Vai dažus vidusskolas eksāmenus var nokārtot jau 11. klasē?

Mammamuntetiem.lv jau vēstīja, ka sākusies pieteikšanās 2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbiem. Vai ir gadījumi, kas kādu no eksāmeniem skolēns var nokārtot jau 11. klasē?
Atsevišķos gadījumos dažus eksāmenus skolēns var nokārtot jau 11. klasē.

FOTO: Shutterstock.com

Atsevišķos gadījumos dažus eksāmenus skolēns var nokārtot jau 11. klasē.

Kā skaidro Valsts izglītības satura centrā, 11. klasē skolēni drīkst kārtot optimālā līmeņa pārbaudījumus, ja kurss ir pabeigts un nav plānots to 12. klasē turpināt. Katrā izglītības iestādē katrā klasē tas var būt atšķirīgs. 

 

Tomēr skolēniem jāņem vērā, ja šogad, kārtojot eksāmenu, 11. klases skolēns neiegūst eksāmenā 10%, tad šo pašu eksāmenu var kārtot 12. klasē (nākamajā mācību gadā), bet tad būs jāiegūst jau 15%. 2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā – 20%.

 

Ko nozīmē optimālais un ko nozīmē augstākais mācību līmenis?

  • Optimālais līmenis nozīmē, ka skolēns apguvis priekšmeta pamatkursu.
  • Augstākais līmenis – tātad skolēns ir apguvis pamatkursa padziļinājumu un/ vai paplašinājumu.

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – attiecīgi optimālajā vai augstākajā līmenī. 

 

Reklāma
Reklāma

Stājoties augstskolā, optimālā līmeņa eksāmens tiks vērtēts ar koeficientu 0,75, bet augstākā līmeņa eksāmens ar koeficientu 1.

 

Saistībā ar atšķirībām starp optimālā un augstākā līmeņa eksāmenu, svarīgi atcerēties, ka, apgūstot augstākā līmeņa kursus 12. klasē, tiek padziļināti apgūts optimālā līmeņa kursa saturs. Ja skolēns vēlas kārtot kādu augstākā līmeņa eksāmenu, nepieciešams iepazīties ar eksāmena programmu www.skola2030.lv un izvērtēt, vai skolēns ir gatavs šo eksāmenu nokārtot. 

 

Beidzot vidusskolu, skolēniem plānoti 5 eksāmeni:

  • Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto vismaz optimālajā līmenī – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, franču vai vācu valodā) un matemātikā.
  • Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.

Saistītie raksti