Sieva: "Gribu pasargāt sevi no vīra ātro kredītu parādiem. Bet kā?

"Faktiski esmu ar savu vīru attiecības pārtraukusi, neesam kopā, taču joprojām reģistrētā laulībā. Uzzināju, ka vīrs mēdz aizņemties no mikrokreditoriem un neatdod parādus, pienāk jau brīdinājumi. Mani nav par to informējis," žurnālam "Likums un Taisnība" savu sāpi uztic Ilze no Rīgas.

 

Kredītus ņem viens no pāra, bet atbildība uz abiem?

FOTO: Shutterstock.com

Kredītus ņem viens no pāra, bet atbildība uz abiem?

"Kā šādā - proti, manā - situācijā sieva var sevi pasargāt, lai kredītu atmaksa netiktu pieprasīta no viņas? Esmu pārliecināta, ka daudzos pāros Latvijā kungu parādi faktiski ir uz sievu pleciem. Laulības līgums nav noslēgts, līdz ar to visas saistības kļūst par kopējām? Vai mums būtu vērts noslēgt laulības līgumu tagad?"
 

Veids, kā neatbildēt par sava vīra parādiem
Ja laulātie nav noslēguši laulības līgumu, starp viņiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības. Tas nozīmē, ka par saistībām, ko viens laulātais noslēdzis bez otra laulātā piekrišanas, viņš atbild vispirms ar savu atsevišķo mantu. Taču, ja viņa atsevišķo mantu saistību izpildei nepietiek, tad arī ar savu daļu laulāto kopīgajā mantā, skaidro Zvērinātu notāru padomē.

Ja kreditori savus prasījumus par viena laulātā parādiem vērš pret mantu, kas ir laulātajiem kopīga, otrs laulātais var prasīt mantas dalīšanu un viņa daļas atbrīvošanu no piedziņas. Tad jūs ar savu atsevišķo mantu par vīra parādiem neatbildat.

Tomēr, lai šādas situācijas nerastos turpmāk, iesakām šķirt laulību. Pie zvērināta notāra tas ir iespējams ātri un vienkārši, ja laulāto starpā nepastāv strīds. Ja laulātais nepiekrīt šķirties, jūs varat prasīt laulības šķiršanu, iesniedzot tiesā pieteikumu laulības šķiršanai.

Reklāma
Reklāma

Ja tomēr kādu tikai jums zināmu iemeslu dēļ to nevarat vai nevēlaties, tad jums ar vīru būtu jānoslēdz laulības līgums, ar kuru laulātie vienojas par mantas šķirtības režīmu. Tas nozīmē, ka katram laulātajam pieder tikai tā manta, kas reģistrēta uz viņa vārda, un kopīga manta neveidojas. Līdz ar to arī visas saistības katrs no laulātajiem uzņemas vienpersoniski, otrs laulātais par tām neatbild.

 

No portāla Jauns.lv