja bērns nedzīvo kopā ar viņu, savukārt bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem. Jebkurai personai ir pienākums atturēties no tādām darbībām, kas varētu negatīvi iespaidot bērna attiecības ar kādu no vecākiem.  

 

Tādējādi likuma izpratnē viens no vecākiem nevar liegt otram vecākam tikties ar bērnu, bet viņam pat jāveicina bērna motivācija un interese tikties ar otru vecāku.

Reklāma
Reklāma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa iesaka abiem bērna vecākiem savstarpēji vienoties par turpmāko tikšanās kārtību un citiem ar bērna aprūpi saistītajiem jautājumiem. Ja vienošanos ir sarežģīti panākt, var izmantot mediācijas pakalpojumu un pēc tam nostiprināt vienošanos pie notāra. Ja saskarsmi ar bērnu nav iespējams noregulēt citādā veidā, tad galējais līdzeklis ir vēršanās tiesā, kur ar tiesas lēmumu tiks noteikta saskarsmes kārtība.  

 

“Būtiski piebilst – neatkarīgi no tā, kādā veidā noslēgta vienošanās, to nevajadzētu uztvert formāli, bet īstenot abpusēji atbilstoši un pilnvērtīgi. 

Bērna interesēs ir vecāku domstarpības risināt mierīgā ceļā, pieaugušajiem savstarpēji vienojoties un atrodot konstruktīvu konflikta risinājumu,” 

norāda Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa.  

 

Lai situāciju izskaidrotu bērnam, bāriņtiesa aicina abiem vecākiem kopīgi bērnam pastāstīt par to, kā turpmāk notiks tikšanās ar tēvu. Ja rodas sajūta, ka nepieciešamas papildu prasmes vai zināšanas, piemēram, kā konkrētās izmaiņas paskaidrot atbilstoši bērna vecumam, iespējams vērsties pie psihologa, kas palīdzēs rast labāko pieeju situācijai.  

 

Avots: LVportals.lv

Saistītie raksti