Atbalstīsim Audžuvecāku biedrību!

Kļūt par audžuvecāku un palīdzēt bērnam, kurš zaudējis vai nekad nav pazinis savus vecākus, ir cēla misija. Taču arī viņiem pašiem – audžuvecākiem – ir nepieciešams atbalsts un palīdzība.

Foto: Viktorija Kuprijanova, www.bernufoto.lv

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto: Viktorija Kuprijanova, www.bernufoto.lv

Latvijā ir vairāk kā 300 audžuģimenes, kas brīvprātīgi bez nopietna valsts atbalsta veic šo svarīgo uzdevumu. Viņus atbalsta Latvijas Audžuģimeņu asociācija - pulciņš brīvprātīgo, kas palīdz bērniem un viņu jaunajiem vecākiem ar humāno un pats galvenais - psiholoģisko atbalstu. Bieži vien šīs palīdzības cena ir bērna nākotne. Vai viņam izdosies sadzīvot ar situāciju, kas pat pieaugušam cilvēkam ir nepanesami smaga, vai viņš spēs atkal atrast mājas?

Pēc statistikas Latvijā ir:

Reklāma
Reklāma

304 audžuģimenes;
9427 bērni, kuri nedzīvo bioloģiskajās gimenēs;
6657 bērni atrodas aizbildniecībā;
421 bērni dzīvo audžuģimenēs;
2207 bērni dzīvo bērnunamos.


Bērni, kuri zaudējuši ģimeni un vecākus, ir pārdzīvojuši ļoti smagas psihiskas traumas – neatkarīgi no tā, vai šis zaudējums ir traģēdijas rezultāts vai arī vainojams vecāku alkoholisms vai kāds cits iemesls. Daudzi šie bērni ir ar zemu pašapziņu, nervozi, nedroši un agresīvi. Tāpēc audžuvecākiem jāsagatavojas sniegt viņiem īpašu mīļumu un sirds siltumu, lai palīdzētu bērnam sajusties mīlētam un nozīmīgam.

Latvijas audžuģimeņu biedrības galvenais uzdevums ir sniegt palīdzību ģimenēm, kas uzņēmušas aizbildniecībā un audzina bez vecāku gādības palikušos bērnus, kā arī veicināt audžubērnu integrēšanos sabiedrībā, rīkojot viņiem ekskursijas, nometnes un svētku sarīkojumus, kas ļauj iepazīt līdz šim maz redzēto dzīves gaišo pusi.

Latvijas audžuģimeņu biedrība veido atbalsta centru Dzeguzēns, kurā bērniem un audžuvecākiem sniegs profesionālu psiholoģisko palīdzību. Tu vari palīdzēt šiem labajiem cilvēkiem. Palīdzēt izremontēt telpu, kurā strādāt ar bērniem un audžuvecākiem, palīdzēt izdzīvot organizācijai, kura palīdz dzīvot bērniem ar skumju, pat traģisku likteni. Lats pie lata un atkal viens labs darbs padarīts. Paldies Tev.

Ziedojumu konts:

Latvijas Audžuģimeņu biedrība
Swedbank
Balasta dambis 1a
Rīga LV 1048, Latvija
KONTS LV77HABA0551025851071
HABALV22
Maksājuma uzdevums: Dzeguzēns