Vai iespējams reģistrēt bērnu par Latvijas pilsoni bez otra vecāka piekrišanas?

Ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bērnu iespējams reģistrēt par Latvijas pilsoni bez otra vecāka piekrišanas, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

FOTO: Shutterstock.com

Gribu reģistrēt bērnu par Latvijas pilsoni var paust:

 

  • bērna likumiskais pārstāvis, ja bērns vēl nav sasniedzis 15 gadu vecumu;
  • vai pats bērns vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

 


Lai atzītu ārvalstīs dzimušu bērnu, kura dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi, par Latvijas pilsoni, Pārvaldei nepieciešams nosūtīt pa pastu  vai elektroniski uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, šādus dokumentus:
 

  • iesniegumu, kur jānorāda bērna personvārds latviešu valodā un dzimšanas dati, tautība, dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).
  • Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, aicinām sazināties ar Latviešu valodas aģentūru pa tālruni +371 67225879 vai rakstos uz e-pastu konsultacija@valoda.lv;
  • bērna dzimšanu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);
  • vecāka (-u) personu apliecinošu dokumentu (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
Reklāma
Reklāma

bērna personu apliecinošu dokumentu (ja ir) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA).


Svarīgi, ka nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.