Kam jāveido atgādnes – skolēnam vai skolotājam? Atbild Valsts izglītības satura centrs

Vai ir noteikts, kāda veida atgādnes drīkst izmantot skolēni, kam noteikti atbalsta pasākumi? To jautā kāda skolēna mamma.
Bērni, kam skolā noteikti atbalsta pasākumi, var būt dota iespēja pārbaudes darbos izmantot atgādnes.

FOTO: Shutterstock.com

Bērni, kam skolā noteikti atbalsta pasākumi, var būt dota iespēja pārbaudes darbos izmantot atgādnes.

“Manam bērnam ir uzmanības deficīta sindroms un skola noteikusi dažādus atbalsta pasākumus, tajā skaitā iespēju izmantot atgādnes pārbaudes darbos. Līdz šim mans bērns tās veidoja pats, taču pēkšņi kāda skolotāja paša veidotās atgādnes vairs neļauj izmantot,” stāsta mamma. “Viņa dod pašas drukātas lapas no vietnes ”Uzdevumi.lv". Apgalvo, ka 9. klases eksāmenā drīkstēs izmantot tikai tādas, nevis pašu gatavotās. Vai tā ir tiesa? Skolas vadība uz šo jautājumu nevar atbildēt – apgalvo, ka noteikumos nekur nav teikts, kādām tieši jābūt atgādnēm."

 

Atbild Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve Liene Bērziņa:

"Šobrīd tiesiskajā regulējumā nav nodefinēts, kas ir atgādnes. VISC Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas izveidotajos metodiskajos ieteikumos “Atbalsta pasākumu nodrošināšana izglītības iestādēs” paskaidrots, ka atgādne ir īsā, koncentrētā veidā sniegta vizuāla informācija, kas skolēnam ar speciālām vajadzībām palīdz veikt uzdevumu [1].

 

Metodiskajos ieteikumos arī pastāstīts, kā atgādnes var izmantot mācību satura apguvē un parādīti atgādņu paraugi dažādos mācību priekšmetos. 

Reklāma
Reklāma

Vienlaikus ir uzsvērts, ka mācību grāmata vai skolēna pierakstu klade nav atgādne, un pārbaudes darbos un eksāmenos tās izmantot nedrīkst.

Piedaloties eksāmenos, skolēns drīkst izmantot arī pašu gatavotas atgādnes. Tās var būt arī skolotāja sagatavotas vai izdrukātas gatavas no citiem resursiem. 

 

Svarīgi, lai skolēnam atgādnes ir pazīstamas un ērti lietojamas, lai eksāmena izpildes laikā tās būtu noderīgas un nebūtu jāuztraucas par to, ka skolēns, kuram tās nepieciešamas, nevarēs atgādnes pilnvērtīgi izmantot, lai izpildītu eksāmena uzdevumus. 

 

[1] https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/metiet_atb_pas_nodr.pdf, 18.–23. lpp.

Saistītie raksti